Klimadebatt

Klimadebatt => Andre emner enn klima => Topic started by: ConTrari1 on 14.03.2020, 10:48:34

Title: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 14.03.2020, 10:48:34
Tilbake til Corona (som jeg fortsatt nekter å skrive på "norsk" med K). Elin Ørjaseter har en høyst lesverdig betraktning omkring det vi forhåpentligvis kan lære av epidemien:

"Korona gir oss en trening i beredskap og mobilisering. Det er bra, for nye pandemier og kommende antibiotikaresistens er blant våre største trusler."

"Så mange spørsmål. Dette er en oppfordring til alle landets samfunnsforskere: La oss samle all relevant informasjon om denne giga-treningsøkten slik at materialet kan gjennomgås når denne pandemien er blåst over. Og til Norges forskningsråd: Skaff penger til akkurat dette formålet. Neste gang er det enda mer alvor.

"You don't rise to the occasion, you sink to the level of your training", er et sitat fra Navy Seals. Nå får vi nordmenn tidenes "training". Det er så utrolig bra. La oss bare håpe kunnskapen blir samlet inn, systematisert og fører til konkret kvalitetsheving i viktige samfunnsfunksjoner.""

https://www.nettavisen.no/okonomi/takk-gud-for-korona-nar-dette-er-over-er-norge-blitt-tryggere/3423936692.html

Edit: Hva vil skje dersom viruset kommer tilbake i områder som har vært avstengt og blitt erklært "rene"? Det er vanskelig å se for seg at hele nasjoner skal stenges hermetisk i et halvt år eller mer, uten helt ødeleggende konsekvenser for økonomien. Ikke alle land har ressurser til å holde næringslivet i kunstig åndedrett over lang tid. Vil man i en slik situasjon kanskje endre taktikk, og isolere personer i risiko-grupper, i stedet for hele samfunnet? Til en viss grad gjøres jo dette allerede, med begrenset tilgang til besøk på sykehus o.l., men det vil da sannsynligvis bli enda strengere.
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 14.03.2020, 17:43:11
Heisan! Noen som er blitt inspirert av IPCC?

"Tidligere i uken publiserte Folkehelseinstituttet en ny risikonanalyse over koronasituasjonen i Norge. I analysen skriver FHI at en koronaepidemi i Norge kan vare helt til vinteren, og at 733.000 personer kan bli syke av koronasmitte.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg påpeker selv at analysen inneholder ulike «scenarioer», i motsetning til «prognoser», og at situasjonen endrer seg raskt."

Får vi en Corona 8.5-modell også? En som minner om en hockeykølle?

https://www.nrk.no/norge/oslo-universitetssykehus-bekrefter-nytt-koronadodsfall-1.14944649
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 14.03.2020, 17:48:42

Edit: Hva vil skje dersom viruset kommer tilbake i områder som har vært avstengt og blitt erklært "rene"? Det er vanskelig å se for seg at hele nasjoner skal stenges hermetisk i et halvt år eller mer, uten helt ødeleggende konsekvenser for økonomien. Ikke alle land har ressurser til å holde næringslivet i kunstig åndedrett over lang tid. Vil man i en slik situasjon kanskje endre taktikk, og isolere personer i risiko-grupper, i stedet for hele samfunnet? Til en viss grad gjøres jo dette allerede, med begrenset tilgang til besøk på sykehus o.l., men det vil da sannsynligvis bli enda strengere.

Dette med totalkostnaden (og endelig suksessgrad med å stanse omfang og varighet av epidemien) ved å dramatisk stenge ned våre samfunn er et interessant spørsmål, da ulik virusekspertise ikke er samstemte i disse vurderingene:
Storbritannia (så langt ihvertfall, vi får se om de strammer til i neste uke) har lagt opp til en annen policy, der jeg i morges hørte representanter for britiske helsemyndigheter si (tilsynelatende kontroversielt/uansvarlig? men NB: basert på at ingen vaksine vil foreligge innen et rimelig tidsrom) at de ser for seg at 60% av befolkningen med fordel kunne smittes, som igjen ville bety at en stor del av befolkningen ville være mer immune i neste runde. Samtidig som samfunnet unngår de store økonomiske påkjenningene en mer totalt nedstenging vil medføre, der en særlig viste til den sårbare brexit-overganssituasjonen landet er i. Derfor har britene fortsatt å bl.a. tillate store forsamlinger og holde åpen mye av den infrastruktur som i EU-sonen nå er omtrent summarisk nedstengt. Samtidig kjører de på at hver enkelt skal ha ha et egenansvar (self isolation) ved smitte i tråd med vanlig smitteteori ellers i Europa.
De som uttalte seg på BBC underbygde denne strategien med at virus av denne type over tid normalt muterer ned i alvorlighet, og at man derfor kan tillate seg en grundigere "gjennomleving" av epidemien nå og så unngå større risiko for gjenoppblussing etterpå. Men som sagt, her strides åpenbart de lærde.
Og spørsmålet er jo som flere nevner også om smitten kommer for fort inn med sprengt kapasitet som følge.

NRK har kommentert denne britiske strategien flere ganger siste par dager, og Danmarks Radio har også kommentert dette som en anledning til å få testet ut i store tall hvilken strategi som i sum viser seg best (finner ikke igjen en meget interessant link som beskrev strategien, basert direkte på sitater fra UK helsevesen). Men som sagt, UK kan finne ut at de også bør legge seg på EU-strategien etterhvert, og da mister man den samme klare mulighet til å få se hva som er beste måte å møte en global epidemi på. Også med tanke på det som måtte komme i framtiden.

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 14.03.2020, 17:58:30
Heisan! Noen som er blitt inspirert av IPCC?

"Tidligere i uken publiserte Folkehelseinstituttet en ny risikonanalyse over koronasituasjonen i Norge. I analysen skriver FHI at en koronaepidemi i Norge kan vare helt til vinteren, og at 733.000 personer kan bli syke av koronasmitte.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg påpeker selv at analysen inneholder ulike «scenarioer», i motsetning til «prognoser», og at situasjonen endrer seg raskt."

Får vi en Corona 8.5-modell også? En som minner om en hockeykølle?

https://www.nrk.no/norge/oslo-universitetssykehus-bekrefter-nytt-koronadodsfall-1.14944649

Forskerne innrømmer vel at de gjetter vilt om hvor dette ender. Jeg har tidligere nevnt at  viruseksperten Ørjan Olsvik ved Tromsø Universitet flere ganger har uttalt at han tror alvorligheten overdrives, slik han sa da svineinfluensaen kom til Norge i 2009 og Folkehelsa den gangen estimerte at 1,2 millioner kunne bli syke og 13.000 kunne dø. Resultatet? Det ble startet massevaksinasjon og nesten 550 fikk alvorlige senskader av vaksinen. Rundt 30 personer døde av influensaen.

Denne gangen har vi ingen vaksine, og de lærde strides både om hvordan epidemien vil utvikle seg, alvorlighetsgrad, og hvordan den best kan brenne ut.  Vi får håpe at det også denne gangen går mye bedre enn fryktet.
Title: Re: Corona igjen
Post by: frankolsen on 14.03.2020, 21:39:00


Dette med totalkostnaden (og endelig suksessgrad med å stanse omfang og varighet av epidemien) ved å dramatisk stenge ned våre samfunn er et interessant spørsmål, da ulik virusekspertise ikke er samstemte i disse vurderingene:
Storbritannia (så langt ihvertfall, vi får se om de strammer til i neste uke) har lagt opp til en annen policy, der jeg i morges hørte representanter for britiske helsemyndigheter si (tilsynelatende kontroversielt/uansvarlig? men NB: basert på at ingen vaksine vil foreligge innen et rimelig tidsrom) at de ser for seg at 60% av befolkningen med fordel kunne smittes, som igjen ville bety at en stor del av befolkningen ville være mer immune i neste runde. Samtidig som samfunnet unngår de store økonomiske påkjenningene en mer totalt nedstenging vil medføre, der en særlig viste til den sårbare brexit-overganssituasjonen landet er i. Derfor har britene fortsatt å bl.a. tillate store forsamlinger og holde åpen mye av den infrastruktur som i EU-sonen nå er omtrent summarisk nedstengt. Samtidig kjører de på at hver enkelt skal ha ha et egenansvar (self isolation) ved smitte i tråd med vanlig smitteteori ellers i Europa.


Dette mener jeg ville være et godt eksempel til etterfølgelse.
Gudene må vite hva denne totale nedstengningen som nå foretas vil koste oss, men det er ikke få milliarder og ikke få tusen arbeidsplasser.
Det hadde vært mye bedre å la viruset gå sin gang og heller sette de mest utsatte i karantene.
Da kunne vi brukt et par-tre milliarder på ekstra bemanning på sykehjem og i hjemmesykepleien slik at de mest utsatte kunne bli tatt vare på en god måte.
Om det skulle gå med en del gamle og svekkede så ville dette mest sannsynlig være folk som var på god vei til heden allerede.
Så i stedet for, la oss si noen tusen, så får nå hele nasjonen svi og vi vil få en nedtur som jeg er redd det vil ta mange år å komme seg ut av.
Title: Re: Corona igjen
Post by: translator on 15.03.2020, 10:46:17
For de som ønsker å holde seg oppdatert på statistikken, har svt.se en bra side:

https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 15.03.2020, 11:48:25
For de som ønsker å holde seg oppdatert på statistikken, har svt.se en bra side:

https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/

Apropos svenskene, så er sentrale helseeksperter også der kritiske til altfor dramatiske samfunnsnedstenginger:
En svensk epidemiolog rapporterer seg kritisk til norske og danske virustiltak med bl.a. strenge innreiseregler og stengt skoler, mens Sverige holdes åpent. 
Og eksperter innad i Danmark reagerer også;
"Den danske grensestengningen lørdag fikk Sundhedsstyrelsen, det danske Folkehelseinstituttet, i landet til å kalle avgjørelsen politisk og ikke begrunnet med en risiko helsemyndighetene opplever.
– Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å stenge grensene, og avgjørelsen går på tvers av det WHO anbefaler. Jeg mener det er nødvendig at Sundhedsstyrelsen kritiserer tiltaket, for det er ikke bra at vi som samfunn sender ulike signal, sier den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell."


Link: https://finansavisen.no/nyheter/utenriks/2020/03/15/7507348/svensk-epidemiolog-kritisk-til-norske-og-danske-virustiltak

Vi har allerede nevnt UK som et eksempel på et land som (i alle fall foreløpig) mener at helsegevinsten ved en brutal nedstenging av samfunnet ikke forsvarer de store økonomiske tapene for hele samfunnet. Betenkningene rundt den dramatiske samfunnsnedstengningen som bl.a. Norge og Danmark har lagt seg på, synes altså å vokse seg sterkere og sterkere i en rekke land - her Sverige, etterhvert som de økonomiske skadevirkningene synes vanskelig å forsvare mot de tilsvarende smittegevinstene.

Jeg tipper at denne følelsesladde og vanskelige balanseringen av antatt smittestans-gevinst ved dramatisk samfunnsnedstengning ifht de økonomiske skadevirkningene vil bli mer og mer tydelig i mediene etterhvert som spørsmålet om hvem som skal betale regningene blir mer og mer presserende.
Vi vil jo måtte få ett av to hovedutfallsrom til slutt:
1) Sterkest mulig samfunnsnedstenging ga så gode resultater at det forsvarer de enorme økonomiske kostnadene
2) Mer åpne samfunn fikk ikke stort verre smittemønstre/dødsfall enn de nedstengte og kommer totalt gunstigst ut til slutt

PS: En av dem som kan mest om samfunnsrisiko her til lands kommenterte hvordan det norske milliarddrysset mot "klima" kan foregå - nasjonalt og internasjonalt, i kombinasjon med til dels selvskadende klimaskatter og klimaavgiftsøkninger som rammer både bedrifter og den jevne borger uten sporbar "klimagevinst" - og som overgår alle andre lands "klimasatsing" per innbygger, ga dette lakoniske svaret allerede for flere år siden: "Fordi våre politikere foreløpig tror at vi har råd til det".

La oss håpe at den norske coronanedstengingen er rettet mot mer realistiske mål og vil gi bedre resultater.
Men det skal bli interessant å se hvor lenge den øvrige verden, med mindre penger på bok enn Norge, vil insistere på at det eneste fornuftige er å stenge ned deres samfunn med voldsomme økonomiske skadevirkninger i kjølvannet. Som vi ser er flere land allerede nå begynt å spørre: Er dette virkelig det mest fornuftige å gjøre?
 
 

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 15.03.2020, 12:09:40
Myndighetene ble advart om å styrke beredskapen mot epidemier/pandemier av Sårbarhetsutvalget allerede i 2000
Jeg har flere ganger, både her på forumet og i medier, kritisert norske politikere for å stemoderlig behandle reelt miljøvern til fordel for enorme satsinger på udefinerbar "klimaproblematikk".

Det vi ser nå er at mens de diffuse klimamilliardene har rullet har også beredskapsarbeidet mot epidemier/pandemier lidd lignende skjebne.
Her kan dere lese om Sårbarhetsutvalgets advarsler i 2000:
Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-24/id143248/?ch=4#kap10

De praktiske utslag av at man ikke har fulgt opp dette tilstrekkelig, kan vi lese om i bl.a. VG idag, der det meldes at "På Akershus universitetssykehus har 20 ingeniører ansvaret for 11.000 apparater. Nå er Norges største fagorganisasjon for ingeniører bekymret for pasientsikkerheten":

Link: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/vQKyb4/sykehusingenioerene-slaar-alarm-pasienter-kan-doe
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 15.03.2020, 13:33:02
Da har britene tatt den faglige uenigheten med WHO ut i fullt flomlys:

Britene vurderer flokkimmunitetsstrategi mot Covid-19, stikk i strid med WHOs retningslinjer

(https://resett.no/wp-content/uploads/2020/03/kYV-DNIFncg-768x497.jpg)
Den britiske statsministeren Boris Johnson, medisinsk sjef for England, Chris Whitty og regjerings vitenskapelige sjefsrådgiver, Sir Patrick Vallance,
deltar på en nyhetskonferanse som tar for seg den britiske regjeringens svar på koronavirusutbruddet, på Downing Street i London, Storbritannia 12. mars 2020.


Resett har nå ute en artikkel som introduserer den faglige uenighet som råder, og skriver bl.a. at

"Britene vurderer en flokkimmunitetsstrategi for å bekjempe coronavirus-pandemien, men en slik tilnærming bryter med WHOs politikk om å fokusere på å hindre spredning.
Ifølge The Guardian er flokkimmunitet et uttrykk som vanligvis brukes når et stort antall barn har blitt vaksinert mot en sykdom som meslinger, noe som reduserer sjansen for at andre vil få den. Som en taktikk i kampen mot en pandemi som det ikke finnes noen vaksine for, er det en ny og muligens en risikabel metode.
Strategien er avhengig av at flere folk blir smittet av sykdommen – i dette tilfellet Covid-19 – og oppnår immunitet som et resultat. Det antas at de som blir friske fra sykdommen vil være immune og ikke kan bli smittet på nytt, i det minste for en periode.
For å oppnå flokkimmunitet, må rundt 60 prosent av befolkningen bli syke og deretter oppnå immunitet, ifølge Sir Patrick Vallance, den britiske regjeringens viktigste vitenskapelige rådgiver. Tallet kan være så høyt som 70 prosent eller mer."


Artikkelen angir deretter en del innsigelser mot dette fra andre helseeksperter. Syns artikkelen gir en god/balansert innføring i hvordan verden prøver å vurdere antatt oppnådd helsegevinst versus samfunnskostnad og også antatt fremtidig motstandskraft.
 
Link: https://resett.no/2020/03/15/britene-vurderer-flokkimmunitetsstrategi-mot-covid-19-stikk-i-strid-med-whos-retningslinjer/


MEGET VIKTIG MERKNAD TIL DETTE I KOMMENTARSPALTEN:
I kommentarspalten drar signaturen Hermann en høyst relevant henvisning til at dette i siste instans egentlig dreier seg om hvilken forvaltningssetikk man ønsker å la gjelde, sitat:

KONSEKVENSETISK ELLER SINNELAGSETISK TILNÆRMING/PROBLEMLØSNING?
Dette handler nok også i stor grad om hvilken type etikk man skal legge til grunn.
Generelt sliter de ledende kreftene i Vesten og ikke minst også i FN-systemet med at man skal prioritere sinnelagsetikk fremfor konsekvensetikk, slik som vi eksempelvis ser de katastrofale følgene av i forbindelse med asyl og innvandringspolitikken.
Sinnelagsetikerne vil typisk ta grep nå som redder flest mulig initielt men der de fremtidige konsekvensene er usikre til katastrofale.
Mens Konsekvensetikerne vil i større grad ta grep nå som kanskje får flere til å dø initielt mens som redder flere på lang sikt/skaper mindre problemer på lang sikt.


#############

Denne Hermann understøtter deretter forståelsen av forskjellen på sinnelagsetikk og konsekvensetikk ved å linke til artikkelen "Er du villig til å drepe for å unngå at fem skal dø?"
https://www.klikk.no/side3/...

Som tar for seg "Hvordan reagerer folk når de virkelig blir utsatt for et etisk dilemma?"

Slett ikke verst å finne noe så gjennomtenkt i en artikkelkommentar!

 
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 17.03.2020, 10:34:08
Viktige temaer som tas opp der. Alt avhenger vel av tidsaspektet. Dersom nedstengningen av store deler av samfunnet gir helsevesenet  nødvendig pusterom (sic) til å bli bedre forberedt, er det et godt tiltak. Men det er ikke snakk om å stanse viruset. Og når sanksjonene opphører (iallfall innenlands, om ikke mht. reiser til utlandet), må man forvente en økning av smitten. Uansett kan ingen nasjoner  tillate seg å stenge ned store deler av økonomien i månedsvis. Det er dette som blir den ubehagelige virkeligheten; hvor går smertegrensen?

Norge har i dag ca. 1300 registrerte smittetilfeller, sikkert med meget store mørketall. ca. 60 er innlagt på sykehus, ca. 10 med intensiv behandling. 3 personer er døde, alle i den typiske risikogruppen, eldre personer med sykdommer som reduserer  immunforsvaret. På et eller annet tidspunkt må man få samfunnet i gang igjen, og konsentrere seg om risikogruppene.

Jeg var overbeviset om at Sverige og Storbritannia var på helt ville veier. Nå er jeg ikke like sikker.

Nettavisen har også en sak om dette:

https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-kan-bli-en-makaber-landskamp-mellom-norge-og-sverige/3423938385.html

I 1918 ble Norge rammet av Spanskesyken. Ca. 15.000 døde, det tilsvarer ca. 26.000 med dagens befolkning. Men Spanskesyken var en svært dødelig sykdom, noe helt annet enn Corona. På cruiseskipet Diamond Princess, med ca. 3.700 personer ombord, og som lå isolert i lang tid, var det 87% som IKKE ble smittet.

WUWT har mer om dette:
https://wattsupwiththat.com/2020/03/16/diamond-princess-mysteries/
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 17.03.2020, 10:46:46
Jeg var overbeviset om at Sverige og Storbritannia var på helt ville veier. Nå er jeg ikke like sikker.

