Klimadebatt

Klimadebatt => Ny forskning => Topic started by: Telehiv on 10.05.2020, 11:52:10

Title: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 10.05.2020, 11:52:10
Først: CO2-hypotesen feiler mot naturlige sykluser
Her på forumet har vi i årevis diskutert de vekselvis kalde og varme syklusene som synes å ha preget jordens klimaendringer i denne mellomistiden, herunder både de lengre 500/1000 års syklene (jfr. de ca. 500-årige varmeperiodene som den minoiske, romerske og den varme middelalder, og de kaldere 500-årige fasene mellom) og de kortere 30/60-årige (jfr. AMO, NAO, osv.) med de mest synlige utslag i et vekselvis smeltende og tilfrysende Arktis. 

Eksempel: Etter den kalde ca. 30-årige etterkrigsperioden til slutten av 1970-årene synes vi nå å avslutte en varmere 30-års periode som nådde sitt maksimum på 1980-90-tallet. Jfr. at vi de senere år - som ved innledningen til den kalde perioden etter andre verdenskrig - observerer stadige større kaldere havområder på nordkalotten, og som kan indikere at vi er på vei inn i en kaldere 30-års periode igjen.   

CO2-hypotesen kan ikke forklare dette, fordi den feiler mot omtrent alle tidligere historiske mønstre og sykluser, der vi gjentatte ganger har sett kaldere 30-års perioder inntreffe på stigende CO2-nivåer. Bare perioden fra slutten av 1970-tallet til 1998/århundreskiftet gir et påviselig sammenfall for økende temperatur i kombinasjon med økt CO2-innhold i atmosfæren. Den kalde 30-årige etterkrigsperioden skjedde f.eks. på stigende CO2-nivåer. Og får vi en ny global nedkjøling nå ser også det ut til å skje på høyere CO2-nivåer enn de siste hundreårene, og vil bryte sterkt med CO2-hypotesen enda en gang.

Det store spørsmålet er derfor: Hva driver disse syklusene?
Ny solforskning har de siste årene levert et mulig svar: Et tilbakevendende spørsmål i solforskningen har nemlig vært hvorfor solaktiviteten følger en regelmessig syklus på ca. 11 år (og som i essens passer sammen med de ovenfornevnte naturlige sykluser). Og her er et spennende nytt svar, som følger opp en rekke tidligere studier som har pekt i samme retning:

The Sun follows the rhythm of the planets
New study corroborates the influence of planetary tidal forces on solar activity

I fjor på disse tider (mai 2019) publiserte en gruppe forskere fra det uavhengige tyske forskningsinstituttet Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) funn i tidsskriftet Solar Physiscs som indikerer at "tidal forces" for Venus, jorda og Jupiter påvirker solas magnetfelt som igjen styrer denne solsyklusen.

(https://www.hzdr.de/db/PicM?pOid=58445)

I den forklarende pressemeldingen "The Sun follows the rhythm of the planets" gir forskerne en ganske lettfattelig intro til saken. 
Anbefaler alle som finner problematikken interessant å lese denne!
Link: https://www.hzdr.de/db/Cms?pNid=99&pOid=58444

Link til abstractet for studien "A Model of a Tidally Synchronized Solar Dynamo": https://link.springer.com/article/10.1007/s11207-019-1447-1
Her finner man forøvrig referanser til en rekke studier som har sett på samme problematikken tidligere.
 
Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 10.05.2020, 12:06:17
Når vi snakker om disse forholdene, bør vi selvsagt også vise til Nicola Scafettas nyere artikkel fra februar 2020 med tittelen:

Solar Oscillations and the Orbital Invariant Inequalities of the Solar System

Her bør vi vel også minne om at Scafetta tidligere har publisert funn som indikerer at "planetary forcing" ved en viss konstellasjon mellom Saturn og Jupiter forårsaker den såkalte 60-års syklusen.

(https://www.desmogblog.com/sites/beta.desmogblog.com/files/Nicola%20Scafetta.jpg)

Nøkkelord her er "Solar oscillations", "Planet–Sun interactions", "Heliospheric oscillations", og "Gravitational lensing".
De som har lest trådstarten ovenfor vil se koblingene ganske lett, jfr. starten på Scafettas abstract:

"Gravitational planetary lensing of slow-moving matter streaming towards the Sun was suggested to explain puzzling solar-flare occurrences and other unexplained solaremission phenomena (Bertolucci et al. in Phys. Dark Universe 17, 13, 2017). If it is actually so, the effect of gravitational lensing of this stream by heavy planets (Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune) could be manifested in solar activity changes on longer time scales too where solar records present specific oscillations known in the literature as the cycles of Bray–Hallstatt (2100–2500 yr), Eddy (800–1200 yr), Suess–de Vries (200–250 yr), Jose (155–185 yr), Gleissberg (80–100 year), the 55–65 yr spectral cluster and others."

Scafetta har vært en torn i øyet på CO2-hodene lenge, jfr. et kjent sitat fra 2008:
"If climate is as sensitive to solar changes as the above phenomenological findings suggest, the current anthropogenic contribution to global warming is significantly overestimated.”

Hans siste arbeid nå i 2020 underbygger dette.

Link: https://link.springer.com/epdf/10.1007/s11207-020-01599-y?author_access_token=L-s0bgPea2pLm1b6tsdOMfe4RwlQNchNByi7wbcMAY55v9m3MM54tpj-CQPyVsAzzf6opG9W4gdgr8oVT4GOrzfpdh9XXEd-wc7RCZ_GqoBlUMf7XrmvDqvSdnxCjBRITA0FH-rHD__udFgR1gFZDw%3D%3D

PS: For ikke å risikere å gjøre Scafetta for enkel og monoman, så er han som vanlig forsiktig med å trekke ensidig sikre konklusjoner rundt dette komplekse observasjonsbildet, og legger inn bl.a. disse vitenskapelige reservasjonene i artikkelens konklusjon:

"The problem of whether the modulating astronomical forcing could be sufficiently strong to directly cause the observed oscillations in the cosmogenic and climate records and how this could be possible is still open. Yet, the solar dynamo could be described as a chaotic system made of coupled non-linear oscillators modulated by some kind of periodic planetary forcing. Under such a condition, a system could be synchronized even by a weak external periodic forcing (e.g.: Kuramoto, 2014; Scafetta, 2010; Strogatz, 2003)."

