Klimadebatt

Klimadebatt => Aktører og hendelser => Topic started by: Amatør1 on 30.07.2014, 22:28:35

Title: Innspill mot omdanning av Tekna til AGW-aktivistorganisasjon
Post by: Amatør1 on 30.07.2014, 22:28:35
De som har fulgt litt med i debatten i de siste månedene fikk kanskje med seg (eller kanskje nettopp ikke ?) at det nå i det stille gjøres forsøk på å omdanne fagforeningen Tekna til en AGW-aktivistorganisasjon, ved å omskrive det såkalte "politikkdokumentet" på en slik måte at man i ly av Teknas mange ingeniører og realister skal føre AGW-politikk omtrent som et politisk parti.

Dette dokumentet er behendig "sluppet" like før sommerferien, og med en høringsfrist like etterpå (1. September). Dette er ikke akurat fair play, for å si det slik, hverken metoden man undergraver Tekna med eller måten man synes å dekke seg bak medlemmenes faglige troverdighet, uten at disse behøver å være klar over hva som skjer.

Alle skeptikere som føler seg kallet bes gi tilbakemelding til Tekna om disse spørsmålene, slik de ber om - innen fristen 1. September. Dokumentene er å finne på tekna sine sider, følg linken i boksen under.

QuoteHøring - Teknas politikkdokument om energi- og klima (https://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/artikkel?p_document_id=899688)

Politikkdokumentene angir innhold og retning for Hovedstyrets politiske arbeid, og bygger på Teknas foreningspolitiske mål. Revisjonen av politikkdokumentene skjer med formål om å gjøre Tekna til en aktuell og tydelig politisk stemme i samfunnsdebatten. Tekna skal gjøre en forskjell i arbeidet med å løse samfunnets utfordringer, slik Hovedstyret tidligere har vedtatt gjennom strategien Tekna 2020.

Hovedstyret har vedtatt å revidere Teknas politikkdokumenter. Organisasjonen inviteres til å komme med innspill til nytt politikkdokument. Innspillene vil danne grunnlaget for Hovedstyrets behandling av politikkdokumentet i september 2014.

Fristen for innspill til høringen er 1. september 2014.


Innspill til høringen

Vi inviterer organisasjonen til å komme med innspill på følgende spørsmål:

    Reflekterer dokumentet den politikken Tekna bør føre pÃ¥ omrÃ¥det?
    Gir dokumentet tydelige nok svar pÃ¥ politisk aktuelle og relevante spørsmÃ¥l?
    Er formen pÃ¥ dokumentet hensiktsmessig?
    Har du/dere forslag til konkret innhold, tekst og struktur til et revidert policydokumentet?Se vedlegg (øverst til høyre i denne artikkelen):

    Høringsnotat (1)
    Utkast til nytt politikkdokument om energi og klima (nytt, utkast 2014) (2)
    Utdrag fra Regjeringsplattformen 2013-2017: Energi- og miljø (3)
    Policydokument om energi og miljø (gammelt, revidert 2011) (4)


Innspillene sendes til thor.egil.braadland@tekna.no. Spørsmål til thor.egil.braadland@tekna.no, / Thor Egil Braadland, tlf. 911 83 088Fristen for innspill til høringen er 1. september 2014.

Title: Sv: Innspill mot omdanning av Tekna til AGW-aktivistorganisasjon
Post by: Baseballstick on 31.07.2014, 10:49:44
Har aldri vært organisert, men vurderte Tekna grunnet støtteordning for etterutdanning for noen år tilbake. Jeg har stått på en mail-liste og mottatt div info og tilbud et par ganger årlig i etterkant av dette.

Sendte dem en epost i våres der jeg ba om å bli slettet fra enhver liste jeg måtte stå på hos Tekna, siden jeg ikke ønsket å bli asossiert med propaganda-organisasjoner i klimamenigheten. Har ikke hørt fra dem i ettertid, så de tok seg faktisk ikke bryderiet med å benekte saken.

Ingen grunn til å betale avgift der, altså.
Title: Sv: Innspill mot omdanning av Tekna til AGW-aktivistorganisasjon
Post by: Amatør1 on 31.07.2014, 11:32:58
Enhver må gjøre sin egen vurdering. Selv er jeg Tekna-medlem, men under sterk tvil. Jeg har hatt nytte av noen av deres tilbud, men disse er perifere i forhold til hva jeg oppfatter som primæroppgaven (fagforeningsarbeid for ingeniører og andre teknisk utdannede arbeidstakere).

Dersom denne omdanningen blir gjennomført, vil jeg personlig ta opp mitt medlemskap til ny vurdering.