Nettavisen har også en sak om dette:

https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-kan-bli-en-makaber-landskamp-mellom-norge-og-sverige/3423938385.html

Nei, hvem kan være sikker på hva som er beste løsning, når fenomenet foreløpig er så lite gjennomanalysert?
Og uansett om man nå har prøvd første (test)vaksinestikk i USA i går, så vil det visst ta bortimot ett år før man har en sikker vaksine.
Nettavisens oppsummering i nevnte artikkel gir trolig derfor et bra bilde av valgdilemmaene myndighetene tumler med, sitat:

"For oss lekfolk er det selvsagt urovekkende at ekspertene i Norge og Sverige rett og slett er uenige om hva som er best.
Men slikt kan selvsagt skje, siden det er et nytt virus som ingen ennå vet hvordan oppfører seg. Uansett vil de to mest sannsynlige resultatene være:
a) Enten har svenskene rett: Når det hele er over, er omtrent like mange blitt syke i begge land, og omtrent like mange har dødd. Forskjellen er at norsk næringsliv kan ligge i ruiner.
b) Eller så har vi nordmenn rett: Når det hele er over, viser det seg at våre tiltak reddet tusenvis av norske menneskeliv. Mens i Sverige (og Storbritannia) kan pandemien ha ført til de reneste katastrofetall.
Dette er en landskamp som vanskelig kan ende uavgjort, og som vi gjerne skulle vært foruten."


Foreløpig er det nok HÅPET om en god slutt på dette som gjelder mest.
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 17.03.2020, 11:05:06
Jeg var overbeviset om at Sverige og Storbritannia var på helt ville veier. Nå er jeg ikke like sikker.

Nettavisen har også en sak om dette:

https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-kan-bli-en-makaber-landskamp-mellom-norge-og-sverige/3423938385.html

Nei, hvem kan være sikker på hva som er beste løsning, når fenomenet foreløpig er så lite gjennomanalysert?
Og uansett om man nå har prøvd første (test)vaksinestikk i USA i går, så vil det visst ta bortimot ett år før man har en sikker vaksine.
Nettavisens oppsummering i nevnte artikkel gir trolig derfor et bra bilde av valgdilemmaene myndighetene tumler med, sitat:

"For oss lekfolk er det selvsagt urovekkende at ekspertene i Norge og Sverige rett og slett er uenige om hva som er best.
Men slikt kan selvsagt skje, siden det er et nytt virus som ingen ennå vet hvordan oppfører seg. Uansett vil de to mest sannsynlige resultatene være:
a) Enten har svenskene rett: Når det hele er over, er omtrent like mange blitt syke i begge land, og omtrent like mange har dødd. Forskjellen er at norsk næringsliv kan ligge i ruiner.
b) Eller så har vi nordmenn rett: Når det hele er over, viser det seg at våre tiltak reddet tusenvis av norske menneskeliv. Mens i Sverige (og Storbritannia) kan pandemien ha ført til de reneste katastrofetall.
Dette er en landskamp som vanskelig kan ende uavgjort, og som vi gjerne skulle vært foruten."


Foreløpig er det nok HÅPET om en god slutt på dette som gjelder mest.

Ja, men at tusener dør i Norge, er svært lite sannsynlig. Italia er verst rammet i Europa, fordi smitten der startet på det verst tenkelige sted; i helsevesenet, der personalet nødvendigvis hadde mye kontakt med de mest utsatte i samfunnet, gamle og syke personer, før man forsto hva som hadde skjedd.

Jeg savner tall fra helsevesenet som oppgir hvor mange i risikogruppene som dør hvert år av vanlig influensa.

Så kan man "more" seg med etiske dilemmaer som: "Hvor mange nedlagte bensinstasjoner er et gammelt menneske verdt?", spørsmål som i seg selv er svært uetiske, og som det ikke kan finnes gode svar på.

"Keep calm and carry on" er et godt uttrykk, men det er det motsatte vi gjør nå. Hvorfor kan man ikke reise på hytta, om så bare for å hente ting man trenger til daglig, dersom man ikke møter en kjeft? Og dette skal straffes med bøter som overgår det man får for å slå med et menneske? Det er på tide å stille noen kritiske spørsmål til hvor langt myndighetene kan begrense borgernes liv. De aller, aller fleste vil sikkert  gjøre det de tror er riktig, man går man for langt, vil folk ikke bry seg lenger.

https://en.wikipedia.org/wiki/Keep_Calm_and_Carry_On

Edit: Nå er svenskene i gang med å stenge skoler også:
"Sveriges regjering anbefaler at landets videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges og at elever og studenter får undervisning på nettet.

– Fra i morgen anbefales alle videregående skoler, høyskoler og universiteter å tilrettelegge for nettundervisning, sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Regjeringen oppfordrer alle foreldre til å få sine barn til å fortsette med hjemmestudier og til å ta smitterisikoen på alvor."

Her er det svenske moralske spørsmålet: Regjeringen anbefaler, den pålegger ikke. Det gir et ubehagelig inntrykk av ansvarsfraskriving. For konsekvensene blir store, og da er det feigt å legge byrden på de institusjonene som skal gjennomføre tiltakene. Hvis Sverige nå blir like nedstengt som andre land, vil nok kritikken mot sendrektigheten bli meget sterk.

https://resett.no/2020/03/17/svenske-videregaende-skoler-og-hoyere-utdanning-anbefales-stengt/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 17.03.2020, 11:18:43
Bare en liten kommentar til: Legg merke til bildene fra statsledernes pressekonferanser.  Hva er det bak Macron? Franske flagg. UK flagg bak Johnson. Svenske bak Løwen. Ikke et EU-flagg i sikte. De får trøste seg med belgiske vafler.
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 17.03.2020, 11:42:11
Her er en god og innsiktsfull kommentar fra en lege:

"Så langt ser det ut til at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har vært de viktigste premissleverandører for de tiltakene som regjering og kommuner har iverksatt. Men jeg lurer på om det er foretatt gode nok og fornuftige avveininger mellom den potensielle helsemessige gevinsten av disse tiltakene og den skadelige effekten for næringslivet. En kan ikke forvente at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kan gjøre slike avveininger. I det offentlige helsevesenet (og i den alminnelige befolkning) er vi oppdratt til å tro at helsetilbudene er gratis og at de skal være gratis. Å gjøre avveininger mellom helsetilbud og økonomiske kostnader har vi derfor dårlig erfaring med. Et spørsmålet er om regjeringen og kommunene med sine drastiske tiltak er for preget av marginale helsemessige gevinster på bekostning av alvorlig samfunnsmessige konsekvenser for øvrig av denne grunn."

En engelsk historiker skrev en gang at myndighetene har en tendens til å stole for lite på generalene i fredstid, og for mye i krigstid. Noe av det samme kan gjelde for helsevesenet. Selvsagt går de inn for det som ut fra deres ståsted gir best effekt, man kan ikke forvente  at de ser samfunnet under ett. Det er politikernes jobb, og der er det nok ikke lenge før effektene av isoleringen blir svært plagsomme. Et annet tanke kors; Oslo kommune med 53.000 ansatte (ganske nøyaktig 1% av landets befolkning), vil ikke permittere noen, selv om store sektorer er stengt og låst og de ansatte ikke har noe å gjøre. Her blir det skrikende forskjeller mellom offentlig og privat sektor.

https://resett.no/2020/03/16/er-du-redd-for-a-do-av-coronaviruset/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 17.03.2020, 14:51:37
En av Norges mer ubehagelige personer, Erik Solheim, slipper ut det som nok mange klima-alarmister tenker, men ikke tør si akkurat nå:

"Tidligere miljøminister Erik Solheim, som også har vært leder for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN fra 2016 til 2018, skriver i et Twitter-innlegg at konsekvensene koronaviruset har for samfunnet gir grunn til optimisme.

– Kan viruset skape et vendepunkt i kampen mot klimaendringer? Koronaviruset gjør ting klimaaktivistene lenge har ønsket seg, slår Solheim fast i Twitter-innlegget."

https://resett.no/2020/03/17/erik-solheim-koronaviruset-gjor-ting-klimaaktivistene-lenge-har-onsket-seg/
Skriver mannen som fløy så høyt, som FNs egen Ikaros, at han til slutt styrtet ned i  skam og skjensel.
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 17.03.2020, 19:24:25
La oss håpe at dette kan komme til nytte:

"Encouraging news: three new medical studies show a commonly available anti-malaria drug known as chloroquine aka chloroquine phosphate is showing strong results against COVID-19 infections in both China and South Korea.  Excerpts from three studies, including one published in Nature are below."

"Summary

Recent guidelines from South Korea and China report that chloroquine is an effective antiviral therapeutic treatment against Coronavirus Disease 2019.  Use of chloroquine (tablets) is showing favorable outcomes in humans infected with Coronavirus including faster time to recovery and shorter hospital stay.  US CDC research shows that chloroquine also has strong potential as a prophylactic (preventative) measure against coronavirus in the lab, while we wait for a vaccine to be developed.  Chloroquine is an inexpensive, globally available drug that has been in widespread human use since 1945 against malaria, autoimmune and various other conditions. "

https://wattsupwiththat.com/2020/03/17/an-effective-treatment-for-coronavirus-covid-19-has-been-found-in-a-common-anti-malarial-drug/

Denne medisinen er ingen vaksine, men har vist gode resultater som forebyggende og lindrende medisin. Alt som kan dempe presset på helsevesenet  bør tas i bruk.
Title: Re: Corona igjen
Post by: stjakobs on 17.03.2020, 20:52:57
Det blir hevdet at dette er tingen å drikke - følgende tekst medfølger:

Quote
There’s also quinine in Tonic Water, which is available just about anywhere at any grocery or liquor store and also at Amazon
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 17.03.2020, 21:13:24
Det blir hevdet at dette er tingen å drikke - følgende tekst medfølger:

Quote
There’s also quinine in Tonic Water, which is available just about anywhere at any grocery or liquor store and also at Amazon

Tja, blander man dette med nok gin ser man raskt solen stå opp i øst. Kinin var jo vidundermiddelet mot malaria for de gamle koloniherrer. Så dette har vi klokketro på.
Som man også sier om forkjølelse: Av alt som ikke virker mot forkjølelse er konjakk det beste.

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 17.03.2020, 21:23:21
De høye dødstallene i Italia:
Et par nyhetsforetak opplyser at dette trolig skyldes at smitten først slo ut hos ansatte på syke- og pleiehjem, midt i de minst motstandsdyktige gruppene, og at dette fikk utvikle seg altfor lenge før man forstod bildet. Høres logisk ut.


Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 17.03.2020, 21:39:18

Tja, blander man dette med nok gin ser man raskt solen stå opp i øst. Kinin var jo vidundermiddelet mot malaria for de gamle koloniherrer. Så dette har vi klokketro på.
Som man også sier om forkjølelse: Av alt som ikke virker mot forkjølelse er konjakk det beste.

Eller som man sier i Finland;
"Av dom franska lättvinerna företrekkar jag Courvoisier."

Edit;
"Tenk no' så flaut a'gett å drekke bare vann. Blanda med litt whisky kan det jo til nød gå an."
https://www.youtube.com/watch?v=IHfake6sThM

Edit igjen; som Churchill sa: Democracy is the worst of all political systems, except for all the rest."
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 17.03.2020, 21:49:08
De høye dødstallene i Italia:
Et par nyhetsforetak opplyser at dette trolig skyldes at smitten først slo ut hos ansatte på syke- og pleiehjem, midt i de minst motstandsdyktige gruppene, og at dette fikk utvikle seg altfor lenge før man forstod bildet. Høres logisk ut.

Det startet med behandling av kinesiske turister. Og da smitten var plantet midt i helsevesenet, var det som å slippe en rev inn i hønsegården, når så mange leger og sykepleiere hadde omsorg for de mest utsatte gruppene av pasienter.

"Italy, a member state of the European Union and a popular tourist destination, joined the list of coronavirus-affected countries on 30 January when two COVID-19 positive cases were reported in Chinese tourists."

https://www.pharmaceutical-technology.com/features/covid-19-italy-coronavirus-deaths-measures-airports-tourism/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 17.03.2020, 21:57:35
Dette er en hyggelig nyhet om initiativ og evne til omstilling i næringslivet:

"Seilmakerne i Gran Seil i Bærum har de siste ukene lagt om seilproduksjonen til produksjon av smittevernutstyr for helsevesenet, for å kunne bidra med utstyr som er helt nødvendig, når helsepersonell skal behandle pasienter, for å begrense smittefaren for koronavirus.

Materialet de vanligvis bruker til spinnakerduk, altså seilduk, blir nå brukt til vaskbare og gjenbrukbare smittevernfrakker til bruk på sykehus.

I tillegg produserer de visir i plast, til å beskytte ansiktet fra dråpesmitte."

https://www.tu.no/artikler/da-seilmakeren-ble-kontaktet-av-en-lege-la-de-om-produksjonen/487737
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 18.03.2020, 11:49:04
Som vi ser av flere faglige debatter er det fremdeles stor uenighet om hva som er beste strategi for å bekjempe corona, helsemessig som samfunnsøkonomisk
Det er jo allerede spetakkel rundt at NRK i Debatten i går ga mye taletid til Gunhild Alvik Nyborg som tok til orde for at corona-situasjonen i Norge er ute av kontroll og mener det er på tide med full isolasjon av alle uten samfunnskritiske roller. Som så ble imøtegått av representantene for Folkehelsa, som holdt på sin tidligere strategi om å prøve å fordele smitteantallet over tid med mildere samfunnsnedstengninger for å unngå kapasitetskræsj i helsevesenet.

På forskning.no presenterte man i går et lignende, dog mindre ekstremt eksempel på motstridende strategier:
 
De strenge tiltakene regjeringen nå innfører, kan få uante konsekvenser, ifølge epidemiforsker Svenn Erik Mamelund ved OsloMet.
– Dette er helt riktige tiltak på riktig tidspunkt, svarer sosialmedisiner Steinar Westin ved NTNU.


Westin påpeker den store usikkerheten rundt situasjonen.
– Mamelund kan ha rett i at vi ikke har noen forskningsmessig dokumentasjon på at omfanget av tiltakene vi nå gjør er nødvendig. Og selvsagt rammer de store deler av samfunnet, sier Westin.
– Men når det er såpass stor usikkerhet, støtter jeg bruk av sterke virkemidler nå i starten.


Så det er jammen ikke lett for meningmann å gjøre seg opp noen mening i saken foreløpig.


Link: https://forskning.no/virus/sa-strenge-tiltak-mot-korona-er-riktig-selv-om-de-mangler-forskningsbelegg/1656551
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 18.03.2020, 15:22:18
Ingen kan vite. det eneste vi vet, er at det kommer et tidspunkt der samfunnet ikke kan være hermetisk stengt lenger, med eller uten hermetikk i butikkhyllene.

Men hallo!
Deloingpole kommer med sjokkerende nytt, som jeg aldri har sett i noen nyheter  tidligere:

"“I’m not a virus. I’m human. Eradicate the prejudice.” This was the message of videos released in northern Italy in February this year, urging Italians to hug Chinese people to encourage them in the fight against the coronavirus.

Here is one of the videos, showing a Chinese girl in Milan exchanging hugs with passers-by.

Here is another, set in Florence this time, in which a Chinese man wearing a surgical mask (which he later removes) also offers himself up for hugs by Italian people in the street.

These videos — as the saying goes — have not aged well."

Hvem sto bak denne kampanjen?

"The videos were put out by Associazione Unione Giovani Italo Cinesi, a local organisation, funded by the Chinese government.

What’s clear now, is that they belong to an era which no longer exists."

"The Mayor of Florence, Dario Nardella, actually lent his support to that ‘hug a Chinese person’ campaign."

Dette er toppen av ansvarsløshet. I hvilken grad kinesiske myndigheter har kontroll over denne foreningen, blir bare spekulasjoner, men situasjonen reiser spørsmål som kan gjøre enhver konspirasjonsteoretiker lykkelig.

https://www.breitbart.com/europe/2020/03/18/delingpole-woke-hug-a-chinese-person-propaganda-didnt-age-well/


Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 19.03.2020, 09:38:59
Vi har fått flere skremmende oppslag om at det er mangel på smittevernutstyr i helsevesenet. Nå sist om de seks vogntogene med medisinsk utstyr som ble stående på Svinesund pga. EUs forbud mot eksport av slike varer. Det løste seg heldigvis. Men har vi ubrukte reserver i Norge? Javisst!

"I Norge er det behov for mer smittevernsutstyr, og helseforetakene må rasjonere. Men Forsvaret sitter på store lagre, ifølge sjef for Forsvarets sanitet, Jon Gerhard Reichelt.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier de så langt ikke har fått noen bistandsanmodninger om smittevernutstyr fra helsemyndighetene."

https://resett.no/2020/03/19/forsvaret-ikke-spurt-om-a-bista-med-smittevernsutstyr/

Hvor akutt er denne krisen egentlig? Næringslivet er på hæla, staten bevilger seg fullmakter som er hittil ukjente i fredstid, folket skriker etter dopapir. (selv om diare ikke er en typisk bivirkning av Corona) Men ingen gidder å spørre Forsvaret om de skulle ha noe verneutstyr liggende, sånn tilfeldigvis? 6 dødsfall i Norge hittil, gjennomsnittsalder 89 år.

Det er positivt at antall smittede ikke har noen eksplosiv økning, men bare en lineær stigning. Og sykehusene er godt forberedt nå. Så tiltakene ser ut til å virke etter hensikten. Men hvor mange arbeidsplasser er borte for alltid, når viruset har gått sin gang?
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 19.03.2020, 10:19:20
Nå har både NTB og andre opplyst om sentrale forhold bak den tilsynelatende høye dødeligheten i Italia, og viser til at mer enn 99 prosent av corona-dødstilfellene i Italia hadde alvorlige helseproblemer i tillegg. Nesten halvparten av de døde led av minst tre tidligere sykdommer. Gjennomsnittsalderen på de døde er 79,5.

Finansavisen skrev dette i går, omtrent det samme som NTB m.fl. også meldte:
https://finansavisen.no/nyheter/helse/2020/03/18/7508904/mer-enn-99-prosent-av-corona-dodstilfellene-i-italia-hadde-andre-helseproblemer

Title: Re: Corona igjen - Chloroquine?!
Post by: Telehiv on 19.03.2020, 20:25:42
Verden ser ut til å applaudere at Trump har klint til med en hastegodkjenning av den "gamle" (siden 1945) medisinen mot malaria; Chloroquine (heter visst Hydroxyklorokin på godt norsk).

WUWT legger nå ut en interessant tallknuserøvelse fra dr. Roy Spencer, som finner at i landene med null malaria er der foreløpig rapportert absolutt mest coronatilfeller - skal vi da forstå det slik at i land med mye malaria og stor Chloroquine-bruk er det lite corona  ...!?


UPDATE:

From Facebook, Dr. Roy Spencer adds this new information.- Anthony

On the subject of using antimalarial drugs for COVID-19 treatment, I’ve compared COVID-19 cases versus malaria incidence by country….

This is amazing. I downloaded all of the data for 234 countries, incidence of total COVID-19 cases (as of 3/17/2020) versus the incidence of malaria in those countries (various sources, kinda messy matching everything up in Excel).