 
Title: Re: Klimasykluser: Solaktiviteten, planetkonstellasjoner og angrepene på Soon
Post by: Telehiv on 11.05.2020, 11:44:31
Når man først nevner Scafetta så kommer vi også borti en annen som har pådratt seg grov søppelkasting fra the ususal suspects hos DeSmogBlog og Sceptical Science: Dr. Willie Soon ved Solar and Stellar Physics i Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

(https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2015/03/soon-big.jpg)
Willie Soon

Noen av dere husker kanskje fremdeles angrepene mot Willie Soon, Ronan Connolly og Michael Connolly i 2015 da de gjorde en grundig eksersis i faglitteraturen rundt variasjon i solinnstrålingen. Der dukker en forbindelse til Scafetta også opp:

I denne studien (Re-evaluating the role of solar variability on Northern Hemisphere temperature trends since the 19th century) konstruerte de en ny landbasert temperaturtrend for den nordlige halvkule, der de viste til samsvar med Scafetta og Wilsons oppdatering fra 2014 av det rekonstruerte TSI-datasettet til Hoyt & Schatten fra 1993.

To forhold fikk det til å svartne ytterligere for CO-hodene: At Soon et al tok fatt i både UHI-problematikken (urbane varmeøyer og den manglende korreksjon rundt dette, men dette arbeidet tvang faktisk fram noen forbedringer rundt dette) såvel som IPCC-miljøets notoriske avvisning av solas betydning for klimavariasjonene.

Studien tok for seg temperaturtrender for målestasjoner utenfor storbyene (GHCN-nettverket) i de fire regionene Arktis, Irland, USA og Kina, som så ble sammenlignet med andre måleserier basert på bl.a. havtemperatur, proksydata fra treringer og isbreers lengde. Studien bekreftet bl.a. en tydeligere nedkjøling i perioden fra 50-tallet til 70-tallet, noe CO2-hodene hadde jobbet lenge for å skjule siden denne nedkjølingen kom på stigende CO2-nivåer.
 
Denne figuren viser studiens påvisning av korrelasjon mellom solaktivitet og temperatur:
(https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2015/09/TSI-vs-temp_Soon-et-al_2015-460x260.jpg)

Dermed kom det selvsagt et angrepsraid uten like mot studien, og Soon ble direkte forfulgt over flere år, ja, til denne dag av klimamafiaens hardeste kjerne. WUWT har nylig adressert angrepene på Soon i en oversiktsartikkel (ta en titt på den 13 min videoen, den forteller mye):

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/05/10/the-targeting-of-willie-soon/

Link til Soon et al: https://globalwarmingsolved.com/data_files/SCC2015_preprint.pdf

Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 11.05.2020, 15:31:40
Og da kan vi melde at enda en ny studie undergraver CO2-hypotesens betydning for jordens klima, og i stedet forsterker bildet av solens betydning for jordens klimasykler. Studien indikerer at solens betydning (solar forcing) siden 1750 er mye større enn de estimerte antropogene bidragene (anthropogenic forcing).

I studien "Sun-like Stars Shed Light on Solar Climate Forcing" ( https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab72a9/meta ) skriver Judge et al 2020 at deres observasjonsanalyse basert på fotometrisk evidens indikerer at solpåvirkningen (solar forcing) på jordens atmosfære kan variere med så mye som ±4.5 W/m² siden 1750, som er “far larger than the IPCC estimate of −0.30 to +0.10 W/m²”

For å sette dette i et faglig historisk perspektiv, så pekte Yndestad og Solheims studie allerede i 2017
( https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1384107616300847 ) på at solaktiviteten i “the modern maximum period from 1940 to 2015” er en “relatively rare event, with the previous similarly high levels of solar activity observed 4 and 8 millennia ago”. Herunder viste man til at variasjonene i solaktiviteten siden 1700-tallet har variert mellom 1357.5 W/m² og 1362 W/m² (±4.5 W/m²).

CO2-hypotesen opp i dette?
Svikter igjen, "total radiative forcing" fra økning i CO2-konsentrasjonen siden 1750 angis selv på IPCC-siden til bare rundt 1.82 W/m² (Feldman et al., 2015).
Og langt verre: De ulike CO2-nivåene opp gjennom hundreårene passer uansett ikke sammen med de klimatiske syklusene uten grov modellmanipulering.

Utlagt: Hvordan man fremdeles klarer å holde CO2-hypotesen i live som "vitenskap" er et mysterium. Det kan kun forklares med den overveldende institusjonelle makt man fremdeles råder over.

Link: https://notrickszone.com/2020/05/11/new-study-solar-forcing-estimates-since-1750-could-be-much-larger-than-estimates-of-anthropogenic-forcing/

Title: Re: Klimasykluser: Solaktiviteten/planetkonstellasjoner - mer om Soon
Post by: Telehiv on 13.05.2020, 09:11:58
De vedvarende angrepene på Soon illustrerer hvor mye klimamakta frykter hans innsikt og arbeid.
Her er litt til om dette:

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/05/12/scientist-falsely-accused-more-on-willie-soon/

Jeg likte denne kommentaren under artikkelen:

"E pur si muove (And Yet it moves!) can be attributed to Willie Soon as it was to Galileo, with Copernicus not far behind.
Just remember – Do we remember the names of the mindless fools that house-arrested Galileo, or the morons who mocked Copernicus and Leeuwenhoek???
No! It is Willie Soon and his illuminating Solar research and Climate Realism that will light the minds and spark the interest of generations to come!!!"

Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 13.05.2020, 14:17:17
For ikke å glemme Tallbloke, tar vi med en kommentar derfra på dette temaet også:

Link: https://tallbloke.wordpress.com/2020/05/11/solar-planetary-recap-part-one-the-11-year-schwabe-cycle/

Ut fra det jeg forstår ut fra "part one" her, vil det komme mer etterhvert.

Title: Re: Klimasykluser: Solaktiviteten - planetkonstellasjoner - og Zharkova?
Post by: Telehiv on 14.05.2020, 10:28:44
Zharkova blir stadig sikrere på at vi går mot ny "liten istid"/Maunder Minimum på 2030-tallet

(https://northumbria-cdn.azureedge.net/-/media/corporate-website/images/people/staff-profiles/engineering-and-environment/ee-valentina-zharkova-staffprofile-255.jpg?modified=20170221090422)

Det er stadig flere solforskere som er kommet i tvil om en banal framskrivning av global oppvarming er holdbar vitenskap, og blant disse finner vi den mye omtalte professor og solforsker Valentina Zharkova (tidligere omtalt også her på kd.com) som både DesMogBlog og Sceptical Sciense selvsagt kjører harde kampanjer mot.

Her en omtale fra nov 2018 som gir en innføring i hennes argumenter, og det faktum at hun er blitt sannspådd der klimakonsensusen dømte henne nord og ned, sitat:

"Zharkova was one of only two scientists to correctly predict solar cycle 24 would be weaker than cycle 23 — in fact, only 2 out of 150 models predicted this. Zharkova’s models have run at a 97% accuracy and now suggest a Super Grand Solar Minimum is on the cards beginning 2020.
Grand Solar Minimums are prolonged periods of reduced solar activity, and in the past have gone hand-in-hand with times of global cooling."


Link: https://electroverse.net/professor-valentina-zharkova-breaks-her-silence-and-confirms-super-grand-solar-minimum/

Zharkova får stadig mer omtale dess kaldere det blir
Zharkova har vært aktuell i klimadebatten lenge som kritisk til CO2-narrativet, og Klimarealistene viste f.eks. i oppslag allerede i 2015 og 2016
( https://www.klimarealistene.com/2016/08/14/solforskere-advarer-mot-kulde/ ) til de samme spådommer som The Telegraph siterer henne på nå: At vi er på vei mot ny "liten istid" innen midten av 2030-tallet (avisen blokkerer med et abonnementskrav, men jeg klarte å lure ut en kopi av artikkelteksten, se videre).
 
På mange måter siteres Zharkova på solobservasjoner (bl.a de omtalte 11-års sykluser) vi kjenner igjen fra omtalene foran i denne tråden, men hun er særlig opptatt av magnetbølgers betydning for balansen i "convecting fluids" inne i solen, som igjen styrer solaktiviteten. Hvorvidt dette henger sammen med/kan kobles til bl.a. Scafetta og andres hypotese om at dette balanseforholdet forårsakes av visse planetkonstellasjoner har jeg ikke full oversikt på, men det ene ser ikke ut til å utelukke det andre:

The Telegraph: Earth heading for 'mini ice age' within 15 years
Research has predicted a new solar 'Maunder minimum' in the 2030s
The earth is 15 years from a period of low solar activity similar to that last seen during the "mini ice-age" of the 17th century, when the Thames froze.
Solar researchers at the University of Northumbria have created a new model of the sun's activity which they claim produces "unprecedentedly accurate predictions".
They said fluid movements within the sun, which are thought to create 11-year cycles in the weather, will converge in the 2030s.
Solar activity will fall by 60 per cent as two waves of fluid "effectively cancel each other out", Prof Valentina Zharkova said in a presentation to the National Astronomy Meeting in Llandudno.
“In the cycle between 2030 and around 2040] the two waves exactly mirror each other – peaking at the same time but in opposite hemispheres of the sun," she said. "Their interaction will be disruptive, or they will nearly cancel each other.
"We predict that this will lead to the properties of a ‘Maunder minimum'".
Maunder minimum, indicating low sunspot activity, was the name given to the period between 1645 and 1715, when Europe and North America experienced very cold winters.

Prof Zharkova said scientists had known about one dynamo caused by convecting fluids deep within the sun, but her research appeared to have uncovered another.
"We found magnetic wave components appearing in pairs, originating in two different layers in the sun’s interior," she said.
"They both have a frequency of approximately 11 years, although this frequency is slightly different, and they are offset in time.
"Over the cycle, the waves fluctuate between the northern and southern hemispheres of the Sun. Combining both waves together and comparing to real data for the current solar cycle, we found that our predictions showed an accuracy of 97 per cent.
"Effectively, when the waves are approximately in phase, they can show strong interaction, or resonance, and we have strong solar activity.
"When they are out of phase, we have solar minimums. When there is full phase separation, we have the conditions last seen during the Maunder minimum, 370 years ago."
Title: Re: Klimasykluser: Solaktiviteten - planetkonstellasjoner - og Zharkova?
Post by: Telehiv on 14.05.2020, 11:15:01
I 2015, da Zharkova ved Northumbria University og andre forskere lanserte utvidede hypoteser rundt "liten istid" fra 2030-tallet, fikk selvsagt bl.a. Bjørn Samset spalteplass hos forskning.no til å erklære dette for "tull". Uten at noen er kjent med Samsets solforskningsmeritter?
Men så lenge CO2-hodene er enige med hverandre så trenger man vel ikke særlig innsikt i solforskningen heller?

Uansett, her får man et bilde av hva Zharkova, Scafetta og andre solforskere står opp mot når ny forskning ønskes debattert:

Link: https://forskning.no/stjerner-fysikk-klima/far-vi-virkelig-en-liten-istid-i-2030-arene/480902
   
Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 14.05.2020, 13:15:11
NÅ, i 2020, har forskning.no publisert en ny artikkel om solaktiviteten.
Der Mats Carlsson, solfysiker og professor ved Rosseland senter for solfysikk ved UiO, får uttrykke et virvar av motstridende og famlende utsagn om solaktivitet og historiske sykluser som vi av hensyn til UiO får håpe skyldes journalisten og ikke Carlsson?

(https://titan.uio.no/sites/default/files/import/rocs-pis.jpg)
Sentrale solfysikere ved UiO: Fra venstre Boris Gudiksen, Sven Wedemeyer, Mats Carlsson, Viggo Hansteen og Luc Rouppe van der Voort.
Foto: Anna Kathinka Dalland Evans/UiO


Men jeg fant heller ikke noen stort klarere hypoteser i en titan.no-artikkel fra 2018 som forteller om Carlssons deltakelse i et EU-prosjekt på 105 mill kroner, etter sigende fordi noen hadde vært smart nok til å skrive "klima" i søknaden. Men, men, hva vet vi, her i maikulden i 2020?  8)

Link til forskning.no (2020): https://forskning.no/astronomi/en-ny-solsyklus-kan-vaere-i-gang/1681207

Link til titan.uio (2018): https://titan.uio.no/universet-naturvitenskap-teknologi-energi-og-miljo/2018/toppforskere-angriper-sola-fra-alle-kanter
Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 14.05.2020, 16:17:40
Bare for ordens skyld, omtrent slik ser solgrafen ut som antas å føre til en kaldere periode i årene framover:

(https://i1.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2018/11/GSM-and-Sunspots.png?resize=768%2C299&ssl=1)
Title: Re: Klimasykluser: Solaktiviteten og den geomagnetiske solstormen i 1921
Post by: Telehiv on 15.05.2020, 23:54:35
WUWT har akkurat lagt ut en artikkel om den legendariske solstormen som i mai 1921 slo ut elektrisitetssystemer og satte i gang "merkelige" branner i store deler av verden. Det kan passer godt å nevne i denne tråden rundt solaktivitetens betydning for været på jorda.