RESULTS, Multi-country average malaria cases per thousand, COVID-19 cases per million, in three classes of countries based on malaria incidence:

Top 40 Malaria countries: 212 malaria = 0.2 COVID-19;
Next 40 Malaria countries: 7.3 malaria = 10.1 COVID-19
Remaining (81-234) countries: 0.00 malaria = 68.7 COVID-19
Again, the units are Malaria cases per thousand “population at risk”, and COVID-19 cases per million total population.

In all my years of data analysis I have never seen such a stark and strong relationship: Countries with malaria basically have no COVID-19 cases (at least not yet).


Vel, da gjenstår å se om den godeste dr. Spencer bare har funnet en nonsenskorrelasjon (en tilfeldig og ikke-kausal sammenheng, som er fullt mulig med såpass små tall) eller om det faktisk er slik at denne medisinen vil virke mot corona.

Vi får bare vente og se etter at nok folk har spist nok Chloroquine-tabletter - lenge nok.
Hadde jo vært greit å komme seg ut blant folk igjen snart...

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/03/17/an-effective-treatment-for-coronavirus-covid-19-has-been-found-in-a-common-anti-malarial-drug/

Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 19.03.2020, 20:37:58
Tja, det er kanskje mer nærliggende å se på økonomiske og sosiale forhold i de respektive landene. Fattige land har svært lite internasjonal reisevirksomhet (bortsett fra klimakonferanser), og mye malaria. Mer velstående og utviklede land har mye reisevirksomhet, null malaria og corona.
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 19.03.2020, 21:07:56
Ikke det samme, nei, men litt av følelsen av å være innestengt og utestengt og kontrollert og bevoktet -og selv om vi kan kjøpe bananer, som de ikke fikk under krigen, så er vi i en slags beleiringstilstand.

Leif Juster i god form, fra en revy under krigen, sangen ble visstnok godkjent av den tyske sensuren fordi de trodde det var tysk seier de "gikk og ventet på". Utdrag av sangen:
https://www.youtube.com/watch?v=MRj9MTQwbro

Tekst:
http://www.leifjuster.no/sangtekster/venter_paa.htm

Mer om Juster her:
http://www.mic.no/nmi.nsf/doc/art2006051612423821018081
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 20.03.2020, 09:49:36
I følge Dagens Medisin er det nå oppstyr rundt påstander om at helsepersonell skriver ut rasjonert "Trump-medisin" til seg selv, sitat:
"I kommentarfelt på Facebook, oppfordrer helsepersonell hverandre om å ta hydroxychloroquine (Plaquenil) preventivt mot SARS-Cov-2-smitte og om å dele ut medisinen til fastleger.
Hydroxychloroquine brukes i behandling av kroniske sykdommer som revmatisme og Sjøgrens sykdom. Legemidlet brukes også som forebyggende behandling mot malaria."


Les mer om dette her:
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/03/18/oppfordrer-hverandre-til-a-ta-malariamedisin-mot-smitte/


Om den norske rasjoneringen av malariamedisinen og evt. relevans mot corona, uttaler professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, ved UiT Norges arktiske universitet at det nå har kommet flere lovende studier som har konkludert med at en eldre medisin mot malaria viser seg å ha god effekt på Covid-19-viruset.
Link: https://www.helg.no/professor-malariamedisin-har-god-effekt-pa-covid-19-pasienter/s/5-24-533638

Og her vises også til studier og sies vel omtrent det samme:
Linker:
https://techcrunch.com/2020/03/19/french-study-finds-anti-malarial-and-antibiotic-combo-could-reduce-covid-19-duration/
https://www.mediterranee-infection.com/hydroxychloroquine-and-azithromycin-as-a-treatment-of-covid-19/

Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 20.03.2020, 11:58:25
Grundig og tankevekkende oversikt over utviklingen av Corona-viruset, og eventuelle politiske konsekvenser:

"Partiet har løyet systematisk siden det fikk kunnskap om viruset. Nå fikk det også WHO til å lyve. Slik tapte verdenssamfunnet enda mer verdifull tid. Kineserne hadde kommunistpartiet allerede ofret.

Dagen etter – 15. januar – flyr den første smittede til USA:

Jan. 15: The patient who becomes the first confirmed U.S. case leaves Wuhan and arrives in the U.S., carrying the coronavirus.

Når amerikanerne leser denne tidslinjen må de bli fylt av bitterhet. Hadde lokale myndigheter gjort det de skulle, hadde det ikke blitt noen epidemi.

I stedet lot lokale myndigheter en gigantisk utendørs nyttårsfeiring finne sted med 40.000 mennesker. Dette var 18. januar."

https://www.document.no/2020/03/20/kina-hadde-mange-sjanser-til-a-hindre-at-det-ble-en-epidemi/

Regimet i Kina kan tåle tap av menneskeliv, og store økonomiske tap, uten å være truet. Men dersom dette er korrekt, og man får en følelse i store deler av verden om at "bestefar kunne ha levd i dag, dersom man hadde reagert raskere i Kina" -uansett om en slik mening er berettiget eller ikke- så står landet og regimet overfor det verste som kan ramme dem; tap av ansikt.

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 20.03.2020, 15:43:46
Plutselig ble det handlekraft rundt om:
Trump må nok motvillig innrømmes å ha sparket skikkelig i gang malariamedisin-prosessen. Nå går det visst unna her i gamlelandet også, det meldes at både OUS og andre norske sykehus skal starte utprøving av "Trumpmedisinen" mot coronasyke pasienter.
Title: Og DER kom koblingen corona og klimaendringer
Post by: Boris den nye on 22.03.2020, 07:43:22
Jeg visste jo at det bare var et tidsspørsmål før koblingen mellom coronaviruset og klimaendringer kom. Svensk TV (SVT) spekulerer skriver dette:
https://resett.no/2020/03/22/svt-spekulerer-om-coronaviruset-kan-koples-til-de-pagaende-klimaforandringene/
Title: Re: Og DER kom koblingen corona og klimaendringer
Post by: translator on 22.03.2020, 10:36:22
Jeg visste jo at det bare var et tidsspørsmål før koblingen mellom coronaviruset og klimaendringer kom. Svensk TV (SVT) spekulerer skriver dette:
https://resett.no/2020/03/22/svt-spekulerer-om-coronaviruset-kan-koples-til-de-pagaende-klimaforandringene/

Patrick Moore skriver i sin bok at hvis en artikkel har ordet "kan" i den første setningen, er det all grunn til å være skeptisk til innholdet:

Quote
As a first-year science major at the University of British Columbia I was lucky enough to enrol in a course offered by the English faculty, aimed at teaching critical thinking to science students. We took a copy of Time magazine and deconstructed it from cover to cover. The lesson I remember best is, never believe an article that has the words may or might in the first sentence. If you see a sentence with may in it, read it again but add or may not as in, “Chemical X may or may not cause cancer.”

So whenever a statement is made by a politician, an activist, a journalist, or by me that purports to be a fact, take a closer look. Is it really a proven fact? Or is it a correlation masquerading as a casual relationship? Is it a proven casual relationship, such as “Light from the sun makes plants grow?” Or is it just a prediction of something to which we don’t know the answer? Adopting this analytical approach will give you the power of critical thinking and make you a much more sensible environmentalist.

Patrick Moore, Confessions of a Greenpeace Dropout, p. 22

Går vi så til originalteksten på svt.se (mine uthvevninger):

Quote
Analys: ”För tidigt att säga om coronaviruset kan kopplas till klimatförändringar”

ANALYS · Det är för tidigt att säga om coronaviruset kan kopplas till de pågående klimatförändringarna. Kanske får vi aldrig veta. Men coronakrisen kan vara en generalrepetition av de pandemier som väntar. Klimatforskare har länge varnat för spridning av smittsamma virus i en varmare och blötare värld. Med sina varmare vintrar har Sverige ett allt sämre skydd.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-for-tidigt-att-saga-om-coronaviruset-kan-kopplas-till-klimatforandringar
Title: Re: Og DER kom koblingen corona og klimaendringer
Post by: ConTrari1 on 22.03.2020, 14:23:06


Quote
Analys: ”För tidigt att säga om coronaviruset kan kopplas till klimatförändringar”

ANALYS · Det är för tidigt att säga om coronaviruset kan kopplas till de pågående klimatförändringarna. Kanske får vi aldrig veta. Men coronakrisen kan vara en generalrepetition av de pandemier som väntar. Klimatforskare har länge varnat för spridning av smittsamma virus i en varmare och blötare värld. Med sina varmare vintrar har Sverige ett allt sämre skydd.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-for-tidigt-att-saga-om-coronaviruset-kan-kopplas-till-klimatforandringar

Det KAN være for tidlig å fastslå en forbindelse mellom klima og corona, men det KAN ALDRI være for tidlig å søke om penger til å forske på dette.
Title: Re: Corona igjen - Og DER kom koblingen corona og klimaendringer
Post by: ConTrari1 on 22.03.2020, 19:14:00
For hver dag som går, kommer det ubehagelige spørsmålet nærmere; hvor mye kan vi skade samfunnet med forebyggende tiltak, som vi heller ikke vet om er effektive? Før den økonomiske nedsmeltingen setter oss årevis tilbake.

"Forfatter og journalist Jon Hustad mener vi er i ferd med å ødelegge verdensøkonomien fullstendig. Han frykter revolusjon i Sør-Europa.

– Hva gjør vi alt dette for? For å beskytte eldre og personer med kroniske sykdommer. Såkalte underliggende sykdommer. Vi stenger arbeidslivet for å sikre dem som ikke er i arbeidslivet. Hvis målet er å beskytte syke og gamle, så må de beskyttes mens resten av samfunnet går rundt, sier Hustad til Nettavisen."

https://resett.no/2020/03/22/jon-hustad-millioner-kan-do-av-coronatiltak/
Title: Re: Corona igjen - Og DER kom koblingen corona og klimaendringer
Post by: Telehiv on 22.03.2020, 21:09:39
Her er en sak rundt de tyske prioriteringer fra de ble advart om kommende pandemier i 2012, men satte pengene i Energiewende - den tyske grønne revolusjon - i stedet:

https://notrickszone.com/2020/03/22/2012-german-gov-was-warned-of-pandemic-yet-instead-poured-tens-of-billions-into-climate-protection/

Spørsmålet er vel om denne ultrakostbare og selvskadende symbolpolitikken og klimaposeringen kan - eller vil - bli tillatt å fortsette når Europa skal reorganisere seg etter corona?
Title: Re: Corona igjen - Og DER kom koblingen corona og klimaendringer
Post by: Telehiv on 23.03.2020, 10:02:57
For hver dag som går, kommer det ubehagelige spørsmålet nærmere; hvor mye kan vi skade samfunnet med forebyggende tiltak, som vi heller ikke vet om er effektive? Før den økonomiske nedsmeltingen setter oss årevis tilbake.

"Forfatter og journalist Jon Hustad mener vi er i ferd med å ødelegge verdensøkonomien fullstendig. Han frykter revolusjon i Sør-Europa.

– Hva gjør vi alt dette for? For å beskytte eldre og personer med kroniske sykdommer. Såkalte underliggende sykdommer. Vi stenger arbeidslivet for å sikre dem som ikke er i arbeidslivet. Hvis målet er å beskytte syke og gamle, så må de beskyttes mens resten av samfunnet går rundt, sier Hustad til Nettavisen."

https://resett.no/2020/03/22/jon-hustad-millioner-kan-do-av-coronatiltak/

I en kronikk i Aftenposten ( https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/70G2JK/hotel-korona-demian-vitanza ) stilles det noen nødvendige spørsmål hvis man mener at flokkimmunitet må til for å bli ferdig med dette:

"Hvis det kan bekreftes at flokkimmunitet fungerer mot spredning av covid-19, og at ca. 60 prosent av befolkningen må smittes før vi som samfunn er rimelig beskyttet, åpner det opp for følgende essensielle spørsmål:
Hvilke 60 prosent av befolkningen er det som bør smittes, og hvordan kan vi påvirke dette? Skal vi la det være tilfeldig, eller kan vi styre smitten mot bestemte deler av befolkningen?

Noen av oss må ta støyten.

Velkommen til Hotel Korona
I et demokrati kan man ikke påtvinge noen å bli syke. Men hvis jeg fikk spørsmål om jeg skulle bli smittet av covid-19 (med 0,08 prosent dødelighet i min aldersgruppe) eller om min 72 år gamle far (med 5,1 prosent dødelighet) skulle bli smittet, ville jeg selvfølgelig meldt meg umiddelbart.
Min risiko for å bli kritisk syk eller dø er minimal. I virkeligheten er det et slikt etisk spørsmål vi står overfor, bare forstørret til hele samfunnet. Mitt forslag er å åpne opp for frivillig, kontrollert besmittelse av friske borgere under en viss alder, utenfor risikogruppen.
Jeg mener vi kan opprettholde et strengt regime, og enda strengere for de sårbare, men så snart vi har fått kontroll på smitten generelt i samfunnet, kan dette suppleres med målrettet besmitning av ikke-sårbare.
Vi kan bruke vårt hjem som isolat i sykdomsperioden, eller hoteller for dem som bor i hjem med sårbare. De som blir mer alvorlig syke, må komme seg til sykehus, og ja, det vil bli mange. Men de kritisk syke og antall døde, vil være betraktelig færre.
"


Kommentar: Konsekvensetikk eller sinnelagsetikk som videre "medisin"?
Som jeg har skrevet om før her, må vi til slutt - gitt den antatt lange ventetiden på en funksjonell vaksine - uansett vurdere om utviklingen i corona-dødsfall i forhold til "ordinære" historiske influensadødstall tilsier at en bortimot totalt samfunnsnedstengning er funksjonelt og påkrevd. Eller om man i større grad skal la naturen gå sin gang på veien til såkalt "flokkimmunitet".

Dvs. at man slites mellom handlingsrommene
a) konsekvensetikk (samfunnsskadene ved total nedstenging forsvarer ikke noen relativt få reddede liv) eller
b) sinnelagsetikk (alt må gjøres for å redde flest mulig).

Det synes som våre sentrale politikere og helseansvarlige er usikre og foreløpig stiller seg åpne for begge løsninger, siden man ikke ennå har sikre nok data på hvor alvorlig corona/COVID-19 er, SAMT om dette vil kunne utvikle seg videre.
Men FORELØPIGE data sier at Corona/COVID-19 har lavere dødsrate i forhold til samlet befolkning enn en vanlig influensaepidemi, når man korrigerer for en del store og åpenbare feilkilder for signifikans, jfr. Italia, der man var så uheldige at epidemien fikk starte - og utvikle seg relativt uforstått altfor lenge - på eldrehjem, sykehjem og sykehus. Den samlede nasjonale dødelighet antas derfor å nærme seg mer europeisk gjennomsnitt etter som tiden går og de største risikogruppene skjermes bedre enn hittil.
     
For Norge er den foreløpig lave dødsraten lett anskuelig: Gjennomsnittlig dør ca. 900/år av "ordinær" influensa i Norge, mens vi foreløpig har fått angitt 7 av coronaepidemien. Og et lignende bilde ser vi i alle de landene som har noenlunde etterprøvbar test- og statistikkbruk, dvs. land vi normalt kan sammenligne oss med.
 
PS: Italia har ca. 11 ganger større befolkning enn Norge. 900 ordinære årlige influensadødsfall i Norge tilsvarer dermed omtrent 10.000/år i Italia, der man nå har passert 5000 corona-døde (i all hovedsak gamle med underliggende sykdomsbilder). Når media roper om "uhørte" dødstall i Italia nå, bør man altså ha i mente at man ennå ikke er stort mer enn halvveis til dødstallene i en vanlig influensasesong. Vi får bare håpe at det fortsetter sånn.
 
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 23.03.2020, 16:59:39
Det er vanskelig å forstå at det rike Norge ikke kan gjøre det samme som langt fattigere Danmark; kompensere bedriftenes utgifter (de som må stenge) og dermed holde flest mulig firmaer unna konkursen. Statsgaranterte lån via bankene virker som aktiv dødshjelp fra Staten. Men det store  -og makabre- eksperimentet skjer øst for oss, i Sverige, som holder det meste åpent. Dersom det om noen uker viser seg at de ikke har en dramatisk større andel syke og omkomne enn oss, så har den norske regjeringen gjort seg til kron-koron-idioter. Men om det svenske helsesystemet -som er svakt fra før- kneler fullstendig i løpet av våren og sommeren, da kan det meste skje i et land som allerede har sterke spenninger i seg, og der samfunnskontrakten blir satt på stadig hardere prøver.
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 24.03.2020, 09:12:11
Litt mer om Sverige; ifølge statistikken er det færre smittede enn i Norge, ca. 2100 (omkring halvparten av her, sett i forhold til per capita). Så er spørsmålet om hvor stor andel av reellt smittede som blir registrert. Inntil nå har det også vært få dødsfall, men i går - 23-03- skjøt det i været med 10 døde på en dag (totalt hittil 33). Det kan være et tegn på at man har, på typisk svensk vis, forsøkt å unngå problemet, og at epidemien nå er i ferd med å slå til for fullt.

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Sweden
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 24.03.2020, 13:17:02
Ah, den grusomme Corona!

Franske hunder er nå utslitt! Hundelufting er en av svært få aksepterte grunner til å gå ut, og man opplever nå at hunder lånes bort til frilufts-hungrende naboer. Voff!

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/03/24/195661055/franske-hunder-er-utslitte-pa-grunn-av-corona-tiltakene
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 24.03.2020, 17:49:20
FN opptrer uverdig og avskyelig, når de nå forsøker å klimakrise-smi mens viruset er varmt:

"COVID-19 is killing people, as well as attacking the real economy at its core – trade, supply chains, businesses, jobs.  Entire countries and cities are in lockdown.  Borders are closing.  Companies are struggling to stay in business and families are simply struggling to stay afloat.
 
But in managing this crisis, we also have a unique opportunity. 

Done right, we can steer the recovery toward a more sustainable and inclusive path.  But poorly coordinated policies risk locking in — or even worsening — already unsustainable inequalities, reversing hard-won development gains and poverty reduction.

I call on world leaders to come together and offer an urgent and coordinated response to this global crisis. "


Og så skal de møtes, selvsagt, i Davos? Eller pr. videokonferanse?

"I welcome the decision by G20 leaders to convene an emergency summit next week to respond to the epic challenges posed by the COVID-19 pandemic – and I look forward to taking part. "

Skulle ønske verden kunne kvitte seg med denne snylteplanten.

https://wattsupwiththat.com/2020/03/23/un-embrace-the-paris-agreement-to-solve-the-covid-19-crisis/
Title: Re: Corona igjen
Post by: PetterT on 25.03.2020, 20:56:03
Flere og flere rapporterer at Kinin hjelper mot Corona-virus.  Det rapporterte The Lancet allerede i 2003:

‘The Lancet’ (2003) Praises Chloroquine for Treating Coronavirus
https://principia-scientific.org/the-lancet-2003-praises-chloroquine-for-treating-coronavirus/

The Lancet:
Effects of chloroquine on viral infections: an old drug against today's diseases
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(03)00806-5/fulltext
Summary
Chloroquine is a 9-aminoquinoline known since 1934. Apart from its well-known antimalarial effects, the drug has interesting biochemical properties that might be applied against some viral infections. Chloroquine exerts direct antiviral effects, inhibiting pH-dependent steps of the replication of several viruses including members of the flaviviruses, retroviruses, and coronaviruses. .........

Medisinen er billig og lett tilgjengelig.
Hva er det myndighetene somler med?