WUWT spør:
"What caused the fires?
Electrical currents induced by geomagnetic activity surged through telephone and telegraph lines, heating them to the point of combustion. Strong currents disrupted telegraph systems in Australia, Brazil, Denmark, France, Japan, New Zealand, Norway, Sweden, the UK and USA. The Ottawa Journal reported that many long-distance telephone lines in New Brunswick were burned out by the storm. On some telegraph lines in the USA voltages spiked as high as 1000 V.
"
 
Som kjent benekter IPCC at endringer i sola kan ha særlig betydning for jordas vær og klimaforhold. I alle fall når kloden varmes. Den kan evt. nevnes når det blir kaldere og man ikke har fallende CO2 å skylde det på.

Men men, man kan ikke vente av folk som knapt har lest ei bok å kjenne til forhold som skjedde for hele 99 år siden.
Man har jo f.eks. forlengst erklært seg uvitende om den varme mellomkrigstiden for bare 80-90 år siden.

(https://i1.wp.com/www.spaceweather.com/images2020/11may20/newspapers2_strip.jpg?w=700&ssl=1)

Link til WUWT-artikkelen: https://wattsupwiththat.com/2020/05/15/on-99-year-anniversary-of-huge-disruptive-solar-storm-we-are-about-to-enter-the-deepest-period-of-solar-recession-ever-recorded/
Title: Re: Klimasykluser: Solaktiviteten - Tidligere solfornektere snur kappen?
Post by: Telehiv on 18.05.2020, 12:44:34
Vår uforlignelige norske sjefsalarmist Bjørn Samset (Benestad har visst blitt sendt i bøttekottet?) har stått i front med å avvise solsyklusers betydning for klimaet: "Dette er rent tull" sa Bjørn Samset til forskning.no i 2015 da forskning.no ba om kommentar til at britiske forskere hadde laget en ny datamodell av solsyklusen og som viste at solaktiviteten kan falle med 60 prosent i løpet av 2030-årene (jfr. her alle studiene fra årene etterpå med lignende konklusjoner, som jeg har vist til her på denne tråden). Men Samset visste altså bedre:
Link: https://forskning.no/stjerner-fysikk-klima/far-vi-virkelig-en-liten-istid-i-2030-arene/480902

Det spørs hva Samset sier nå, etter at flere tidligere "solfornektende" miljøer har fått tydelig kalde føtter og begynner å signalisere økende interesse for solens betydning for jordens klima etterhvert som stadig flere studier peker mot nytt solminimum. I fjor kom selv NASA, som de fleste sikkert husker, med en innrømmelse i retning bla. Zharkova da de la ut denne figuren:

(https://i1.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2019/06/Solar-Cycle-25-NASA-full.png?w=829&ssl=1)

Zharkova prøver derimot ikke på NASAs lille "bulk" av en redningsplanke til høyre i grafen, men går rett på sak:

(https://i1.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2018/11/GSM-and-Sunspots.png?resize=768%2C299&ssl=1)

En av de siste i rekken av tidligere bastante "solfornektere" er etablert CO2-sjefsalarmist Rahmstorf, som i en merkelig Canossagang har innrømmet at klimamodeller som tidligere var "settled science" nå er "running too hot"...
Link: https://notrickszone.com/2020/05/15/climate-alarmist-rahmstorf-quietly-concedes-models-are-crap-running-way-too-hot/ 


Flere publikasjoner omtaler nå solforskningens sykliske påvisninger med større respekt:

Link: https://www.unilad.co.uk/science/the-sun-has-entered-very-deep-solar-minimum/

(https://www.unilad.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/the_sun_max_and_min_NASA_-828x435.jpg)

Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: stjakobs on 19.05.2020, 20:02:13
Jeg har prøvd meg på en kortfattet beskrivelse av Zharkovas arbeid i resett.no

https://resett.no/2020/05/19/ja-hva-har-sola-egentlig-a-si-for-klimaet/ (https://resett.no/2020/05/19/ja-hva-har-sola-egentlig-a-si-for-klimaet/)

Nå mangler det bare at man finner en sikker sammenheng mellom økt intergalaktisk kosmisk stråling og økt mengde vulkanutbrudd og jordskjelv. Jeg ser at det letes etter en slik sammenheng.


Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: ConTrari1 on 19.05.2020, 21:25:49
Jeg har prøvd meg på en kortfattet beskrivelse av Zharkovas arbeid i resett.no

https://resett.no/2020/05/19/ja-hva-har-sola-egentlig-a-si-for-klimaet/ (https://resett.no/2020/05/19/ja-hva-har-sola-egentlig-a-si-for-klimaet/)

Nå mangler det bare at man finner en sikker sammenheng mellom økt intergalaktisk kosmisk stråling og økt mengde vulkanutbrudd og jordskjelv. Jeg ser at det letes etter en slik sammenheng.

Flott skrevet og gratulerer!
Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 20.05.2020, 08:12:46
Nå mangler det bare at man finner en sikker sammenheng mellom økt intergalaktisk kosmisk stråling og økt mengde vulkanutbrudd og jordskjelv. Jeg ser at det letes etter en slik sammenheng.

Jeg har sett det samme, også som en del av problemstillingene som reises hos Zharkova, Soon, Scafetti m.fl. om planetkonstellasjoner og gravitasjonskrefter. Men hvor ligger i så fall klimapoenget i en evt. sammenheng mellom "økt intergalaktisk kosmisk stråling og økt mengde vulkanutbrudd og jordskjelv"? Man må vel spe på med (bakenforliggende) gravitasjonskrefter i tillegg til kosmisk stråling for å skape kraftig nok kobling til geofysiske prosesser av dette format? Jeg antar du også inkluderer gravitasjon/planetkonstellasjoner her, evt. også geomagnetisme?

Vulkanutbrudd har historisk gitt store værforandringer - men "klimaendringer"?
Vi vet at vulkanutbrudd av en viss størrelse kan påvirke jordens vær en periode (f.eks. "1816- året uten sommer", se nedenfor), men historiske data indikerer vel ikke langvarige klimaendringer av selve vulkanutbruddene? Flere studier har pekt på at kloden tar seg raskt tilbake til normalen (bare noen få år) så snart aske og aerosoler har forsvunnet fra atmosfæren.
På den annen side kan det være at utbruddene skjer innenfor en større og mer langvarig gravitasjonsteknisk sammenheng (jfr. denne trådens henvisninger til Zharkova, Soon, Scafetti m.fl. om planetkonstellasjoner, gravitasjonskrefter, osv.), og da snakker man vel straks om et mulig grunnlag for mer langvarige klimaendringer?