Title: Re: Corona igjen
Post by: stjakobs on 26.03.2020, 17:47:09
Tankevekkende foredrag om coronaviruset.Direktelink til youtube: https://youtu.be/p_AyuhbnPOI (https://youtu.be/p_AyuhbnPOI)

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 26.03.2020, 18:49:42
Tankevekkende foredrag om coronaviruset.

Ja, dr. Wolfgang Wodarg er jo ingen lettvekter, om man sjekker hans meritter både som fagmann og politiker; han er sosialdemokrat med høy bakgrunn i SPD og i div. europeiske/overstatlige institusjoner, råd og utvalg.
Hans poeng er i essens at man innledningsvis ikke har hatt sikre medisinske funn på at dette corona-viruset er spesielt verre enn tidligere coronavirus som inngår som en del av de årlige influensaepidemiene, og at man dermed heller ikke har hatt godt nok grunnlag for å rettferdiggjøre de dramatiske samfunnsnedstenginger som er foretatt. Han synes å mene at man ikke uten videre skal gi seg over til en sinnelagsetikk der enhver samfunnsoppofrelse er OK så lenge man mener man redder noen ekstra liv. Dermed drøfter han da vel egentlig ut fra et konsekvensetisk perspektiv; hva koster dette samfunnet - når vi ikke vet om vi i det hele tatt redder så mange med det. Som alltid er dette kontroversielle tema og kan fort misforstås og angripes av de notorisk godhetsposerende både i media og i politikken, mens det trolig er mye lettere å drøfte sånt blant mer profesjonelle helseforvaltere (og man kan være rimelig sikker på at disse dilemmaene drøftes fortløpende også hos våre myndigheter og helsefagetater). 
 
Vel, foreløpig er han jo ikke motbevist på sin kritikk om svakt dokumentert alvorlighet, dødstallene er så langt under de årlige tallene for "ordinære" influensaepidemier, selv i de mest rammede landene som Italia (Italia har typisk mellom 10.000-20.000 influensadødsfall i året og er nå oppe i drøyt 7500; Norge har et influensa dødsfall snitt på ca. 900/år og er nå oppe i 14 på corona).
Men vi må nok vente og se hvor de endelige corona-tallene ender før vi kan trekke noen konklusjoner.
Men underveis er det uansett viktig at ulike synspunkt får plass i den samlede debatt.
Det er viktig å være åpen for korreksjoner i alle retninger underveis, etter hvert som man bygger opp erfaringene også med denne epidemien.


 
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 26.03.2020, 21:10:39

Han synes å mene at man ikke uten videre skal gi seg over til en sinnelagsetikk der enhver samfunnsoppofrelse er OK så lenge man mener man redder noen ekstra liv.

På et eller annet tidspunkt må samfunnet uansett går over til konsekvensetikk. Spørsmålet er bare om hvor langt man holder fast ved sinnelags-etikken; går det for lenge, risikerer man at dette sinnelaget -eller moralisme, om man vil- fortsetter å prege tankegangen, og man går til ytterlighet i den andre retningen.

I Sverige kan man nå ha nådd et vippepunkt der situasjonen kommer helt ut av kontroll. 21 mars var det 21 døde, i dag 26 mars; 71. Kurven går rett oppover. Det spekuleres nå i om myndighetene bevisst har latt samfunnet være åpent fordi man ikke kan håndtere de store økonomiske konsekvensene av nedstengning, heller ikke  de sosiale konsekvensene i de 55 by-områdene der myndighetene ikke lenger har makten.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 26.03.2020, 22:48:30
Noen som husker herr "Gordon We have 50 days to save the world Brown" fra de gyldne dagene før COP møtet i København? He's back! Og med et klart krav om global regjeringsmakt for å kverke Coronaen!  Aldri la en god krise gå til spille! Og når viruset er nedkjempet, hva er vel mer naturlig enn å videreføre verdensmakten til klimakampen? Eg berre spyr.

"The left-wing former Labour leader said there was a need for a taskforce involving world leaders, health experts and the heads of international organisations that would have supreme and unfettered executive powers to coordinate the response.

He gave no indication of who would appoint the “leaders,” how long they would serve for or just what their powers would involve, the Guardian reports."

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/03/26/former-uk-pm-gordon-brown-time-for-global-government-to-tackle-coronavirus/
Title: Re: Corona igjen
Post by: stjakobs on 26.03.2020, 23:44:29
Quote
Vel, foreløpig er han jo ikke motbevist på sin kritikk om svakt dokumentert alvorlighet, dødstallene er så langt under de årlige tallene for "ordinære" influensaepidemier, selv i de mest rammede landene som Italia (Italia har typisk mellom 10.000-20.000 influensadødsfall i året og er nå oppe i drøyt 7500; Norge har et influensa dødsfall snitt på ca. 900/år og er nå oppe i 14 på corona).
Men vi må nok vente og se hvor de endelige corona-tallene ender før vi kan trekke noen konklusjoner.
Men underveis er det uansett viktig at ulike synspunkt får plass i den samlede debatt.
Det er viktig å være åpen for korreksjoner i alle retninger underveis, etter hvert som man bygger opp erfaringene også med denne epidemien.

Her er flere som maner til bruk av fornuft. "12 Experts Questioning the Coronavirus Panic".

https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic (https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic)


Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 27.03.2020, 10:50:14
Her er flere som maner til bruk av fornuft. "12 Experts Questioning the Coronavirus Panic".

Ja, en rekke eksperter på området (jfr. din liste med 12 eksempler her) har lenge vist til dødstall og alvorlighet for historiske influensaepidemier i fht corona, og hevdet at det er svakt vitenskapelig grunnlag for den omfattende samfunnsnedstengingen. I tillegg peker flere på at det ved en omfattende nedstenging innføres en betydelig samfunnsrisiko som også må inn i totalbildet (unødig panikk/rush på sykehusene, depresjoner, forsterkning av dysfunksjonelle familieforhold der særlig barn lider, irrasjonell atferd av ulikt slag, osv.).     

Debatten hardner til mens samfunnene utarmes i økende tempo: I en rekke TV-kanaler står nå klagerne i kø
En del medier begynner etter hvert å stusse over de enorme samfunnsskadene pga nedstenging som nå meldes, mens dødstallene fremdeles er langt under ordinære influensadødstall/år. Noen vil hevde at det skyldes nettopp nedstengingen, mens andre repliserer at dette ikke vil løse problemet uansett; epidemien - gitt at vaksine ligger langt fram i lendet - vil ikke gi seg før en stor nok andel er smittet (flokkimmunitetsprinsippet).

Mye tyder nå på at de vestlige og andre samfunn med høye infrastrukturkostnader snart vil tvinges over fra en godhetsetikk og over på en mer konsekvensetisk strategi: Åpne opp samfunnet mye mer, få i gang hjulene igjen, og roe ned unødig alarmisme slik at ikke helsevesen og sykehus fortsetter å overkjøres av oppskremte mennesker.

NB: I en løpende epidemisk prosess bør man alltid ta samme forbehold når tiltaksgrad diskuteres: Vi vet ennå ikke om corona kan utvikle seg mer alvorlig enn hittil. Men "hittil" ligger man altså i de mest transparente samfunnene langt under en ordinær influensasesong, jfr. de nordiske landene som så langt har noen titalls døde, der "normale" dødstall/år ligger i området fra 900 (Norge) til omtrent det doble i Sverige.   
   
Title: Re: Corona igjen
Post by: stjakobs on 27.03.2020, 15:06:41
Under influensasesongen for 2 år siden (2017-2018) så ble:

142 092 diagnostisert smittet av influensa.
7 600 ble innlagt pga influensa.
1 400 døde av influensa.


Dette er data hentet fra Folkehelseinstituttet
Title: Re: Corona igjen
Post by: stjakobs on 27.03.2020, 15:31:24
Her er europeisk statistikk over dødelighet/overdødelighet:

https://www.euromomo.eu/outputs/zscore_country_total.html (https://www.euromomo.eu/outputs/zscore_country_total.html)

Title: Re: Corona igjen
Post by: translator on 27.03.2020, 15:59:05
Morten Jødal sendte meg denne:

Quote
Verden skal bruke titusener av milliarder kroner på å bekjempe coronaviruset, og konsekvensene av nedstengningen av samfunnet. Da må vi legge symbolsaken til side: Kampen mot livets gass (CO2).

Climate Intelligence (CLINTEL) har skrevet brev til verdens ledere.

Vennlig hilsen Morten

https://miljomytene.no/2020/03/25/bekjemp-viruset-ikke-co2/
Title: Re: Corona igjen
Post by: PetterT on 27.03.2020, 21:02:38
Flere og flere rapporterer at Kinin hjelper mot Corona-virus.  Det rapporterte The Lancet allerede i 2003:

‘The Lancet’ (2003) Praises Chloroquine for Treating Coronavirus
https://principia-scientific.org/the-lancet-2003-praises-chloroquine-for-treating-coronavirus/

The Lancet:
Effects of chloroquine on viral infections: an old drug against today's diseases
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(03)00806-5/fulltext
Summary
Chloroquine is a 9-aminoquinoline known since 1934. Apart from its well-known antimalarial effects, the drug has interesting biochemical properties that might be applied against some viral infections. Chloroquine exerts direct antiviral effects, inhibiting pH-dependent steps of the replication of several viruses including members of the flaviviruses, retroviruses, and coronaviruses. .........

Medisinen er billig og lett tilgjengelig.
Hva er det myndighetene somler med?


Starter internasjonal koronastudie i Oslo
Norge er første land ut i en stor internasjonal studie som skal prøve ut lovende behandlingsmetoder for pasienter som er blitt syke av koronaviruset.
https://www.nrk.no/norge/starter-internasjonal-koronastudie-i-oslo-1.14963836

Myndighetene leser opplagt og helt sikkert KD, og har tatt oppfordringen  8)
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 30.03.2020, 10:49:53
Det store og makabre skandinaviske corona-eksperimentet fortsetter. Danmark 72 døde (30-03), Sverige 110. I forhold til befolkning, tilsvarer det ca. 140 dødsfall i Danmark, og det landet er enda mer nedstengt enn Norge, mens Sverige ennå er i stor grad åpent. Hvis det kommer en voldsom stigning i dødsfall i Sverige i de neste par ukene, f.eks. i innvandrertette bydeler der offentlige pålegg er lite respekterte, kan det bli et annet bilde. Men slik det ser ut i øyeblikket, har svenskene valgt riktig linje, de har prioritert risikogrupper (men uten karantene), og holdt næringslivet stort sett i gang.
Title: Re: Corona igjen
Post by: translator on 30.03.2020, 15:40:22
Det store og makabre skandinaviske corona-eksperimentet fortsetter. Danmark 72 døde (30-03), Sverige 110. I forhold til befolkning, tilsvarer det ca. 140 dødsfall i Danmark, og det landet er enda mer nedstengt enn Norge, mens Sverige ennå er i stor grad åpent. Hvis det kommer en voldsom stigning i dødsfall i Sverige i de neste par ukene, f.eks. i innvandrertette bydeler der offentlige pålegg er lite respekterte, kan det bli et annet bilde. Men slik det ser ut i øyeblikket, har svenskene valgt riktig linje, de har prioritert risikogrupper (men uten karantene), og holdt næringslivet stort sett i gang.

Interessant betraktning. I Sverige står Stockholmsregionen (Stockholms len med vel 2,4 millioner innbyggere) for nesten halvparten av de smittede og over halvparten av de døde til nå. Det er også en debatt om at innvandrere (særlig somaliere) utgjør en betydelig del av denne gruppen.
https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 30.03.2020, 15:44:26
Det store og makabre skandinaviske corona-eksperimentet fortsetter. Danmark 72 døde (30-03), Sverige 110. I forhold til befolkning, tilsvarer det ca. 140 dødsfall i Danmark, og det landet er enda mer nedstengt enn Norge, mens Sverige ennå er i stor grad åpent. Hvis det kommer en voldsom stigning i dødsfall i Sverige i de neste par ukene, f.eks. i innvandrertette bydeler der offentlige pålegg er lite respekterte, kan det bli et annet bilde. Men slik det ser ut i øyeblikket, har svenskene valgt riktig linje, de har prioritert risikogrupper (men uten karantene), og holdt næringslivet stort sett i gang.

Interessant betraktning. I Sverige står Stockholmsregionen (Stockholms len med vel 2 millioner innbyggere) for halvparten av de smittede og over halvparten av de døde til nå. Det er også en debatt om at innvandrere (somaliere) utgjør en betydelig del av denne gruppen.
https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/

Ja, og oppdatert tall or Sverige i dag sier 146 døde. Så det kan være starten på en svært hard  periode. I Norge er det også fokus på somaliere:

"Snakker dårlig norsk og bryr seg ikke om koronaråd fra myndighetene.

Leder og initiativtaker for Bydelsmødre Norge, Nasreen Begum, er bekymret for hjemmeværende og isolerte innvandrerkvinner som ikke tar myndighetenes råd om korona på alvor.

Grunnen til dette skal være lav tillit til norske myndigheter og dårlig norsk språk, skriver NRK."

https://resett.no/2020/03/30/snakker-darlig-norsk-og-bryr-seg-ikke-om-koronarad-fra-myndighetene/
Title: Re: Corona igjen
Post by: stjakobs on 30.03.2020, 18:59:18
Quote
Interessant betraktning. I Sverige står Stockholmsregionen (Stockholms len med vel 2,4 millioner innbyggere) for nesten halvparten av de smittede og over halvparten av de døde til nå. Det er også en debatt om at innvandrere (særlig somaliere) utgjør en betydelig del av denne gruppen.
https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/


swebbtv nevnte også dette: https://www.youtube.com/watch?v=DH4mhmaaCbo&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=DH4mhmaaCbo&feature=youtu.be)
Title: Etter Corona, et annet samfunn?
Post by: ConTrari1 on 30.03.2020, 20:57:39
Viktig og god artikkel av Einar Øverenget, om mulige følger av de ekstraordinære tiltak og mandater i kjølvannet av Corona-krisen.

"I disse dager legges kursen umerkelig om i en mer autoritær retning. Umerkelig begynner vi å venne oss til det og umerkelig begynner et litt annet samfunn å ta form, skriver Einar Øverenget."

Øverenget er en person jeg gjerne skulle hørt mer fra.

https://www.nrk.no/ytring/kunsten-a-fa-tannkremen-tilbake-i-tuben-1.14961237
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 01.04.2020, 12:20:59
Den ikke ukjente klima-debattanten Kent Andersen har igjen en god artikkel i Document, som de fleste sikkert har merket, ble klimakrisen feid under teppet av viruset, en ekte krise fortrenger en fiktiv krise. Men undertonene ligger og ulmer, det mumles stadig om hvor ren luften er blitt, etc., som om fravær av menneskelig aktivitet skulle være et gode. Andersen siterer også en gammel klassiker, fullt ut gyldig som mal for klima-alarmisme:

"Man bør også lytte nøye til Saul Alinsky, som i sin kyniske bok «Rules for Radicals» fra 1971 formulerte oppskriften på hvordan man kupper samfunnet for å skape det samfunnet man selv vil innføre på udemokratisk vis. Her er fiktive kriser en nøkkel til suksess, og Salinsky sammenfattet fremgangsmåten i seks punkter:

1: Use a tragedy as a crisis, or create a crisis where none exists.

2: Paint the crisis with as much emotion as possible, and throw logical analysis out the window.

3: Propose the one and only solution to the problem, which just happens to coincide with what you’ve wanted to implement for many years.

4: Paint anyone who opposes your one and only solution as evil, uncaring, not smart enough to understand the nuanced brilliance of your solution, or in the pockets of …. you pick the evil entity.

5: Force the solution on the people by any means, whether legislatively, by executive order, or through the legal system.

6: When the unintended consequences of your solution rear their ugly head, use them as a reason for more brilliant solutions to the made up crises."

Der er bare å legge ned CICERO og deres kumpaner; alt alarmistene trenger er å følge denne enkle oppskriften.
Og dette er fra 1971!

https://www.document.no/2020/04/01/forbered-deg-pa-klimakrisens-retur-laer-forskjellene-pa-ekte-og-falske-kriser/
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 01.04.2020, 12:44:08
Heisan, ConTrari1,
jeg ser nå at du publiserte innlegg om "Rules for Radicals" samtidig som jeg satt og skrev for å starte en ny tråd på dette.
Fordi jeg syntes dette var et så godt innspark fra Kent Andersen at det fortjente å bli dratt fram som egen sak. Enig?
   
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 01.04.2020, 14:41:32
Heisan, ConTrari1,
jeg ser nå at du publiserte innlegg om "Rules for Radicals" samtidig som jeg satt og skrev for å starte en ny tråd på dette.
Fordi jeg syntes dette var et så godt innspark fra Kent Andersen at det fortjente å bli dratt fram som egen sak. Enig?
 

Helt enig :-) En så god artikkel kan gjerne leses to steder!

Og: "How great minds do think alike!" :-)
To sjeler og en tanke, som en fin frue på trikken en gang uttrykte det, da både hun og en hardbitt arbeidskar siktet seg inn på samme sete.
"Ja, og to rumper og ei planke!"
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 01.04.2020, 19:37:58
I februar ville dette blitt kalt rasisme, men nå:

"– Folkehelseinstituttet har sett på koblingen mellom smittetilfeller og innvandrerbakgrunn. Det er først nå dette har blitt helt klart for oss. Vi ser at smitten har økt prosentvis i bydeler med en høyere prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utdyper Steen."

"– Det foreligger nå informasjon om viruset på mange språk, men i disse miljøene finnes det mennesker som har lave leseferdigheter. Det er heller ingen hemmelighet at mange med innvandrerbakgrunn bor trangt, sier Steen, og legger til:
– Det er kanskje vanligere med fysisk nær kontakt enn mellom nordmenn, og budskapet om sosial distansering kan ha blitt dårligere oppfattet."

En epidemi tvinger oss å se realitetene i øynene, og skyver illusjoner og ideologier i bakgrunnen. Helsevesenet må ha vært fullstendig klar over dette i lang tid, men våger først nå, i Coronas dødsskygge, å gå offentlig ut med det.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/b5vGgq/smittevernoverlege-i-oslo-bekymret-for-oekning-i-oest-mange-bor-trangt

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 01.04.2020, 20:30:42
Forøvrig har Willis Eschenbach på WUWT sett på dødsratene i diverse land, og stilt spørsmålet: "Do lockdowns work?"
Eschenbach har sett på en del tall for dette, og finner at graden av "lockdown" faktisk ikke synes å bety så mye for det endelige antall døde.
I sin argumentasjon viser han først en graf for de 14 landene som pr. dato har høyest antall døde pr. million innbyggere, og finner at de - tross ulike grader av lockdown - følger en nokså lik kurve relativt til hvor de er i smitteutviklingsfasen:
(https://i1.wp.com/wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2020/03/corona-deaths-aligned-20200331-2.png?w=713&ssl=1)

Dette tester han så mot hvor sterke "lockdown"-strategier de ulike landene har anvendt, og finner altså at det ikke entydig oppnås lavere dødsrate dess sterkere lockdown: 

(https://i0.wp.com/wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2020/03/corona-deaths-vs-social-interventions.png?w=713&ssl=1)

Oppå alt finner han at det landet som i særklasse har lavest dødsrate så langt, er Japan, som er det landet som har satt i gang færrest restriksjoner/lockwons:

(https://i2.wp.com/wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2020/04/corona-deaths-vs-social-interventions-japan.png?w=718&ssl=1) 

Litt å tygge på der, er det ikke?

Personlig tror jeg at graden av overlevelse først og fremst er betydelig relatert til den faktiske kvaliteten i håndteringsevnen på sykehusene i de ulike land.
For å si det litt plumpt: Jeg ville foretrukket å bli behandlet for corona i Japan og ikke i Italia eller Spania.

I dag får vi forøvrig høre at rådgiveren til den italienske helseministeren opplyser at bare 12,5% av dødsfallene angitt som coronarelaterte er rene corona-dødsfall. De øvrige har skjedd av andre årsaker der corona bare var en del av bildet.

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/04/01/do-lockdowns-work/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 01.04.2020, 21:39:14
Alt jeg har lest og hørt, tilsier at Italia har et utmerket helsevesen. Men når viruset starter hos pleiepersonalet, med tilgang til gamle og svake pasienter, blir effekten skremmende. Det er også påpekt at den store bruken av antibiotika, også i produksjon av matvarer, gir svakere immunforsvar hos de meste sårbare gruppene. Spania ventet altfor lenge med å begrense reiser i landet. De landene som har vært best i å stanse smitten, er vel Taiwan og Vietnam. Begge land har sine problemer med Kina, men er ellers svært forskjellige. Vietnam har en lang grense med Kina og et stort antall kinesiske besøkende hvert år. De stoppet utstedelse av visa for kinesere allerede tidlig i februar, og gjennomførte en delvis grense stenging. Første virus-tilfelle ble oppdaget 23 januar, en kinesisk reisende. Per i dag er et ingen Corona dødsfall i Vietnam.

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Vietnam

Taiwan har selvsagt et spent forhold til Folkerepublikken, men var kanskje nettopp derfor meget tidlig ute med restriksjoner:

"Fear of China Made Taiwan a Coronavirus Success Story
Taiwan has 10 million masks a day, widespread tracking, and just 1 death despite being close to the outbreak.

When the first news about a mysterious illness in Wuhan started emerging in December 2019, Taiwan treated the news with utmost urgency.There are many hundreds of thousands of Taiwanese working in China, which means there is a high frequency of flights and travelers between the country and Taiwan—although the numbers have shrunk since China started limiting tourism to the country for political reasons.
Taiwan took measures early on, including inspecting plane passengers coming from Wuhan starting Dec. 31, banning Wuhan residents on Jan. 23, suspending tours to China on Jan. 25, and eventually banning all Chinese visitors on Feb. 6."

https://foreignpolicy.com/2020/03/16/taiwan-china-fear-coronavirus-success/

Jeg er generelt skeptisk til Eschenbachs lek med tall.
Title: Re: Corona igjen - tidligere epidemier?
Post by: Telehiv on 02.04.2020, 11:08:30
Jeg er generelt skeptisk til Eschenbachs lek med tall.

Enig i at det kan - og bør - stilles spørsmål ved alle pandemi-tall der noen har sanket sammen data for å vise et bestemt poeng, og ikke minst før vi i det hele tatt vet hvor det ender denne gangen.
Kenneth Richard har sett på noen data og artikler fra tidligere års (avsluttede) epidemier, bl.a. fra Italia, og viser bl.a. til denne og andre studier:

(https://notrickszone.com/wp-content/uploads/2020/04/Seasonal-flu-deaths-in-Italy-reached-25000-in-2016-17-winter-Rosano-2019.jpg)

I kildene det vises til her er er det mange interessante tall for epidemier/pandemier fra tidligere år, som kan bidra til å sette corona-saken i et mer samlet lys, men selvsagt, vi må vente med sterke konklusjoner til vi vet hvor dagens situasjon ender, både nasjonalt og globalt.

Link: https://notrickszone.com/2020/04/02/perspective-575000-people-died-from-2009-h1n1-pandemic-500000-people-die-from-the-seasonal-flu-each-year/ 
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 06.04.2020, 11:03:16
Ja, såvidt mulig må man trekke de som hvert år ville stryke med av influensa og andre lungesykdommer, fra Corono-tallet. Dette kan aldri bli noe eksakt svar, men en indikasjon kan være nyttig. Hvis det f.eks. viser seg å være langt færre influensa-dødsfall dette året enn normalt i et land, er det klart en sammenheng.

Det stilles nå svært kritiske spørsmål om hvor langt nede WHO er i lomma på Kina, og om dette gjør institusjonens råd og føringer mindre troverdige. Dr. Tedros, leder av WHO, får hard medfart i denne videoen. Han er den første leder av WHO som ikke har noen helsefaglig bakgrunn, men rent politisk. Og ikke spesielt god til å svare for seg...Som med andre FN-organer, bør man stille spørsmålstegn ved om vår regjering skal forholde seg seriøst til denne institusjonen.
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/04/05/who-is-dr-tedros/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 06.04.2020, 12:40:24
Kina møter motbør nå. Uansett hvor mange milliarder ansiktsmasker de sender ut i verden, så har regimet mistet eget ansikt.

Det er vel svært tvilsomt om noen kan få gjennom et økonomisk krav mot Kina. Men anklagen i seg selv vil være stigmatiserende, og pandemien kan føre til at mange land nå ønsker å gjøre seg mindre avhengig av kinesisk produksjon. Det er også sannsynlig at USA vil stille spørsmålet "med oss, eller med Kina" til sine venner og allierte. Det er et spørsmål man ikke så lett kan vri seg unna.

"Spredningen av koronaviruset utenfor Kina kan skyldes at regimet i Beijing brøt internasjonale avtaler, og det finnes i så fall grunnlag for erstatningssøksmål mot kinesiske myndigheter på flere tusen milliarder dollar, heter det i en rapport fra den konservative britiske tenketanken Henry Jackson Society.

I rapporten foreslås det flere forskjellige strategier for å stille Kina til ansvar, skriver The Times."


https://www.document.no/2020/04/06/britisk-tenketank-kina-kan-vaere-erstatningpliktig-for-pandemien/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 06.04.2020, 13:31:04

Det stilles nå svært kritiske spørsmål om hvor langt nede WHO er i lomma på Kina, og om dette gjør institusjonens råd og føringer mindre troverdige. Dr. Tedros, leder av WHO, får hard medfart i denne videoen. Han er den første leder av WHO som ikke har noen helsefaglig bakgrunn, men rent politisk.
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/04/05/who-is-dr-tedros/

Ser at Joanne Nova også har en kritisk kommentar til Dr.Tedros, verdt å lese:

"The WHO Director General is Tedros Adhanom of Ethiopia. From 2012 – 2016 he served as Minister of Foreign Affairs in the one party government that rules Ethiopia. This is the same party that borrowed billions from China to build a railway line, then struggles to pay it back.  In Africa, Ethiopia is the second largest debtor nation to China — owing $13 billion."

"…Tedros said it is admirable that the Chinese government has shown its solid political resolve and taken timely and effective measures in dealing with the epidemic.

President Xi’s personal guidance and deployment show his great leadership capability, Tedros said."


Dette kan bli ord som WHO må betale en politisk pris for i fremtiden.

http://joannenova.com.au/2020/02/stinks-slow-wmo-let-coronavirus-run-but-ethiopian-chief-was-part-of-chinas-debt-trap-diplomacy/

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 06.04.2020, 16:14:14
Ser ut til at en del krefter har sett seg ut Kina som erstatningsansvarlig for corona-kostnadene i den øvrige verden?

Link: https://www.document.no/2020/04/06/britisk-tenketank-kina-kan-vaere-erstatningpliktig-for-pandemien/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 06.04.2020, 16:50:33
Ser ut til at en del krefter har sett seg ut Kina som erstatningsansvarlig for corona-kostnadene i den øvrige verden?

Link: https://www.document.no/2020/04/06/britisk-tenketank-kina-kan-vaere-erstatningpliktig-for-pandemien/

Som jeg linket til for litt siden, ja :-) Det blir mer tyngde i kritikken når den kommer fra offisielt politiker-hold i UK:

"Sakens moralske dimensjon fremheves også av utenrikskomiteen i det britiske Underhuset, som hevder at Beijing forsøkte å tåkelegge hva som var i ferd med å skje.

“Disinformation about Covid-19 has already cost lives. It is essential that the Government issues clear and transparent messages at home to confront and rebut disinformation spread by foreign powers.”"

Det er sterke ord fra engelskmennene, og det ligger nok mye sinne bak et slikt utsagn, som ikke tar noen forbehold; "rebut disinformation spread by foreign powers” er neppe noe de ville har skrevet for noen uker siden. Det butter imot for kineserne nå, det er vanskelig å se hvilke diplomatiske tiltak de kan gripe til for å endre dette negative bildet. Dette kan bli en gamechanger i internasjonal politikk.

Også verdt å lese, denne kommentaren fra Hans Rustad:
https://www.document.no/2020/04/06/kommunistpartiet-slapp-viruset-ut-i-verden-helt-bevisst/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 06.04.2020, 17:29:37
Oi! Det baller på seg nå, WHO ligger tynt an. USA er største bidragsyter, og de vil kreve endringer.

"That means the United States contributed over $500 million in total to the WHO that year, which is just under one-quarter of the organization's yearly budget. The WHO's total budget for 2016 and 2017 combined was over $4 billion."

Mer forbausende er at de ellers forsiktige japanerne nå smeller til:

"Additionally, Japanese Deputy Prime Minister Taro Aso, according to Taiwanese television channel Formosa News, said that the WHO should change its name to the Chinese Health Organization over its handling of the coronavirus."

Dette er vel ikke offisielt, men inntil et dementi kommer, bør det tas for god fisk. Alt dette viser at et autoritært regime er dårlig rigget for å håndtere en PR-krise av slike dimensjoner. Deres instinkt vil alltid være å undertrykke og fornekte, slik man er vant til overfor egen befolkning. Dette gjør dem til en klossete operatør internasjonalt.

https://www.foxnews.com/politics/who-director-faces-growing-calls-to-resign-over-handling-of-coronavirus-china

Og dersom denne historien fra Frankrike er sann, så blir det virkelig pinlig:
"En amerikansk senator hevder at Kina bruker pandemien i et forsøk på utpressing av Frankrike:

Mark Green, 55, a senator from Tennessee, said: “In France, we were told in a conference call that Macron was talking to Xi and Macron asked for a billion masks and Xi said ‘We’ll give them to you if you implement 5G with Huawei’. That’s who China is and it’s time the world wake up.”"


https://www.document.no/2020/04/06/britisk-tenketank-kina-kan-vaere-erstatningpliktig-for-pandemien/

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 06.04.2020, 18:46:51
Som jeg linket til for litt siden, ja :-) Det blir mer tyngde i kritikken når den kommer fra offisielt politiker-hold i UK:

Den linken gikk meg hus forbi du, beklager at jeg ikke leste nøyere. Må være påskekyllingene som forstyrrer konsentrasjonsevnen  :o
Men rent generelt: Det ser virkelig ut til at det bygger seg opp til et etter-oppgjør rundt coronaen og verdensnedstengingen.
Som det heter i det bitre amerikanske mottoet: Somebody's gonna pay for my misery...
 
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 06.04.2020, 19:44:35
Som jeg linket til for litt siden, ja :-) Det blir mer tyngde i kritikken når den kommer fra offisielt politiker-hold i UK:

Den linken gikk meg hus forbi du, beklager at jeg ikke leste nøyere. Må være påskekyllingene som forstyrrer konsentrasjonsevnen  :o
Men rent generelt: Det ser virkelig ut til at det bygger seg opp til et etter-oppgjør rundt coronaen og verdensnedstengingen.
Som det heter i det bitre amerikanske mottoet: Somebody's gonna pay for my misery...

Ingen årsak...;-) Men Kina tråkker virkelig i salaten nå. Siste nytt er at Italia -av alle land- sendte gratis smittevernutstyr til Kina i januar. Da krisen oppsto i Italia, kom utstyret tilbake -med faktura!

"After telling the world that it would donate masks, face guards and testing equipment to Italy, China quietly backtracked and sold the Mediterranean country desperately-needed medical equipment, according to a report.

What’s worse is that the personal protective equipment (PPE) China forced Italy to buy was actually the same PPE Italy donated to China before coronavirus rushed its own shores and killed nearly 16,000 people."


https://www.document.no/2020/04/06/italia-matte-kjope-tilbake-smittevernutstyr-det-donerte-til-kina/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 07.04.2020, 12:04:48
Ser ut til at en del krefter har sett seg ut Kina som erstatningsansvarlig for corona-kostnadene i den øvrige verden?

Link: https://www.document.no/2020/04/06/britisk-tenketank-kina-kan-vaere-erstatningpliktig-for-pandemien/

Som jeg linket til for litt siden, ja :-) Det blir mer tyngde i kritikken når den kommer fra offisielt politiker-hold i UK:

"Sakens moralske dimensjon fremheves også av utenrikskomiteen i det britiske Underhuset, som hevder at Beijing forsøkte å tåkelegge hva som var i ferd med å skje.

“Disinformation about Covid-19 has already cost lives. It is essential that the Government issues clear and transparent messages at home to confront and rebut disinformation spread by foreign powers.”"

Det er sterke ord fra engelskmennene, og det ligger nok mye sinne bak et slikt utsagn, som ikke tar noen forbehold; "rebut disinformation spread by foreign powers” er neppe noe de ville har skrevet for noen uker siden. Det butter imot for kineserne nå, det er vanskelig å se hvilke diplomatiske tiltak de kan gripe til for å endre dette negative bildet. Dette kan bli en gamechanger i internasjonal politikk.

Også verdt å lese, denne kommentaren fra Hans Rustad:
https://www.document.no/2020/04/06/kommunistpartiet-slapp-viruset-ut-i-verden-helt-bevisst/

De er eitrende sinna i Storbritannia nå. Den nevnte rapporten fra Underhuset siteres mer utførlig i dag hos Resett, og her foreslås det også med rene ord at man ikke kan stole på hverken Kina eller WHO, og at en nye global helse-organisasjon bør opprettes. Dette er et voldsomt slag i trynet på kineserne.

"Vi foreslår etableringen av en «G20 for folkehelse», som samler forskere fra verdens mest utviklede økonomier for å dele nøyaktige data i et åpent forum. Deltakelse vil være betinget på åpenhet og ærlighet. Jeg har skrevet til mine kolleger i G20-nasjonene i dag, og oppfordret deres parlamenter til å oppmuntre myndighetene til å fortsette dette initiativet."

https://resett.no/2020/04/07/utenrikskomiteen-til-det-britiske-parlamentet-kina-spredte-desinformasjon-om-covid-19/
Title: Re: Corona igjen - vaksine til høsten?
Post by: Telehiv on 11.04.2020, 14:14:37
En del forskere har vært skeptiske til at en (tilstrekkelig utprøvd) coronavaksine kan foreligge før halvannet år fra nå.

(https://resett.no/wp-content/uploads/2020/04/NTB_W3mGW9jNaX0-768x432.jpg)

Men NTB siterer nå britiske forskere på at en koronavaksine kan være klar allerede i september. De er 80 prosent sikre på at vaksinen vil virke.
Forsøk på mennesker skal starte opp allerede de neste to ukene, opplyser vaksineprofessor Sarah Gilbert ved universitetet i Oxford til avisa The Times (som nå dessverre har lagt oppslaget bak betalingsmur, så vi får stole på at NTB har oversatt korrekt)
– Jeg er 80 prosent sikker på at vaksinen vil virke, sier hun.
Britiske myndigheter har signalisert at de vil være villige til å betale for produksjonen av millioner av vaksinedoser dersom resultatet er lovende.

Tja, snakket akkurat med en person med kontakter i sånne forskningsmiljø, og som mente at en vaksine kan foreligge enda tidligere, så mye som satses rundt i verden å få dette til nå.
Eller kanskje blir vi skuffet i stedet? Jfr. at bare kontrolltiltakene før en vaksine kan slippes tar en del tid bare det. Men det hadde jo vært hyggelig om verden kunne slippes løs igjen allerede til høsten, ihvertfall.
 
PS: Hos Resett har de sitert mer fra Times-artikkelen enn det første NTB-sitatet jeg la ut øverst her, og tilføyer dette:

På direkte spørsmål om hvorvidt vaksinen vil være klar allerede i september, svarer Gilbert at det er den tidshorisonten man jobber ut fra.
– Men det er ingen garantier for at den vil virke, føyer hun til.
Utviklingen av vaksinen avhenger nemlig av at den kan testes der hvor det er relativt stor smittespredning i befolkningen, samt at spredningen skjer med en viss hastighet, slik at man raskt kan innhente en betydelig mengde data og slik finne ut om vaksinen virker.


Og dermed fikk jeg litt mer svar på min usikkerhet om evt. virkning, og nødvendig utprøvningsform og -periode.

 
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 12.04.2020, 19:09:07
Forskerne i Oxford håper på en ferdig testet vaksine i løpet av høsten. Paradoksalt nok krever god testing at viruset er sterkt utbredt.

"Folkehelseinstituttet (FHI) er skeptiske til at vaksinen kan være på plass allerede til høsten.

– En vaksinekandidat kan nok være klar i september, men en vaksine til allmenn bruk i september høres i overkant optimistisk ut, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NRK.

Han peker på at vaksinekandidater først må testes ut i stor skala i utbruddsområder, og det må måles opp mot folk som ikke får vaksine for å kunne se hvem som kommer best ut av det."


https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/04/11/195669310/coronavaksine-kan-vaere-klar-i-host

Men må man følge det vanlige regimet for testing i en så prekær situasjon? Hva er faren ved å prøve ut en ikke 100% kontrollert vaksine? Det virker noe underlig dersom det insisteres på den normale prosedyren for nye vaksiner, hvis mange liv kan reddes ved å ta noen snarveier som ikke er spesielt farlige. Dette kan selvsagt bare ekspertene gi svar på , men jeg håper man ikke er altfor konvensjonell i denne krisetiden.

Title: Re: Corona igjen
Post by: translator on 13.04.2020, 13:23:07

Men må man følge det vanlige regimet for testing i en så prekær situasjon? Hva er faren ved å prøve ut en ikke 100% kontrollert vaksine? Det virker noe underlig dersom det insisteres på den normale prosedyren for nye vaksiner, hvis mange liv kan reddes ved å ta noen snarveier som ikke er spesielt farlige. Dette kan selvsagt bare ekspertene gi svar på , men jeg håper man ikke er altfor konvensjonell i denne krisetiden.

Jeg hørte noe om at siden corona har relativt lav dødelighet sammenlignet med ebola, så var det lettere å prøve ut ebola-vaksinen på et stort antall mennesker uten å ha sikret seg mot eventuelle bivirkninger. Man risikerer å påføre mennesker ukjente bivirkninger når de likevel ville vært motstandsdyktig nok til å klare seg mot viruset.
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 14.04.2020, 14:18:25

Men må man følge det vanlige regimet for testing i en så prekær situasjon? Hva er faren ved å prøve ut en ikke 100% kontrollert vaksine? Det virker noe underlig dersom det insisteres på den normale prosedyren for nye vaksiner, hvis mange liv kan reddes ved å ta noen snarveier som ikke er spesielt farlige. Dette kan selvsagt bare ekspertene gi svar på , men jeg håper man ikke er altfor konvensjonell i denne krisetiden.