Vi kan jo minne om noen av de store vulkanepisodene i historisk tid, der vi ser at store vulkanutbrudd ofte kommer i "klynger" etter hverandre (som tyder på en eller annen geofysisk sammenheng), og jeg siterer for letthets skyld fra wiki:

Året uten sommer
Året uten sommer blir, fortrinnsvis i Europa og Nord-Amerika, brukt som betegnelse på det uvanlig kalde året 1816.
Det er det kaldeste året siden man begynte å registrere værdata. Januar og februar var normale, mens det i mars begynte å bli merkbart kaldere enn normalt. I april og mai var det usedvanlig mye regn og sludd. I USA var det frost hver natt i juni og juli, i New York og New England falt det opptil én meter snø. I Mellom-Europa var det heftige uvær og mange elver oversvømmet breddene. I august kom frosten også til Europa, noe som førte til ødelagte avlinger. På vårparten 1817 steg kornprisene til det tidobbelte, og det brøt ut hungersnød på landet. Tusenvis av europeere som allerede led som følge av Napoléon Bonapartes kriger, emigrerte til USA.

Først i 1920 fant den amerikanske klimaforskeren William Humphreys en forklaring på «året uten sommer». Han begrunnet klimaforandringen med en vulkansk vinter som følge av utbruddet av vulkanen Tambora på øya Sumbawa, en av Sundaøyene i Nederlandsk Ostindia (nå Indonesia). Vulkanen hadde utbrudd i april 1815 med styrke 7 på Volcanic Explosivity Index.
Utbruddet hadde slynget anslagsvis 150 km³ støv og aske, og tildels med svovelforbindelser anslått til svoveldioksidekvivalent på 130 megatonn, høyt ut i atmosfæren. Så spredte dette seg som et slør rundt hele kloden.
Det var allerede før Tamboras utbrudd en del ekstra støv i atmosfæren, noe som innebærer at Tambora-effekten ble verre enn hvis dette ikke hadde vært så.

Det var i det miste fire større vulkanutbrudd (med VEI-faktor på minst 4) i årene før Tambora:
1812, La Soufrière på Saint Vincent i Karibia
1812, Awu på Sangiheøyene i (dagens) Indonesia
1813, Suwanosejima på Ryukyuøyene, Japan
1814, Mayon på Filippinene

Det atmosfæriske støv fra alle disse utbruddene ville, slik naturlovene er, ha dempet solstrålenes gjennomtrengning gjennom stratosfæren og slik virket negativt inn på overflate lufttemperatur på jorden.
Avkjølingen av verdensklimaet varte til 1819.


(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/1816_summer.png/450px-1816_summer.png)


Så er spørsmålet: Er det mulig å ettergå slike historiske hendelser (vulkaner/jordskjelv) i dag, og evt. finne koblinger til et eller annet pådrag i det astrofysiske bildet? F.eks. relatert til det Zharkova, Soon, Scafetti, osv. sier om planetkonstellasjoner, gravitasjonskrefter, osv.?

 
Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: stjakobs on 20.05.2020, 10:48:52
I 2010 kom det en studie – "Explosive volcanic eruptions triggered by cosmic rays: Volcano as a bubble chamber".  Der har man undersøkt 11 utbrudd fra vulkaner der magmaen var rik på silisiumdioksid (kiselsyre). Dette gjaldt utbrudd i perioden år 1700 til 2005. I 9 av disse 11 tilfellene var sola inne i en inaktiv fase hva angår solflekker. Det betyr i praksis at solvinden – som beskytter mot høyenergetisk, kosmisk stråling – var relativt svak. Når protoner (kosmisk stråling) treffer atomkjerner i atmosfæren, oppstår en prosess som ender opp med at det dannes µ-ioner, som er elektrisk ladde partikler som kan trenge titalls av meter gjennom stein og annet materiale.  Slike partikler har vært målt både undervanns og 700 meter nede i fjell.

Man trenger ikke å la fantasien løpe så veldig langt før man også kan mistenke at annen geologisk aktivitet kan være påvirket av kosmisk stråling. Dette er imidlertid ikke noe som er bevist. Det er snakk om en hypotese, men i motsetning til alle påstandene om våre CO2-utslipp som skal gi oss farlig global oppvarming, er sjansene større for å kunne bekrefte eller avkrefte denne hypotesen.
Vi må bare ha mange nok målestasjoner plassert rundt om på kloden, slik at man alltid har noen i nærheten av der det skjer jordskjelv eller vulkanutbrudd.
Det finnes heldigvis en mulighet for å plassere ut en mengde slike målestasjoner. Man må bare benytte samme metode som ved SETI - leting etter signaler fra verdensrommet.

Ved et prosjekt som kalles "The international Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO) project", som startet i 2016 i Krakov i Polen, har 12 land bundet seg til å være med på slik leting. I den sammenheng har man laget en app for mobiltelefoner - CREDO for Android - for IOS er navnet COSMICRAY  - som kan benyttes til å detektere treff av kosmisk stråling. Dersom et tilstrekkelig stort antall mennesker benytter denne appen, vil man kunne få en rimelig god detekteringsmulighet over hele kloden.

https://youtu.be/6rHnW--PZQk (https://youtu.be/6rHnW--PZQk)
Title: Re: Klimasykluser: Solaktivitet/planetkonstellasjoner - Australia kjøles nå?
Post by: Telehiv on 22.05.2020, 11:18:13
Mens vi begynner å drømme om sommer her oppe i Norge - riktignok etter en rekordkald og ekstremt snørik mai - er man på sørlig halvkule på vei mot vinter nå. Og i Australia går nå alarmen om en både eksisterende og kommende kuldeperiode lenge før man normalt begynner med den slags varsler: Australske Bureau of Meteorology (BOM) har send ut dette kuldevarselet til sauebøndene:

“Cold temperatures, rain, snow, and SW winds are expected during Friday for the Illawarra, Central Tablelands, Southern Tablelands and Snowy Mountains [as well as in Darling Downs and Granite Belt]. There is a risk of losses of lambs and sheep in these conditions”

(https://i0.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2020/05/Aussie-cold-may-2020-e1590135096395.png?w=1024&ssl=1)

En fortørnet Andy Oz tvitrer sin forbannelse over aussienes CO2-hoder i BOM (som i årevis har kjørt på med varmealarmisme slik vi har sett Met og NRKs samrøre her hjemme):

Forecast for up to 20 inches of #snow  this coming week in #Australia. Winter hasn’t even started and already almost 1.5 metres of #snowfall has occurred.
Strangely this is exact opposite of CSIRO’s crooked expert predictions of “NO SNOW” & “WE’RE DOOMED!”


Men nå prøver BOM (pun not intended) å karre seg tilbake til virkeligheten med melding om "record-shattering low temperatures and thick clouds across the state of Queensland from Saturday". Og BOMs "John Smits" - meteorologen Shane Kennedy — må videre berette disse fremtidsutsikter:

“It could see cooler daytime maximum temperatures up to 10 to 12 degrees below average across large parts of the state,”  temperatures records will be “shattered”.