Jeg hørte noe om at siden corona har relativt lav dødelighet sammenlignet med ebola, så var det lettere å prøve ut ebola-vaksinen på et stort antall mennesker uten å ha sikret seg mot eventuelle bivirkninger. Man risikerer å påføre mennesker ukjente bivirkninger når de likevel ville vært motstandsdyktig nok til å klare seg mot viruset.

Det er selvsagt en risiko der, og jeg har ikke noe godt svar, men håper det likevel er mulig å fremskynde prosessen.
Title: Corona kobles selvsagt til klimaendringer
Post by: Boris den nye on 14.04.2020, 19:06:56
I klimabevegelsens  utrettelige jakt på å koble alt mulig vondt og leitt til klimaendringer så slipper vi heller ikke unna koblingen mellom klima og korona. De er vel dessuten også temmelig desperate etter å komme i rampelyset igjen:

https://www.document.no/2020/04/14/desperat-klimaforskning-prover-a-koble-korona-virus-og-issmelting/
Title: Re: Corona kobles selvsagt til klimaendringer
Post by: Telehiv on 14.04.2020, 19:20:49
I klimabevegelsens  utrettelige jakt på å koble alt mulig vondt og leitt til klimaendringer så slipper vi heller ikke unna koblingen mellom klima og korona. De er vel dessuten også temmelig desperate etter å komme i rampelyset igjen:

https://www.document.no/2020/04/14/desperat-klimaforskning-prover-a-koble-korona-virus-og-issmelting/

"Klimaforskningen" sine ivrigste ærendsbud blir bare mer og mer panisk useriøse med sin konstruerte alarmisme dess mer de ser verdenskontrollen glippe mot en reell coronakrise.
"Løsningen" for å komme på medietoppen igjen er selvsagt å koble dette konstruerte lurveriet opp mot nettopp corona.
Artikkelen Boris den nye linker til er viktig å lese, fordi den viser veldig tydelig hva hele den opportune klimahumbugen går ut på.
Håper de blir så paniske at selv hittil middels interesserte til slutt forstår tegningen.
 
Title: Smitteappen
Post by: Boris den nye on 18.04.2020, 09:12:53
Hvilken oppfatning har dere om smitteappen? Har dere lastet ned den?
Title: Re: Corona igjen
Post by: stjakobs on 18.04.2020, 13:03:17
Om smitteappen.

Det meste vi gjør på nettet kan bli kartlagt. Sånn sett er denne appen neppe verre enn Facebook eller Twitter.

Det jeg ser som et umiddelbart problem for brukerne, er at appen skal være i nærmest kontinuerlig aktivitet. Det betyr at batteriet vil tappes ekstremt mye.

Vi får nok en del klager på slik batteribruk etterhvert.
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 18.04.2020, 13:12:17
Hvis det kan tydelig dokumenteres at mobilappen «Smittestopp» vil bidra med viktig forskningsgrunnlag, som kan bistå med bedre motttiltak og planlegging i framtiden, så taler det for å anvende den.

Men på den andre siden er jo dette et inngrep mot folks personvern som ellers ville vært helt uakseptabelt, som BT skriver i en artikkel nå:
https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/awQQM5/smitteappen-er-betre-enn-alternativet

(https://premium.vgc.no/v2/images/25115df5-4eb1-4e64-91e4-431fbb8eac32?fit=crop&h=600&w=900&s=a6f3820b922d5800ef35d332af63e611891abe53) 
Title: Re: Corona igjen - nye intense forsøk på å koble corona og klima
Post by: Telehiv on 18.04.2020, 13:27:25
Klimaalarmistene har for lengst skjønt at de må tenne kraftig motild hvis de ikke skal havne i økonomisk baklekse - eller kanskje rettere bakevje? -ifht corona. Derfor ser vi nå nettet fylles med propagandamateriale med innhentede "klimakjendiser" som begår løpende brudd på alle vitenskapelige regler for å slenge ut hypoteser før de ringeste falsifiseringskrav er imøtekommet.
 
WUWT har akkurat lagt ut en video spekket med tendensiøse koblinger mellom corona og "climate change", først med Gavin Schmidt, og derfra blir det bare verre. Jeg sier som WUWT, her er videoen for dem som orker eller tør:

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/04/18/ndt-and-gavin-schmidt-and-more-on-star-talk-coronavirus-and-climate-change-coronavirus/
Title: Re: Corona igjen - NTNU imponerer med effektiv testmetode?
Post by: Telehiv on 19.04.2020, 10:37:52
Så akkurat et intervju på TV2 der professor Bjørås på NTNU kunne informere at de har klart å utvikle en testmetode som synes å være både effektiv og ha stort skaleringspotensial: Han hevdet at 100.000 kunne testes pr. dag ganske snart. Dette er vel da en ytterligere forbedring fra artikkelen i Gemini for knappe to uker siden (se nedenfor) som indikerte at 150.000 kunne testes pr. uke.
Fredag fikk man også dispensasjon fra kravene rundt hvilke aktører som tillates å hhv. utvikle og levere en slik metode (NTNU hadde i utgangspunktet ikke løyve til å kjøre den rollen som trengs for å få dette unna i en fart).

Her er den mest informative og oppdaterte artikkelen jeg har funnet på dette så langt:
https://gemini.no/2020/04/150-000-kan-testes-ukentlig-med-ntnu-metoden/

NTNUs arbeid har vært kjent i media de siste par ukene, men myndighetenes dispensasjon fredag er ny, så dermed kunne Bjørås trolig uttale seg mer sikkert om at de kan kjøre videre.

TU skrev dette 4. april (dessverre bak betalingsmur) men vi ser i alle fall at Ugelstads "perfekte" kuler er en del av teknologiunderlaget, og brukes som ekstraksjonsmiddel (det er visst helt sentralt å kunne trekke ut viruset på en kontrollert og etterprøvbar måte):
https://www.tu.no/artikler/ntnu-bruker-ugelstad-kuler-til-a-mangedoble-kapasiteten-for-virustester/489424

Dette skrev Aftenposten 31. mars:
https://www.aftenposten.no/norge/i/opbAyW/forskere-i-trondheim-har-utviklet-ny-koronatest-i-rekordfart

Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 24.04.2020, 19:52:01
Sverige har nå passert USA i antall døde per capita. Likevel kjører sjef-virulist Tegnell videre langs samme flokkimmunitet-linje. Snart 2200 døde, 131 i dag, er et nederlag. Et endelig nederlag for ofrene.

"– Det har vært flere dødsfall enn forventet. Det er definitivt ikke over, det ser vi spesielt på den lille oppgangen i Stockholm igjen, sa Tegnell ifølge Aftonbladet.

Bakgrunnen er at i løpet av uke 13 og 14 var det omtrent 1000 flere svenske dødsfall enn forventet i. Ifølge helsemyndighetene er dette betydelig flere enn det ville vært under en vanlig influensasesong, skriver Aftonbladet videre."


Skulle ikke Stockholm være "stabilisert" nå? Og når skal Tegnell omdefinere påsken til vare til midtsommer?

"Henger igjen etter påsken
Nå er det totalt 2152 bekreftede dødsfall som følge av coronaviruset, og 17.567 er bekreftet smittet.

En av grunnene til økningen er at det fremdeles etterregistreres dødsfall fra påskehelgen. Det skriver Aftonbladet."


Blir dette gamle svenskers avskjedshilsen til Tegnell?:
Ave Imperator, morituri te salutant

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/70O9do/tegnell-det-er-definitivt-ikke-over

Og for å trekke linjen opp til Norden:

Fe dør,
frender dør,
en sjøl dør på samme vis;
jeg vet ett
som aldri dør
dom over hver en død.


Title: Re: Corona igjen
Post by: translator on 25.04.2020, 12:03:43
Interessant kart over dødelighet i Europa. Sverige er ildrødt, men flere store land er mørkerøde:

https://www.dr.dk/nyheder/paa-faa-uger-har-otte-europaeiske-lande-oplevet-en-ekstrem-overdoedelighed
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 26.04.2020, 16:49:51
Interessant kart over dødelighet i Europa. Sverige er ildrødt, men flere store land er mørkerøde:

https://www.dr.dk/nyheder/paa-faa-uger-har-otte-europaeiske-lande-oplevet-en-ekstrem-overdoedelighed

Takk, det er en meget nyttig oversikt. Stort sett er det samme bilde som i oversikten over smittede / døde, selv om noen land skiller seg ut, f.eks. Nederland og Frankrike, som kommer verre ut i oversikten over "unormale dødsfall" enn i den over smittede / døde. Men det er vel ikke store forskjeller.

https://www.vg.no/spesial/2020/corona/verden/

Ellers når det gjelder "unormale forhold" omkring helse, er det på fallende at det sterke fokus på hygiene har medført sterk reduksjon i vanlig influensa og omgangssyke. Noe å huske på når dette styret engang er over, grundig håndvask lønner seg alltid! Og det fører tankene til stakkars Semmelweis, legen som reddet så mange kvinners liv med sine ideer om hygiene, og ble hundset og latterliggjort av den bedrevitende legestanden. Akkurat som idag, så viste deg seg at "konsensus" ikke har noe med vitenskap å gjøre.
https://www.nrk.no/viten/ignaz-semmeleweis-fant-ut-at-handvask-kunne-redde-liv-1.14991289
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 26.04.2020, 17:20:20
Akkurat som idag, så viste deg seg at "konsensus" ikke har noe med vitenskap å gjøre.

Tiltredes!

Title: Re: Corona igjen - det fabelaktige Bjørås-teamet får det til!
Post by: Telehiv on 26.04.2020, 17:30:12
Mer om testframskrittene på NTNU:

Bjørås og teamet hans har for et par dager siden bekreftet hva de lovet i forrige uke.
Testpotensialet er så imponerende at testing av hele nasjonen på langt kortere tid enn hva man trodde mulig, nå synes realistisk.
Her er en svært informativ artikkel om hva dette innovative, effektive og målrettede miljøet har fått til:

Link: https://www.nrk.no/viten/ntnu-metode-er-avgjorende_-na-skal-sa-a-si-alle-koronatestes-1.14991827

(https://gfx.nrk.no/tYScjmUmTr_v9Gv3j4BMOwu_8SqXogNC4BwhkJUdqGDQ.jpg)
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 28.04.2020, 10:33:29
Dette er meget gode nyheter, det beviser hvor viktig det er å ikke starte fra bar bakke, men ha et grunnlag å bygge på. Nå blir det opp til kommunene å sørge for tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre testingen.

– Det at vi i Norge hadde en ferdig utviklet teknologi som kunne brukes til dette, har vært helt avgjørende for at vi nå kan ha den ambisjonen vi har om at alle med symptomer i Norge kan bli testet i løpet av mai måned, sier helseminister Høie.
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 28.04.2020, 12:07:19
Dette er meget gode nyheter, det beviser hvor viktig det er å ikke starte fra bar bakke, men ha et grunnlag å bygge på. Nå blir det opp til kommunene å sørge for tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre testingen.

– Det at vi i Norge hadde en ferdig utviklet teknologi som kunne brukes til dette, har vært helt avgjørende for at vi nå kan ha den ambisjonen vi har om at alle med symptomer i Norge kan bli testet i løpet av mai måned, sier helseminister Høie.


Ja, hadde vært flott om Norge kunne gått foran med full nasjonal testing og slik kunnet isolere de faktisk smittede og opprette et mer funksjonelt samfunn for alle de andre. Altfor langvarig famling i uvisse vil ellers undergrave altfor mange samfunnsinstitusjoners funksjonalitet.

Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 29.04.2020, 12:12:17
Moncton har igjen et fint innlegg på  WUWT om hvor nyttige eller unyttige modeller kan være i forbindelse med utvikling av pandemien. Og går videre til å  diskutere modellers gyldighet ifb.  klima. Må bare sitere en perle her:

"What a pretty paradox it is that those who call themselves “green” are so viscerally opposed to our returning to the atmosphere some insignificant and harmless fraction of the CO2 that once resided there, for it is visibly greening the Earth.

Or is it that the Greens – the traffic-light tendency – are simply too yellow to admit they’re really Reds?"

https://wattsupwiththat.com/2020/04/28/key-indicator-analysis-the-chinese-virus-and-the-climate-scam/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 08.05.2020, 09:15:37
I februar ville dette blitt kalt rasisme, men nå:

"– Folkehelseinstituttet har sett på koblingen mellom smittetilfeller og innvandrerbakgrunn. Det er først nå dette har blitt helt klart for oss. Vi ser at smitten har økt prosentvis i bydeler med en høyere prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utdyper Steen."

"– Det foreligger nå informasjon om viruset på mange språk, men i disse miljøene finnes det mennesker som har lave leseferdigheter. Det er heller ingen hemmelighet at mange med innvandrerbakgrunn bor trangt, sier Steen, og legger til:
– Det er kanskje vanligere med fysisk nær kontakt enn mellom nordmenn, og budskapet om sosial distansering kan ha blitt dårligere oppfattet."

En epidemi tvinger oss å se realitetene i øynene, og skyver illusjoner og ideologier i bakgrunnen. Helsevesenet må ha vært fullstendig klar over dette i lang tid, men våger først nå, i Coronas dødsskygge, å gå offentlig ut med det.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/b5vGgq/smittevernoverlege-i-oslo-bekymret-for-oekning-i-oest-mange-bor-trangt

Dette er nå påvist som et klart mønster også i Sverige. Og nå viser forskning at skadevirkningene av nedstengte samfunn krever flere liv enn man sparer ved lockdown. Dette vil sikkert være svært kontroversielt, for hvis de enorme økonomiske ofrene viser seg å være fånyttes, kan mange bli meget frustrerte.

Based on a broad array of scientific data, Just Facts has computed that the anxiety created by reactions to Covid-19—such as stay-at-home orders, business shutdowns, media exaggerations, and legitimate concerns about the virus—will destroy at least seven times more years of human life than can possibly be saved by lockdowns to control the spread of the disease. This figure is a bare minimum, and the actual one is likely more than 90 times greater.

This study was reviewed by Joseph P. Damore, Jr., M.D., who concluded: “This research is engaging and thoroughly answers the question about the cure being worse than the disease.”

https://wattsupwiththat.com/2020/05/07/anxiety-from-reactions-to-covid-19-will-destroy-at-least-seven-times-more-years-of-life-than-can-be-saved-by-lockdowns/
Title: Re: Corona igjen
Post by: stjakobs on 08.05.2020, 14:24:32
Man kan lure på om ikke enkelte av smitteverntiltakene gjør vondt verre.

Nå er det sikkert en mengde teorier - gjerne konspirasjonsteorier - om man vil. Det kan til dels være vanskelig å skille snørr og barter her. Eksempelvis kan man støte på denne informasjonen om mikrobiologen Dr. Judy Mikovits i Wikipedia:

Quote
Judy Anne Mikovits (c. 1958) is an American anti-vaccination activist, conspiracy theorist and discredited ex-medical researcher. She has made discredited claims about vaccines, coronavirus, and chronic fatigue syndrome (CFS).

As research director of CFS research organization Whittemore Peterson Institute (WPI) from 2006 to 2011, Mikovits led a research effort that reported in 2009 that a retrovirus known as xenotropic murine leukemia virus-related virus (XMRV) was associated with CFS and may have had a causal role. However, the research came under fire, leading to an eventual retraction on December 22, 2011, by the journal Science.

In November 2011, she was arrested and held on charges that she stole from WPI, but she was released after 5 days and the charges were later dropped. In 2020, Mikovits drew attention online for promoting conspiracy theories about the COVID-19 pandemic, via the conspiracist YouTube video Plandemic that were fact-checked and found to be either false or not based on scientific evidence

Ved nærmere undersøkelse viser det seg at hun slett ikke er anti-vaksinemotstander som sådan, men mener det er en sammenheng mellom influensavaksine og corona-dødelighet. Samtidig retter hun alvorlige anklager mot USAs sjefs-smittevernekspert, Dr. Anthony Fauchi.

Essensen i anklagene er at han har stjålet Mikovits' arbeid og tjent seg rik på dette. Samtidig har han lagt vekt på å diskreditere alle medisiner som ikke er patentbeskyttet. Dette for å øke fortjenesten på de patentbeskyttede som han har økonomiske interesser i. Han anklages også å ha skylden for millionvis av HIV/AIDS-dødsfall på grunn av sendrektighet.

Om man velger prinsippet med "follow the money", høres dette faktisk plausibelt ut. De høye covid-dødstallene i New York og en del andre stater kan delvis forklares ved at om pasienter kan krysses av som covid-smittede, får legen/sykehuset 13000 dollar for attesten. Om man i tillegg klarer å "drepe" pasienten ved å tilføre oksygen, er belønningen 39000 dollar.

Vi vet fra før av at Wikipedia absolutt ikke er å stole på i enkelte tilfeller, så man kan undres.

Her er lenker til et par intervju med Dr. Mikovits:

https://youtu.be/XF9wtBcWepM (https://youtu.be/XF9wtBcWepM)

https://www.bitchute.com/video/6Zkw3mHsn5Uu/ (https://www.bitchute.com/video/6Zkw3mHsn5Uu/)

Her er mer info:

https://twitter.com/SmallThings13/status/1258592955666804736 (https://twitter.com/SmallThings13/status/1258592955666804736)
Title: Re: Corona igjen
Post by: stjakobs on 08.05.2020, 15:02:11
Her er en kommentar til en artikkel Tony Heller har hatt om temaet:

Quote
Robert Gipson says:
May 8, 2020 at 12:17 am
Tony, happens I’m a cell biologist who for decades has done research in an arcane area. There’s an enzyme in all of our cells called dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), the first rate-limiting enzyme in a cellular pathway called de novo pyrimidine biosynthesis. I’ve studied this pathway, and the central enzyme DHODH, since 1994. I published a peer-reviewed meta-analysis on both in 2014.

In order to kill, COVID must:

(a) invade human cells;
(b) replicate within the cell;
(c) induce a lethal, tissue-destroying “cytokine storm”; and
(d) in serious cases, induce asphyxiation (with cyanosis). This is because the virus is blocking mitochondrial respiration, which is why in many cases respirators don’t help.

Well, to do any or all of those things, COVID is obligately dependent upon cellular DHODH being fully functional. If DHODH is inhibited by a drug (a DHODH inhibitor), COVID cannot do anything to you. Nada. Zilch.

Moreover, while the virus can mutate, it cannot mutate around its obligate requirement for active DHODH.

There are a number of DHODH inhibitors; some are expermimental, and some already in use for other diseases. For example, the drug Leflunomide (Arava), prescribed for rheumatoid arthritis.

Since mid-April I’ve been in contact with a number of researchers at institutions in China, Europe, and the US about this. Researchers in Wuhan, China published an article in March about impressive results in COVID-infected mice using two new, highly potent DHODH inhibitors:

BioRxiv, Cold Springs Harbor Laboratory, March 2020 (preprint, not peer-viewed) Novel and potent inhibitors targeting DHODH, a rate-limiting enzyme in de novo pyrimidine biosynthesis, are broad-spectrum antiviral against RNA viruses including newly emerged coronavirus SARS-CoV-2 Rui Xiong, Leike Zhang, Shiliang Li, et al. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.11.983056v1.full

The Powers That Be (TPTB) do **not** want an effective pharmacologic (drug) cure for COVID, as that would render vaccines unnecessary (costing them $$billions), as well as thwart the planned destruction of our economy, i.e., the greatest wealth transfer in history (costing them $$trillions).

Please keep up your outstanding work, Tony.Dette med lege-etikk er vel ikke et tema i vår verden mer.

Også her er det snakk om hvem som kan tjene mest mulig penger.
Title: Re: Corona igjen
Post by: Amateur2 on 11.05.2020, 20:02:21
Det er ikke alle som er like begeistret for Judy Mikovitz og hennes bravader. Skeptikeren som driver bloggen respectfulinsolence  (https://respectfulinsolence.com/)er ikke nådig i sin gjennomgang av hennes gjøren og laden:

Judy Mikovits in Plandemic: An antivax conspiracy theorist becomes a COVID-19 grifter (https://respectfulinsolence.com/2020/05/06/judy-mikovits-pandemic/)

Quote
Judy Mikovits is a disgraced scientist who claimed a retrovirus caused chronic fatigue syndrome, results later soundly refuted. She went antivaccine for a while but has now been reborn as a COVID-19 grifter.

og videre:

What Plandemic left out about Judy Mikovits’ wild conspiracy mongering (https://respectfulinsolence.com/2020/05/11/what-pandemic-left-out-about-judy-mikovits/)

Quote
Last week, the “Plandemic” video went viral with conspiracy theories about COVID-19. What it left out were some of Judy Mikovits’ other conspiracy theories! Here’s a hint: They involve glyphosate, vaccines, and plutonium!
Title: Re: Corona igjen
Post by: Amateur2 on 11.05.2020, 20:23:09
Innimellom er det nyttig å bruke den ingeniørkunnskapen man måtte besitte for å analysere og betrakte det som kommer fra det medisinskfaglige elfenbenstårnet. Denne serien med Youtubesnutter tar for seg COVID-19 pandemien sett i et reguleringsteknisk perspektiv, på en lett tilgjengelig måte:

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 12.05.2020, 07:54:51
Nå er vi altså i den første uken der mange land har åpnet opp restriksjonene betydelig.
Inkludert her hjemme med åpning av skoler m.m.   
Dermed ser vi også at debatten om risiko for en ny oppblomstring dukker opp.
Usikkerheten blant fagfolkene synes å være så stor at vi får bare avvente og se hva som skjer; om man begynner å registrere flere innlagte eller ikke.

 
Title: Re: Corona igjen
Post by: Administrator on 12.05.2020, 12:17:24
I utgangspunktet støtter jeg de fleste tiltak vi har hatt her i Norge, jeg ønsker ikke å delta i akkurat den debatten, jeg har bare et (noe uventet kanskje) innspill til Corona generelt. Det er ganske detaljert, jeg har brukt SMS-loggen på telefonen til å finne datoene.

Det jeg nå skriver må i særdeleshet ses i lys av at Tegnell i Sverige mener at de hadde smitte der allerede i november (https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/MRGE8K/tegnell-sverige-kan-ha-hatt-corona-tilfeller-i-november). I tillegg, siden testingen i Norge ikke kom i gang før i mars, mange kan være smittet uten å ha symptomer, og mange bare gikk ut fra at det var en vanlig influensa, er det lett å konkludere at vi hadde smitte i Norge også lenge før det første offentlig registrerte tilfellet. En siste ting man må ta hensyn til, er at ved Covid-19 er man smittsom bare i perioden FØR man får symptomer, dermed kan faktisk sykdommen ramme 1 person i en husholdning uten å ramme de andre.

I romjula var jeg sjuk med noe som lignet influensa. Kjedelig, siden jeg hadde tatt vaksine. Ved nærmere sjekk viser det seg at en standard influensavaksine vanligvis ikke er mer enn 60 % effektiv, så da var det jo "greit", men kjedelig. Hele familien ble sjuke, i progressiv grad etter alder. 4-åringen så vidt sjuk, 10-åringen litt sjuk, kona (40) ganske sjuk, jeg (44) skikkelig sjuk.

Det virket som om det ga seg på nyåret, og jeg var på trening 1. januar, samt på jobb 2. og 3. januar.

Men den 3. januar rett etter jobb slo influensaen kraftig tilbake, og jeg var sengeliggende hele helga. Konstant 39-40 i feber. Onsdag 8. januar ble jeg sykmeldt ut uka, og hadde ifølge legen "kraftig influensa".

Mandag 13. januar ble sykmeldingen utvidet til og med 15. januar, men jeg var ikke bedre, og fikk utvidet den, samt ny legetime fredag 17. januar. De kjente jeg selv at jeg hadde slim langt nede i lungene, men legen insisterte på at jeg kun hadde bronkitt. Dette selv om jeg var kortpustet på en måte jeg aldri har opplevd før. Jeg ble skikkelig sliten og andpusten av å gå opp 1 etasje i trapp.

Denne dagen fikk jeg også antibiotika (bredspektret). Jeg tok dette i 1 uke, og følte meg ganske bra fredagen etter, altså 24. januar. 25. januar var også OK, men søndag 26. januar gikk det bratt nedover. Hele ettermiddagen lå jeg på sofaen og var andpusten. Mandagen var helt lik, så jeg bestilte ny legetime. Hver hostekule fikk meg til å ligge og hive etter pusten i 1-2 minutter.

Jeg fikk ikke time før onsdag, og på tirsdag var jeg så dårlig at jeg ikke hadde turt å sove en natt til hjemme. Så jeg fikk fremskyndet legetimen, men da med en annen lege.

Hun tok en lytt på meg og sendte meg rett på sjukehus, der var jeg fra tirsdag til torsdag. Deretter var jeg sjukmeldt i 2 uker, mens jeg tok en ny antibiotikakur, penicillin denne gangen. Det funket, og jeg ble gradvis bedre. Etter 2 uker var jeg på jobb igjen, mens den fysiske formen tok enda lengre tid. Fortsatt er jeg bare på 90 %.

Jeg har aldri før i mitt liv vært så sjuk.

Så til det interessante. Jeg leste om et par litt eldre herrer (i VG tror jeg) som hadde fått corona på skiferie, og ble sjuke begge to. De hadde nevnt at maten bare smakte salt. En del senere leste jeg at 2/3 av de som hadde hatt viruset hadde forstyrrelser på smaks- og luktesans.

Et helt spesielt symptom jeg hadde, var at saltsmaken min omtrent ble 10-doblet. Jeg kunne ikke spise sjokolade engang, det var for salt. Jeg måtte drikke "Vann med kullsyre" fra Rema, siden Farris inneholder salt. For meg smakte Farris saltere enn Selters, for den som husker det.

Stadig vekk oppdaget jeg matvarer som inneholdt salt, og var det mer enn 0,05 %, kunne jeg nesten ikke spise det.


Har jeg hatt Covid-19? Jeg vet ikke. Jeg har spurt om å få en test for å påvise antistoffer, men de er visst ikke helt ferdigutviklet ennå.

Uansett om jeg har hatt det eller ikke, at det kan ha vært smitte i Norge lenge før mars er jeg ikke i tvil om.

PS: Fastlegen min, som først overså min lungebetennelse, deretter ga meg feil type antibiotika i feil dose (sykehuslegen sa dette til meg) har blitt behørig skiftet ut.
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 13.05.2020, 08:15:19
Sterk historie.
Vi andre får bare glede oss over at vår kjære administrator ser ut til å ha klart brasene, tross alt!

(https://www.folkebladet.no/nyheter/article21527273.ece/ko0oey/ALTERNATES/w980-free/kommentar_rgb.jpg)

Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 15.05.2020, 08:26:53
Klimakrisen er kommet i skyggen av korona-krisen. Dette er ulidelig vondt for alarmistene, som strever hardt for å gjenvinne sin posisjon som sjef-skremmere. Paul Homewood siterer Ben Pile:

But the biggest unknown yet is the damage the virus and attempts to control it have done to society and the economy, and how we will recover. From this wreckage, the green blob has re-emerged from an all-too-brief period of obscurity with a list of demands that will destroy any hope of recovery.

From the outset, there has been a palpable sense of green jealousy of the virus as it stole attention from the climate fearmongers. For half a century, greens have been prognosticating the imminent collapse of society.


The virus of green thinking has infected political leaders and their plans for the economic recovery, too. ‘No one hesitates to make very profound, brutal choices when it’s a matter of saving lives’, French president Emmanuel Macron told the FT: ‘It’s the same for climate risk.’

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/05/13/covid-19-is-a-frightening-dress-rehearsal-of-the-climate-agenda/

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 15.05.2020, 10:24:28
Jeg syns Roar Hagen har en dypsindig tegning i VG idag, som reflekterer folks hovedbekymringer bedre enn klimafantastenes vinkling:

(https://smp.vgc.no/v2/images/4d79cd31-483a-465f-a08a-4324fd1bb78a?fit=crop&h=900&w=1200&s=965553db4b4d0b44abd04e94dfb58448c5a6963e)

Title: Re: Corona igjen - coronasanger på Dylanbasis
Post by: Telehiv on 18.05.2020, 23:03:00
Vår alltid elegante forumbidragsyter Bebben har tipset om at det nå foreligger en herlig coronalåt basert på Dylan.
Men nærmere undersøkelser viser at det er ikke snakk om bare en, men mange!

Linker:
https://www.youtube.com/watch?v=ErFN7Y7qnLg
https://www.youtube.com/watch?v=tAr71MNoo4M
https://www.youtube.com/watch?v=WSng7op4FyY
https://www.youtube.com/watch?v=B2c-LxXF4g8

Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 19.05.2020, 13:22:41
Jeg syns Roar Hagen har en dypsindig tegning i VG idag, som reflekterer folks hovedbekymringer bedre enn klimafantastenes vinkling:

(https://smp.vgc.no/v2/images/4d79cd31-483a-465f-a08a-4324fd1bb78a?fit=crop&h=900&w=1200&s=965553db4b4d0b44abd04e94dfb58448c5a6963e)

Den nye korrekte Corona-hilsen vil være å dra munnbindet litt ut, si "Nice to meet you", og slippe det tilbake igjen.
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 19.05.2020, 14:51:04
Den nye korrekte Corona-hilsen vil være å dra munnbindet litt ut, si "Nice to meet you", og slippe det tilbake igjen.

Jeg var en tur og fisket langs fjorden her en dag. Da jeg støtte på en annen i samme ærend klinket vi stenger og sa "skitt fiske!"
Da jeg traff samme fyren i båt dagen etter, nubbet vi baugene sammen og viftet med termosene til hverandre.
Det danner seg løsninger i alle situasjoner!

Men er denne sosiale distansen så uvanlig i Norge, da?
Utenlandske stipendiater og forskere sliter med å forstå norsk kultur. Det har blitt rakettforsker Julien Bourrelles levebrød og resultert i flere bøker.
Her er noen av hans konklusjoner:

(https://www.universitetsavisa.no/incoming/article18355677.ece/fd85db/ALTERNATES/w980-default/01%20Happy-and-drunk.jpg)

(https://www.universitetsavisa.no/incoming/article18355676.ece/l6sh9a/ALTERNATES/w980-default/25%20Conversation.jpg)

Da blir vel dette nærmest som et framskritt å regne?
(https://video.tu.no/60445029/61245676/ad0723c6fb4540255ce8d72b9c2f1157/large/hilser-med-albuen-thumbnail.jpg/thumbnail.jpg)

Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 21.05.2020, 22:39:02
Den nye korrekte Corona-hilsen vil være å dra munnbindet litt ut, si "Nice to meet you", og slippe det tilbake igjen.

Jeg var en tur og fisket langs fjorden her en dag. Da jeg støtte på en annen i samme ærend klinket vi stenger og sa "skitt fiske!"
Da jeg traff samme fyren i båt dagen etter, nubbet vi baugene sammen og viftet med termosene til hverandre.
Det danner seg løsninger i alle situasjoner!

Men er denne sosiale distansen så uvanlig i Norge, da?
Utenlandske stipendiater og forskere sliter med å forstå norsk kultur. Det har blitt rakettforsker Julien Bourrelles levebrød og resultert i flere bøker.Jeg trodde folk på Vestlandet hadde Corona-hilset hverandre på den måten fra gammelt av?

Eg rodde meg ut på seie-grunnen,
det var um morgonen tidleg.
Då kom han Olav frå Kåremunnen,
og lagde båten for ile.
Då dreiv eg til han med fiskestongi,
so’n datt i uvitet bak i rongi.
Eg vart so glad, tok til og kvad;
eg rådde grunnen åleine.
Sudeli sudeli sudeli dei – ho!


NB. Dette er en folkevise, ikke Jakob Sande i fri dressur.
https://www.nynorsk.no/eg-rodde-meg-ut/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 12.07.2020, 19:50:17
NTZ har et oppslag om Corona, som kan være banebrytende, eller kanskje ikke:

Use a mouthwash, stupid!

That may be just the case, believe it or not, according a a recently published study appearing in the British journal FUNCTION titled: “Potential Role of Oral Rinses Targeting the Viral Lipid Envelope in SARS-CoV-2 Infection“.

It may be that simply gargling regularly in fact goes a long way in combating the spread of COVID-19, and letting us do away with the face mask circus we’ve been going through lately.


Hvis dette stemmer, blir det globalt maskefall og mange lange ansikter -og jeg behøver ikke lenger ha så mye Antibac i Corona-ølglasset, det hadde vært fint.

https://notrickszone.com/2020/07/12/just-use-a-mouthwash-stupid-new-british-study-suggests-oral-rinsing-effective-against-covid-19-spread/#comments
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 12.07.2020, 20:32:06
Sammensurium er ikke bare noe som skjer i hodet til vår statsminister, det er en tankemessig uryddighet som rammer flere, ikke minst Paven, når han sauser Corona sammen med klima:

«Pope Francis said he believes the Chinese coronavirus pandemic is “certainly nature’s response” to humanity’s failure to address the “partial catastrophes” wrought by human-induced climate change.»

Hadde vært morsomt å se en "delvis katastrofe", det er vel et fenomen i samme klasse som "litt gravid".

“I don’t know if it is nature’s revenge, but it is certainly nature’s response,” he added.

Korona er altså ikke nødvendigvis naturens hevn, men naturens svar på klimaendringene han så inderlig tror finner sted.

Paven har ifølge Breitbart en tendens til å «personalisere» jorden. Han ser på den som et slags levende vesen, en organisme som «taler» til oss. Det at man «hører stemmer inne i hodet», er ikke alltid et sunnhetstegn, kanskje særlig ikke for en 83-åring.

«Francis has also tended to personalize nature, suggesting that it “cries out” when it is mistreated.»


https://www.document.no/2020/04/16/paven-med-ny-tanke-korona-er-en-straff-for-klimaendringene/

Men hva gjør man ikke for å henge med på det politisk korrekte lasset? Verden snurrer fort rundt for en gammel pave.

Og selvsagt kaster FN seg på kjøret, kriser er jo det de lever av:

According to the UN, everything bad you see in the news is linked to climate change. Or something like that.

Covid-19 pandemic is ‘fire drill’ for effects of climate crisis, says UN official

The coronavirus pandemic is “just a fire drill” for what is likely to follow from the climate crisis, and the protests over racial injustice around the world show the need to tie together social equality, environmental sustainability and health, the UN’s sustainable business chief has said.

She said there were “very, very clear connections” between the Covid-19 and climate crises, and the Black Lives Matter protests around the world, which she said had helped to reveal deep-seated inequalities and “endemic and structural racism”.

“We have seen illustrated to everyone that social inequality issues are part of the sustainable development agenda,” Kingo said.


https://wattsupwiththat.com/2020/06/15/un-covid-19-climate-change-and-racial-justice-are-all-linked/


Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 12.07.2020, 21:03:53

Hvis dette stemmer, blir det globalt maskefall og mange lange ansikter -og jeg behøver ikke lenger ha så mye Antibac i Corona-ølglasset, det hadde vært fint.

https://notrickszone.com/2020/07/12/just-use-a-mouthwash-stupid-new-british-study-suggests-oral-rinsing-effective-against-covid-19-spread/#comments


For det kan visst være fa'lig, det;

En mann i 40-årene måtte fjernes fra et hotell i Trondheim etter at han drakk seg kraftig beruset på Antibac og forstyrret andre gjester.

Selv om Antibac er ment som hånddesinfeksjon, er drikking av håndsprit et ganske kjent fenomen, opplyser Knut Wold i Felles straffesaksinntak (FSI) i politidistriktet.

– Vi får en del sånne meldinger i løpet av ett år. Jeg tror ikke det er spesielt bra for helsa, sier han til Adresseavisen.


https://www.document.no/2020/07/12/tronder-drakk-seg-kraftig-beruset-pa-antibac/

Title: Re: Corona igjen
Post by: PetterT on 12.07.2020, 22:08:53
Ikke dumt å drikke sprit.
Forskjellige typer munnvask kan redusere Coronasmitte, inkludert å ta seg en dram 😁 Skål
Potential Role of Oral Rinses Targeting the Viral Lipid Envelope in SARS-CoV-2 Infection
https://academic.oup.com/function/article/1/1/zqaa002/5836301?fbclid=IwAR0LmuWu_8cjGhQKv_sE4MjKMx4-Km3CYDjH19xwOXQQyZYl0yl__ejUEEQ
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 13.07.2020, 09:19:49
Ikke dumt å drikke sprit.
Forskjellige typer munnvask kan redusere Coronasmitte, inkludert å ta seg en dram 😁 Skål
Potential Role of Oral Rinses Targeting the Viral Lipid Envelope in SARS-CoV-2 Infection
https://academic.oup.com/function/article/1/1/zqaa002/5836301?fbclid=IwAR0LmuWu_8cjGhQKv_sE4MjKMx4-Km3CYDjH19xwOXQQyZYl0yl__ejUEEQ

NTZ har den samme linken, lenger opp. :-) Og går det helt galt med Antibac-inntaket, så vil det iallfall bli en svært hygienisk og ren død.
Title: Re: Corona igjen
Post by: translator on 16.08.2020, 13:12:24
På swebb-tv omtaler Jacob Nordangård en ny bok som kom ut i juni:

COVID-19: The Great Reset
https://www.amazon.com/COVID-19-Great-Reset-Klaus-Schwab/dp/2940631123

Klaus Schwab har vært leder for World Economic Forum helt siden organisasjonen ble startet tidlig på 1970-tallet og omgås verdens mektigste mennesker, og er følgelig selv en av dem.
https://no.wikipedia.org/wiki/Klaus_M._Schwab

Covid-19 er en del av Agenda 2030, sier Jacob Nordangård, forfatter av "Rockefeller - en klimatsmart historia", omtalt her http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg12176#msg12176


https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=k6IrZg3wgIQ&feature=emb_title

Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 16.08.2020, 16:50:54
Det blir stadig mer tydelig at helsemyndighetene og regjeringen nyter sin nyvunne tilnærmet totalitære makt over folket. Man må regne med at de vil kjempe mot å gi slipp på den, for makt er noe av det sterkeste rusmiddel som finnes. Før var fokus på antall døde, på antall respiratorpasienter. Nå er det bare smittetallet som omtales, for med 1 på respirator og omtrent ett dødsfall per uke blir det vanskelig å snakke om pandemi.