PS: The Aussie data fiddling
Men tror noen at man vil finne disse rekordlave temperaturene igjen i statistikkene om et år eller sånn?
Da må det nok noen utskiftninger til ikke bare i måleglassene, men også i staben.
Vi har jo i årevis sett de hårreisende juksteringene denne gjengen har gjort med historiske data for Australia tidligere.
 
WUWT har omtalt dette flere ganger, her et eksempel: https://wattsupwiththat.com/2019/02/11/another-bureau-rewrite-warms-australias-climate-history/

Her er et par gode kommentarer under saken:
"Why 1910 as the starting point ? What about the 1898 to 1903. The so called “Federation drought”, it got very hot, so the BOM did not want to include those figures."

Og hvordan våger man å dra sånne åpenbare cherry pickinger? Fordi man har intern støtte, selvsagt:

"BoM is headed by Dr Andrew Johnson who was appointed by alarmist PM Malcolm Turnbullcrap.
Andrew doesn’t answer to the Australian Government, he answers to the UN.
Beginning and end of story . . ."
 

Det må vel komme en dag at det blir anledning til å forfølge alle disse etatsmisbrukerne?
Eller sagt på en annen måte: Hvor kaldt må det bli før det kan gjøres noe med dette?

 
Title: Re: Klimasykluser: Solaktivitet/planetkonstellasjoner - Australia kjøles nå?
Post by: Telehiv on 25.05.2020, 21:01:50
Ja, da er det ikke bare nordkalotten som opplever en kald mai, det ble faktisk også så kaldt - ja, faktisk kaldere - i Australia i helgen som meteorologene spådde:

THE STATE OF QUEENSLAND JUST AVERAGED ITS COLDEST MAY DAY ON RECORD

Electroverse.net skriver:
"Following an historically-chilly weekend ACROSS the Australian continent, the Bureau of Meteorology (BOM) has warned the record-cold will linger well into the week — welcome, Australia, to the onset of the next Grand Solar Minimum."

Link: https://electroverse.net/the-state-of-queensland-just-averaged-its-coldest-may-day-on-record/
Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 27.05.2020, 11:13:21
NASAs Solar Dynamics Observatory meldte i des 2019 at de hadde observert svært kraftige utslag på sola; "a magnetic explosion the likes of which have never been seen before". Det snakkes om en "magnetic reconnection" som var kjent fra før, men ikke i kombinasjon med et større utbrudd på soloverflaten.
 
Dette kan ha relevans for den solforskningen jeg har presentert foran på denne tråden (med antatt relevans for jordens klima) fordi denne observasjonen kom som en bekreftelse på en ganske fersk teori en 10-15 år tilbake rundt solas atmosfære og dens betydning for "space weather", og kan også få gjennomgripende betydning for eksperimenter rundt kontrollert fusjon og lab-plasma. NASA siteres slik:

“This was the first observation of an external driver of magnetic reconnection,” said Abhishek Srivastava, solar scientist at Indian Institute of Technology (BHU), in Varanasi, India. “This could be very useful for understanding other systems.  For example, Earth’s and planetary magnetospheres, other magnetized plasma sources, including experiments at laboratory scales where plasma is highly diffusive and very hard to control.”

Jeg tillater meg å undres om disse observasjonene etterhvert også kan kobles til mer sykliske prosesser i sola, jfr. trådens hovedtema.
Den som lever får se  8)

(https://i2.wp.com/wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2019/12/annotation_2019-12-17_084959.jpg?resize=700%2C335&ssl=1)
 
Link til publisert artikkel: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab4a0c
Link til omtale på WUWT: https://wattsupwiththat.com/2019/12/19/nasas-sdo-sees-new-kind-of-magnetic-explosion-on-sun/

Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 29.05.2020, 10:28:35
Jeg har tidligere vist både NASAs graf for fallende solaktivitet de neste tiårene, og Zharkovas tilsvarende med indikasjon på flere tiår med fallende temperaturer foran oss.
Dr. Don Easterbrook, Professor of Geology ved Western Washington University i Bellingham, WA, har nå fulgt opp med en figur som illustrerer ulike utfallsrom for den forventede kuldeperioden:

(https://www.iceagenow.com/Easterbrook-Projected%20Cooling.jpg)

I forbindelse med dette uttalte dr. Easterbrook på en konferanse nylig bl.a. dette:
"Expect global cooling for the next 2-3 decades that will be far more damaging than global warming would have been. Twice as many people are killed by extreme cold than by extreme heat."

Vel, igjen: Den som lever, får se.


Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 10.06.2020, 10:41:06
Nå mangler det bare at man finner en sikker sammenheng mellom økt intergalaktisk kosmisk stråling og økt mengde vulkanutbrudd og jordskjelv. Jeg ser at det letes etter en slik sammenheng.

Hei igjen,
jeg har ikke noe som kan vise "en sikker sammenheng mellom økt intergalaktisk kosmisk stråling og økt mengde vulkanutbrudd og jordskjelv", men jeg mener å se en interessant kobling mellom solaktivitet (Zharkova et al) og kosmisk stråling (Svensmark et al), som begge viser data som peker mot et nytt Solar Minimum:

Link: http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1575.msg12134;topicseen#msg12134
Title: Re: Klimasykluser: Solaktiviteten, kosmisk stråling og vulkanutbrudd?!
Post by: Telehiv on 10.06.2020, 13:34:53
I 2010 kom det en studie – "Explosive volcanic eruptions triggered by cosmic rays: Volcano as a bubble chamber".  Der har man undersøkt 11 utbrudd fra vulkaner der magmaen var rik på silisiumdioksid (kiselsyre). Dette gjaldt utbrudd i perioden år 1700 til 2005. I 9 av disse 11 tilfellene var sola inne i en inaktiv fase hva angår solflekker. ....................

Man trenger ikke å la fantasien løpe så veldig langt før man også kan mistenke at annen geologisk aktivitet kan være påvirket av kosmisk stråling. Dette er imidlertid ikke noe som er bevist. Det er snakk om en hypotese, men i motsetning til alle påstandene om våre CO2-utslipp som skal gi oss farlig global oppvarming, er sjansene større for å kunne bekrefte eller avkrefte denne hypotesen.
Vi må bare ha mange nok målestasjoner plassert rundt om på kloden, slik at man alltid har noen i nærheten av der det skjer jordskjelv eller vulkanutbrudd.

stjakobs,
siden du tok opp dette har vi en skikkelig vulkansmell gående i Indonesia iht. denne foreløpige infoen fra Electrovert.net::
"The recent uptick in explosive activity seen at Semeru volcano, Indonesia appears to have just climaxed in a monster ‘VEI 5’ eruption at 23:51 UTC on June 9 (although info remains scarce)."

(https://bromoeastjava.files.wordpress.com/2016/11/ghg.jpg?w=336&h=210)

Har ikke registrert noe i norske media ennå, men dette nettstedet har registrert det: https://www.volcanodiscovery.com/semeru/news.html

Les også mer her, der man kobler til "global cooling", som sikkert vil interessere deg: https://electroverse.net/semeru-volcano-erupts-to-63000ft-19-2km/

PS: Vet ikke om du har sett denne artikkelen fra 2018 om samme tema?
Link: https://principia-scientific.org/do-cosmic-rays-trigger-earthquakes-volcanic-eruptions/
Denne artikkelen har en mengde referanser også til annen forskning på området.

Og denne fra 2011?
Link: https://www.researchgate.net/publication/234022172_Explosive_volcanic_eruptions_triggered_by_cosmic_rays_Volcano_as_a_bubble_chamber

Her kommer en interessant henvisning til at silica-rik magma kan ha relevans ifht. kosmisk stråling, altså en hypotese på hvordan kosmisk stråling kan aktivere vulkanutbrudd. Forskerne skriver nemlig at studien har sett på: "the timing of 11 eruptive events that produced silica-rich magma from four volcanoes in Japan (Mt. Fuji, Mt. Usu, Myojinsho, and Satsuma-Iwo-jima) over the past 306 years (from AD 1700 to AD 2005)."
 
Title: Re: Klimasykluser: Solaktivitet, planetkonstellasjoner - og vulkanutbrudd?
Post by: Telehiv on 01.07.2020, 20:32:17
Det har tatt meg mange år å delta i noen form for spekulasjoner om at solaktiviteten (og kosmisk stråling) kan ha betydning for jordas vulkanske aktivitet, rett og slett fordi jeg ikke syns det har vært troverdig - litt for "far fetched". Etterhvert har det imidlertid kommet forskning (jfr. flere av innleggene foran i denne tråden) som hevder dette, der man legger fram sammenfallende tidspunkt for lav solaktivitet og uvanlig mye/sterk jordskjelv- og vulkanaktivitet.
En venn av meg i det geofysiske/astrofysiske forskningsmiljøet nevnte til meg for noen dager siden, siden jeg har tatt opp disse temaene her på forumet, at nå burde man følge godt med på hva som skjer av jordskjelvsaktivitet på Island og ikke minst om dette kan påvirke vulkanen Katla: Det ser ut til å være urovekkende aktivitet på gang. 

Electroverse.net er nå et av flere fora som omtaler mulig kobling mellom lav solaktivitet og økt vulkanaktivitet:
 
"ALL of the powerful, climate-altering volcanic eruptions of the past have been linked to low solar activity. Worringly, the Sun is currently going through its deepest solar minimum of the past 100+ years, and looking forward, NASA has revealed the next cycle (25) will likely be “the weakest of the past 200 years” — a return to Dalton Minimum conditions."

(https://i2.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2020/07/katla-1918.jpg?w=512&ssl=1)
Katlas utbrudd i 1918

Om et spesifikt tidfestet sammenfall mellom lav solaktivitet og vulkanisme skriver electroverse.net:

"The Dalton Minimum (1790-1830) was a solar-driven period of global cooling that included the famine-inducing eruption of Mt. Tambora in 1815. The eruption was the one of the most powerful of the past 2,000 years, and resulted in some of the harshest climatic conditions of the modern era: 1816’s “the year without a summer”

(https://i0.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2020/07/Iceland-Quakes.png?w=540&ssl=1)
Jordskjelvsområder på Island

Link: https://electroverse.net/iceland-is-rocking-9000-earthquakes-in-10-days/

Title: Re: Klimasykluser: Solaktivitet, planetkonstellasjoner - og vulkanutbrudd?
Post by: Telehiv on 10.08.2020, 14:47:21
Det har tatt meg mange år å delta i noen form for spekulasjoner om at solaktiviteten (og kosmisk stråling) kan ha betydning for jordas vulkanske aktivitet, rett og slett fordi jeg ikke syns det har vært troverdig - litt for "far fetched". Etterhvert har det imidlertid kommet forskning (jfr. flere av innleggene foran i denne tråden) som hevder dette, der man legger fram sammenfallende tidspunkt for lav solaktivitet og uvanlig mye/sterk jordskjelv- og vulkanaktivitet.
En venn av meg i det geofysiske/astrofysiske forskningsmiljøet nevnte til meg for noen dager siden, siden jeg har tatt opp disse temaene her på forumet, at nå burde man følge godt med på hva som skjer av jordskjelvsaktivitet på Island og ikke minst om dette kan påvirke vulkanen Katla: Det ser ut til å være urovekkende aktivitet på gang. 

Det har nå kommet flere hendelser som underbygger mulige koblinger mellom solaktivitet, kosmisk stråling og vulkanutbrudd + jordskjelv.

Kraftigste jordskjelv i North Carolina på 104 år

Historiske observasjoner indikerer at vulkanutbrudd og jordskjelv øker i hyppighet og intensitet ved store solminima og tilhørende økt kosmisk stråling. Og interessant nok: Electroverse melder f.eks. idag at:

LARGEST EARTHQUAKE IN 104 YEARS STRIKES NORTH CAROLINA — GRAND SOLAR MINIMUM
The 5.1 magnitude registered by the USGS on Sun, Aug 9 has officially gone down as NC’s biggest rocking since 1916 (the Centennial Minimum).


Videre skriver de at:
Seismic and Volcanic activity has been correlated to changes in our sun.
The recent global uptick in earthquakes and volcanic eruptions is likely attributed to the drop-off in solar activity, the increase in coronal holes, a waning magnetosphere, and the influx of Cosmic Rays penetrating silica-rich magma
.

Kraftig vulkanutbrudd på Sumatra
Samtidig får vi altså et stort vulkanutbrudd på Sumatra:
SINABUNG VOLCANO FIRES THICK ASH 30,000 FT (9.1 KM) A.S.L., TURNING THE SKY BLACK IN THE MIDDLE OF THE DAY AUGUST 10, 2020 CAP ALLON
Sumatra’s highly active Sinabung Volcano has exploded again today, Aug 10, firing volcanic ash into the atmosphere.


(https://i1.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2020/08/erupsi-gunung-sinabung-e1597046974160.jpg?w=616&ssl=1)

Les mer her: https://electroverse.net/sinabung-volcano-fires-thick-ash-30000ft/

Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: frankolsen on 10.08.2020, 16:58:55
Når kommer det neste store jordskjelvet her på Kreta ?
Det er nå 7 år siden det siste store skjelvet her på den vestre delen av øya.
Dette målte 6,6 på skalaen.
Nå går alle og venter på det neste store.....
Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 10.08.2020, 19:17:10
Når kommer det neste store jordskjelvet her på Kreta ?
Det er nå 7 år siden det siste store skjelvet her på den vestre delen av øya.
Dette målte 6,6 på skalaen.
Nå går alle og venter på det neste store.....

Jeg er ikke så kjent med vulkanhistorien (eller jordskjelvhistorikken for den del) i nyere tid på Kreta, kunne du sagt litt mer om hva som kan tenkes å true Kreta i våre dager?

Historien er i alle fall dramatisk nok når det gjelder naturkrefter:

Kretas dramatiske vulkan- og jordskjelvhistorie
Kreta er jo kjent for den tidlige minoiske høykulturen, og den mange hundre års varmeperioden man anser som et sentralt grunnlag for denne høykulturen.
Og som fikk et nådestøt særlig ifm. det enorme vulkanutbruddet på Santorini (en naboøy) rundt 1600 f.Kr.

Men allerede ved slutten av perioden MMII (1700 f.Kr.) var antagelig et jordskjelv som rammet Kreta direkte en sentral årsak til at noen av antikkens mest kjente byggverker ble ødelagt, bl.a. palassene på Knossos, Faistos, Mália, og Kato Zakros.

Men klimaet var fremdeles gunstig og 1600- og 1500-tallet f.Kr. (MM III, ny-palassperioden) regnes som høydepunktet for den minoiske sivilisasjon.
Men i såkalt sen-minoisk tid skjedde en ny naturkatastrofe rundt 1600 f.Kr. ifm. Santorini-utbruddet som rammet Kreta med enorme følgeskader, både tsunamier og assosierte jordskjelv.
Men først rundt 1450 f.Kr., i kombinasjon med klimaforverringer (jfr. solforskningen som kobler også dette til et solminimum!!), er det mulig at et nytt stort vulkanutbrudd såvel som jordskjelv igjen ødela store deler av Kretas antikke praktbygg, og til slutt brøt ned den minoiske dominans i området.

La oss ikke håpe at Kreta kan få en ny stjernesmell ifm. det nye forventede solminimumet.


Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Energisk on 10.08.2020, 21:04:43
Jeg var faktisk i Chania på Kreta under dette skjelvet i 2013. Det gikk raskt over, men det var en del rystelser. Vannet i et badebasseng vi satt ved ble turbulent og betongsøyler ved siden av oss beveget seg flere cm. Men det gjorde ikke særlig inntrykk på de faste beboerne. De var vel vant til det, selv om vi fikk info om at det var 6,4 på Richters skala.
Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: ConTrari1 on 10.08.2020, 22:06:39
Når kommer det neste store jordskjelvet her på Kreta ?
Det er nå 7 år siden det siste store skjelvet her på den vestre delen av øya.
Dette målte 6,6 på skalaen.
Nå går alle og venter på det neste store.....

Jeg er ikke så kjent med vulkanhistorien (eller jordskjelvhistorikken for den del) i nyere tid på Kreta, kunne du sagt litt mer om hva som kan tenkes å true Kreta i våre dager?

Historien er i alle fall dramatisk nok når det gjelder naturkrefter:

Kretas dramatiske vulkan- og jordskjelvhistorie
Kreta er jo kjent for den tidlige minoiske høykulturen, og den mange hundre års varmeperioden man anser som et sentralt grunnlag for denne høykulturen.
Og som fikk et nådestøt særlig ifm. det enorme vulkanutbruddet på Santorini (en naboøy) rundt 1600 f.Kr.

Men allerede ved slutten av perioden MMII (1700 f.Kr.) var antagelig et jordskjelv som rammet Kreta direkte en sentral årsak til at noen av antikkens mest kjente byggverker ble ødelagt, bl.a. palassene på Knossos, Faistos, Mália, og Kato Zakros.

Men klimaet var fremdeles gunstig og 1600- og 1500-tallet f.Kr. (MM III, ny-palassperioden) regnes som høydepunktet for den minoiske sivilisasjon.
Men i såkalt sen-minoisk tid skjedde en ny naturkatastrofe rundt 1600 f.Kr. ifm. Santorini-utbruddet som rammet Kreta med enorme følgeskader, både tsunamier og assosierte jordskjelv.
Men først rundt 1450 f.Kr., i kombinasjon med klimaforverringer (jfr. solforskningen som kobler også dette til et solminimum!!), er det mulig at et nytt stort vulkanutbrudd såvel som jordskjelv igjen ødela store deler av Kretas antikke praktbygg, og til slutt brøt ned den minoiske dominans i området.

La oss ikke håpe at Kreta kan få en ny stjernesmell ifm. det nye forventede solminimumet.

De var i det minste forutseende, de gamle minoittene (hvis det er korrekt uttrykk). Uten vulkanutbruddet på Thira (Santorini) ville Hellas ha vært uten en av landets mest kjente severdigheter. En kjedelig fjelltopp har overhodet ikke samme interesse som den verdensberømte utsikten fra Oia og Phira. Men vet vi at det minoiske riket gikk under på  grunn av utbruddet? Det virker jo logisk, men en sterk politisk makt har evnen til å reise seg etter en naturkatastrofe. Kreta er ikke flatland, og palasser kan bygges opp igjen. (de fleste blir ødelagt som følge av moteriktig ombygging og økt behov for prestisje hos herskeren) De Mykenske rikene, som overtok makten etter Minoerne, ble vel også rammet av tsunamien, men kanskje ikke så mye, dersom de var mindre sentralisert rundt et fåtall maktsentre. Det er nærliggende å koble naturkatastrofer til regimers undergang, men det er ingen nødvendighet. Vi vet ikke sikkert hvorfor etterkommerne til kong Minos mistet grepet om makten. Det kan rett og slett skyldes at Mykenerne var militært bedre og sterkere.
Title: Re: Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?
Post by: Telehiv on 10.08.2020, 22:33:20
Men vet vi at det minoiske riket gikk under på  grunn av utbruddet?

ConTrari1,
her har du trolig et godt poeng, fordi minoerne reiste seg etter flere naturkatastrofer, bl.a. fordi de opererte i en meget gunstig klimaperiode (den minoiske varmeperioden), slik romerne ekspanderte under den romerske varmeperioden, og til slutt Norden under den varme middelalder (1000 års-syklene).
Det enorme vulkanutbruddet var jo ca. rundt 1600 f.Kr., mens den ordentlige minoiske nedgangen ikke begynte før ca. 150 år etterpå (rundt 1450 f.Kr.) da en tydelig klimaforverring inntraff, av typen som innledet den lille istid.