Så vidt jeg kan huske (og bekjente i helsevesenet  bekrefter dette) ble samfunnet stengt ned for å forberede sykehusene på et voldsomt innrykk, der man snakket om behov for inntil 1000 respiratorer. Tallet  på innlagte kom aldri særlig over 300, med ca. 100 på  respirator. Sykehusene har i dag nesten ingen Corona-pasienter igjen, og så lenge man er nøye med å beskytte personer i risiko-gruppene (og da særlig på institusjoner) er det vanskelig å se noen rasjonell begrunnelse for skrekk-oppslagene om nye smittetilfeller. Ble vi ikke fortalt at dette ville komme? Og snakket men ikke en gang om flokk-immunitet? Da må svært mange bli smittet. I stedet ser det ut til at myndighetene anser det som mulig å holde viruset helt nede. Men jeg lurer...er det viruset eller folket man ønsker å holde nede?

Mer om det det ties om her:

Hele tiden, og på mange forskjellige fronter, pågår det en konstant krig om og mot Covid-19. De norske tabloidenes forsider, og regjeringens og Folkehelsinstituttets daglige pressekonferanser, går rett inn i disse krigene.

Den viktigste motivasjons-faktoren for krigene er, som med de fleste andre kriger, penger. Korona-nedstengningene koster liv, men de økonomiske omkostningene smerter nå mer enn tapene av liv. Vi nærmer oss en økonomisk smertegrense.


https://www.document.no/2020/08/12/korona-porno-selger/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 17.08.2020, 14:02:23
Og i dag er det mer om denne underlige situasjonen som landet er kastet ut i, eller kastet vi oss selv ut i et massehysteri uten like? Og igjen, klima"krisen" ser ut til å ha vært en prøveklut og modell for
både følelsesladet suggesjon og politisk inngripen i våre liv:

Men snart begynte tonen å snu, etter hvert som folk fikk påvist smitte også her. Det ble nå hevdet at corona var en livsfarlig sykdom. Titusenvis ville bli innlagt på sykehus, og tusenvis ville dø – i aller beste fall! Det ble snakket om at det ville bli akutt mangel på respiratorer og sengeplasser. Og hvem kan glemme «eksperten» på NRK Debatt som spådde hundretusenvis av døde – i Norge alene.

Her utbroderes de samme synspunktene som jeg skisserte i går. Det er noe riv ruskende galt med hele vår oppfattelse av risiko og fare. Når det pakkes inn i de ordene som utløser følelser, kan alt skje. Lengter vi etter en mer farefull verden? Har det vært fred her i landet for lenge? Man kan begynne å tenke i slike baner når man ser hvordan et moderat dødelig virus skremmer livskiten av hele folket. Og maktlysten lyser av eliten, når Corona nå brukes som begrunnelse for drastiske klimatiltak. For det de ser, er at samfunnet er svekket, at staten må trå til (for å avbøte de problemene som staten selv har skapt) og at med økt statlig engasjement følger også muligheten til å styre midler i "klimareddende" retning. Staten har penger, og nå har staten også langt større makt enn for et halvt år siden, og da må man smi mens frykten er varm, og folk kan lures til å svelge den grove bløffen om at Corona og klima henger sammen.

Folk skal nærmest være takknemlig for å kunne forlate egen bolig. Jo mindre farlig viruset viser seg å være, jo mer aggressive blir tiltakene. Utviklingen er absurd og skremmende. Politikere over hele verden har blitt gitt Carte Blanche til å bruke maktmidler vi aldri tidligere har sett (med begrunnelse i «smittevern»). Og dette har gått dem fullstendig til hodet.

Det er akkurat slik situasjonen er; jo mindre alvorlig Corona-krisen er, desto mer må den hausses opp for å holde folket i age. Og for å klamre seg til den berusende nye makten. Lord Acton hadde helt rett da han i 1887 skrev:

"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men."

https://resett.no/2020/08/17/corona-galskap-uten-mal-mening-eller-ende/Title: Re: Corona igjen
Post by: Okular on 17.08.2020, 15:11:42
Contrari1, jeg kan ikke være mer enig med deg. Og denne helt fjollete (og pågående (eksalerende?)) samfunnsvide overreaksjonen mot noe som til syvende og sist jo er noe så fullstendig dagligdags som en virussykdom, er dessverre et helstøpt symptom av vår tid. Hvis dere ikke har lest boka "The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure" (https://www.goodreads.com/book/show/36556202-the-coddling-of-the-american-mind?from_search=true&from_srp=true&qid=byWVjK5rVg&rank=1) (2018) av Jonathan Haidt og Greg Lukianoff, og/eller har sett én eller flere av førstnevntes foredrag om samme fenomen på f.eks. youtube, så gjør det!

Haidt og Lukianoff skisserer opp og diskuterer det de kaller "De tre store usannheter av vår tid" - grunnleggende tilnærminger til hvordan vi lever våre liv og møter verden omkring oss på, som på snodig vis i løpet av de siste tiårene i vår felles bevissthet har klart å bli forvridd med nøyaktig 180 grader relativt til hvordan tidligere generasjoner forholdt seg til de samme prinsippene. De tre er oppsummert i dette skjemaet:

(https://okulaer.files.wordpress.com/2020/08/3-great-untruths.png)

Punktene i rød skrift er i dag den politisk korrekte måten man SKAL takle livet og verden på. Velger man en annen tilnærming, er man i beste fall rar eller gammeldags, i verste fall FARLIG, og må ryddes av banen fortest mulig! Ikke lyttes til, FJERNES.

Det er faktisk ganske utrolig at ikke flere roper opp om dette åpenbare fenomenet som relativt fritt har fått bre om seg, om hvor ødeleggende det er for samfunnsstrukturen, for menneskene som lever i dag, men kanskje særlig for framtida og for framtidas generasjoner. Stakkars folk! Vi er på vei inn i et teknokratisk diktatur, og vi gjør det med åpne øyne og fårete flir om munnen, som sauer, autoritetstro og bastant ikke-nysgjerrige, hele gjengen. Vi formelig TAKKER myndighetene for (og det etter at vi først har TRYGLET DEM OM DET) at de fratar oss stadig flere grunnleggende menneskelige friheter, alt i "sikkerhetens" og "trygghetens" navn, alltid i etterkant av (og/eller parallelt med) velregisserte og langvarige skremselspropaganda-kampanjer. Befolkningen som enhet (LYDIG enhet, må vite, som gladelig følger lederne hvor enn de måtte peke) er det eneste viktige; individets rettigheter ses mer og mer på kun som et brysomt onde, noe som står i veien for "progresjonen" (egentlig, regresjonen, så klart), mot det "nye" og "forjettede" (?) samfunnet ...

Vitenskap og objektivitet er denne agendaens verste fiende, kultiske dogmer dens beste venner ...

Gode, gamle H.L. Mencken rinner meg i hu, som alltid, hadde en nær sagt, evig aktuell, og alltid like treffsikker. Kan ikke dy meg, noen relevante sitater:

(1) "The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary."

(2) "The most dangerous man to any government is the man who is able to think things out for himself, without regard to the prevailing superstitions and taboos. Almost inevitably he comes to the conclusion that the government he lives under is dishonest, insane and intolerable, and so, if he is romantic, he tries to change it. And even if he is not romantic personally he is very apt to spread discontent among those who are."

(3) "(...) there is always a well-known solution to every human problem - neat, plausible, and wrong."

(4) "The fact is that the average man's love of liberty is nine-tenths imaginary, exactly like his love of sense, justice and truth. He is not actually happy when free; he is uncomfortable, a bit alarmed, and intolerably lonely. Liberty is not a thing for the great masses of men. It is the exclusive possession of a small and disreputable minority, like knowledge, courage and honor. It takes a special sort of man to understand and enjoy liberty - and he is usually an outlaw in democratic societies."
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 17.08.2020, 16:19:54
H.L. Mencken er jo også den som på mest drepende vis har karakterisert puritaneres og andre fanatikeres egentlige drivkraft for å ønske å totalt kontrollere andres liv:

"The haunting fear that someone, somewhere, may be happy"

Var det noen som nevnte fanatikere utover de snevre religiøse?
Verden begynner å bli farlig full av selverklært rettenkende på alle tenkelige områder, dessverre.
Som alle utpeker sine kjettere.
Og noen har også skaffet seg kraftige virkemidler til å trumfe sine retthaverske korreksjoner gjennom - f.eks. en regjeringsposisjon?

Da er det godt å ha en av mine amerikanske favorittforfattere i mente:

"Always do what you are afraid to do"

Ralph Waldo Emerson
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 18.08.2020, 11:31:43
Contrari1, jeg kan ikke være mer enig med deg. Og denne helt fjollete (og pågående (eksalerende?)) samfunnsvide overreaksjonen mot noe som til syvende og sist jo er noe så fullstendig dagligdags som en virussykdom, er dessverre et helstøpt symptom av vår tid.

Hei Okular, hyggelig at vi er enige! Mencken er jo alltid en god rettesnor. Frykt er et potent maktmiddel, og "å skremme til lydighet " er faktisk et innarbeidet begrep.

https://forum.mammanett.no/forum/speakers-corner/klar-for-en-real-diskusjon/53049-%C3%A3%C2%85-skremme-barn-til-lydighet

Alistair MacLean skrev engang thrilleren "Frykten er mitt våpen", men det var en litt annen kontekst ;-)

Forøvrig begynner det å murre i folket flere steder, NRK melder fra Belgia:

Sterkt uttrykk for frustrasjon og misnøye kommer fra grupperingen Viruswaanzin, eller «virusgalskap» på norsk. Søndag demonstrerte de i Brussel mot koronatiltakene for første gang. De ønsker reglene fjernet.

– Det gir ingen mening. Vi har klart helt utmerket å beskytte de som er i risikogruppen. Vi trenger ikke alle disse tiltakene. Vi klarer helt fint å beskytte helsevesenet og våre leger, uten å ta livet av økonomien, sier initiativtager og advokat Michael Verstraeten.


Edit; dette er også interessant,
– Vi har overvåket folkets motivasjon fra begynnelsen av nedstengingen. Opptil 80 prosent av innbyggerne var overbevist om nødvendigheten av tiltakene i mars. Jeg så de siste tallene fra i går, og de gir grunn til bekymring. Nå er det 30 prosent som er overbevist om at tiltakene er nødvendig, sier psykologen.

https://www.nrk.no/urix/ny-smittebolge-i-europa-setter-folks-talmodighet-pa-prove-1.15124000

Myndighetene må passe seg. Går de for langt, vil de miste tilliten fra folket, og det kan virke inn på  flere områder enn Corona. Men kanskje er det sunt hvis folk blir generelt mer kritiske til myndigheter?
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 18.08.2020, 12:20:12
Vi må vel forvente at de ulike land, etter hvert som man bygger opp mer presis kunnskap om coronaens egenart og det første kaos har roet seg, begynner en mer differensiert nedstengningspolitikk.
- Man ser jo i de landene som har håndtert dette best og har funksjonelle helsevesen som kan operere rimelig ensartet på instruks (herunder Norge) at man nå tidlig oppdager og isolerer de mindre lokale utbruddene som oppstår. Og klarer å kvele dem i starten.
- På den andre siden ser vi at land som har mer dysfunksjonelle helsevesen fortsetter å oppleve vilkårlige spredninger og lite målrettede mottiltak. Og selv når de kjører totale nedstengninger ser man liten effekt fordi disiplin og kompetanse i befolkningene varierer så mye.
- Her i Norge har vi trolig problemer med å skjønne hvor vanskelig det er å kontrollere smitte i fattigområdene i de største millionbyene rundt om i verden.
- Man må faktisk forutsette at i flere av de mest folkerike og slumpregede u-landene utvikler smitten seg nærmest organisk, uavhengig av hvilke tiltak myndighetene i disse landene påstår de har satt i verk.

Når vi da ser at smitteutviklingen i disse antatt mest eksponerte landene ikke utvikler seg så mye verre enn i mer velorganiserte/velutviklede land, er det tross alt en beroligende bekreftelse på at corona-viruset trolig ikke er en så akselererende pest som mange skremsler/skremmere har hevdet, jfr. den kvinnelige "forskeren" som satt på NRK og proklamerte at over to hundre tusen ville dø bare i Norge.

I de best corona-håndterende landene er det derfor nå snart like viktig å stanse ny-alarmistene fra å innføre samfunnskadende dysfunksjoner uten påviselig sykdomshindrende verdi. For når sånn oppmerksomhetstrang og bedrevitenhet får lov å ikke bare flytte inn i klimaskremslene, men også i epidemiologisk arbeid blir det selvsagt mye tøv for samfunnet å forholde seg til. Og mye godt vernearbeid kan forpurres.
 
 
 
 
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 18.08.2020, 15:07:04

Når vi da ser at smitteutviklingen i disse antatt mest eksponerte landene ikke utvikler seg så mye verre enn i mer velorganiserte/velutviklede land, er det tross alt en beroligende bekreftelse på at corona-viruset trolig ikke er en så akselererende pest som mange skremsler/skremmere har hevdet, jfr. den kvinnelige "forskeren" som satt på NRK og proklamerte at over to hundre tusen ville dø bare i Norge.

I de best corona-håndterende landene er det derfor nå snart like viktig å stanse ny-alarmistene fra å innføre samfunnskadende dysfunksjoner uten påviselig sykdomshindrende verdi. For når sånn oppmerksomhetstrang og bedrevitenhet får lov å ikke bare flytte inn i klimaskremslene, men også også i epidemiologisk arbeid blir det selvsagt mye tøv for samfunnet å forholde seg til. Og mye godt vernearbeid kan forpurres.


Vi kan ikke fortsette å flytte land ut og inn av rød-sonen med begrunnelse i et valgt tall mht. smitteforekomst. Det er uansvarlig, og faren ved dette er at folk kan komme til å ignorere smittevern også når de kommer fra virkelig hardt belastede områder. Og vi ser nå at dødstallene er sterkt synkende i mange av de verst (og først) rammede landene.

George Gooding har noen fine tanker om fare og risiko når det gjelder trygge skoleveier, men med et budskap som er mer generelt:

Pressen og politikere bør dempe frykt fremfor å piske den opp, ellers bidrar de muligens til at flere skolebarn blir drept på vei til skolen.

Slik har det nå blitt i mediene, at man anses som ufin og ugrei dersom man konfronterer folks frykt for det ene og andre, om man forsøker å reflektere litt om frykten står seg i forhold til faktaene.

Fakta er ut, følelser er inn.


Saken er at ved å blåse opp frykt for utrygge skoleveier, kan det bli mer foreldre-kjøring av skolebarna, og det er nettopp i bilen at barna statistisk har langt større sjanse for å bli drept enn som fotgjenger. Altså skaper frykten større risiko, paradoksalt nok. Men når man spiller på følelser, kan man få slike resultater.

https://www.nettavisen.no/nyheter/sikring-av-skoleveiene-bor-gjores-i-stillhet/3424006256.html
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 18.08.2020, 15:43:15
I utgangspunktet støtter jeg de fleste tiltak vi har hatt her i Norge, jeg ønsker ikke å delta i akkurat den debatten, jeg har bare et (noe uventet kanskje) innspill til Corona generelt. Det er ganske detaljert, jeg har brukt SMS-loggen på telefonen til å finne datoene.

Det jeg nå skriver må i særdeleshet ses i lys av at Tegnell i Sverige mener at de hadde smitte der allerede i november (https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/MRGE8K/tegnell-sverige-kan-ha-hatt-corona-tilfeller-i-november). I tillegg, siden testingen i Norge ikke kom i gang før i mars, mange kan være smittet uten å ha symptomer, og mange bare gikk ut fra at det var en vanlig influensa, er det lett å konkludere at vi hadde smitte i Norge også lenge før det første offentlig registrerte tilfellet. En siste ting man må ta hensyn til, er at ved Covid-19 er man smittsom bare i perioden FØR man får symptomer, dermed kan faktisk sykdommen ramme 1 person i en husholdning uten å ramme de andre.

I romjula var jeg sjuk med noe som lignet influensa. Kjedelig, siden jeg hadde tatt vaksine. Ved nærmere sjekk viser det seg at en standard influensavaksine vanligvis ikke er mer enn 60 % effektiv, så da var det jo "greit", men kjedelig. Hele familien ble sjuke, i progressiv grad etter alder. 4-åringen så vidt sjuk, 10-åringen litt sjuk, kona (40) ganske sjuk, jeg (44) skikkelig sjuk.

Det virket som om det ga seg på nyåret, og jeg var på trening 1. januar, samt på jobb 2. og 3. januar.

Men den 3. januar rett etter jobb slo influensaen kraftig tilbake, og jeg var sengeliggende hele helga. Konstant 39-40 i feber. Onsdag 8. januar ble jeg sykmeldt ut uka, og hadde ifølge legen "kraftig influensa".

Mandag 13. januar ble sykmeldingen utvidet til og med 15. januar, men jeg var ikke bedre, og fikk utvidet den, samt ny legetime fredag 17. januar. De kjente jeg selv at jeg hadde slim langt nede i lungene, men legen insisterte på at jeg kun hadde bronkitt. Dette selv om jeg var kortpustet på en måte jeg aldri har opplevd før. Jeg ble skikkelig sliten og andpusten av å gå opp 1 etasje i trapp.

Denne dagen fikk jeg også antibiotika (bredspektret). Jeg tok dette i 1 uke, og følte meg ganske bra fredagen etter, altså 24. januar. 25. januar var også OK, men søndag 26. januar gikk det bratt nedover. Hele ettermiddagen lå jeg på sofaen og var andpusten. Mandagen var helt lik, så jeg bestilte ny legetime. Hver hostekule fikk meg til å ligge og hive etter pusten i 1-2 minutter.

Jeg fikk ikke time før onsdag, og på tirsdag var jeg så dårlig at jeg ikke hadde turt å sove en natt til hjemme. Så jeg fikk fremskyndet legetimen, men da med en annen lege.

Hun tok en lytt på meg og sendte meg rett på sjukehus, der var jeg fra tirsdag til torsdag. Deretter var jeg sjukmeldt i 2 uker, mens jeg tok en ny antibiotikakur, penicillin denne gangen. Det funket, og jeg ble gradvis bedre. Etter 2 uker var jeg på jobb igjen, mens den fysiske formen tok enda lengre tid. Fortsatt er jeg bare på 90 %.

Jeg har aldri før i mitt liv vært så sjuk.

Så til det interessante. Jeg leste om et par litt eldre herrer (i VG tror jeg) som hadde fått corona på skiferie, og ble sjuke begge to. De hadde nevnt at maten bare smakte salt. En del senere leste jeg at 2/3 av de som hadde hatt viruset hadde forstyrrelser på smaks- og luktesans.

Et helt spesielt symptom jeg hadde, var at saltsmaken min omtrent ble 10-doblet. Jeg kunne ikke spise sjokolade engang, det var for salt. Jeg måtte drikke "Vann med kullsyre" fra Rema, siden Farris inneholder salt. For meg smakte Farris saltere enn Selters, for den som husker det.

Stadig vekk oppdaget jeg matvarer som inneholdt salt, og var det mer enn 0,05 %, kunne jeg nesten ikke spise det.


Har jeg hatt Covid-19? Jeg vet ikke. Jeg har spurt om å få en test for å påvise antistoffer, men de er visst ikke helt ferdigutviklet ennå.

Uansett om jeg har hatt det eller ikke, at det kan ha vært smitte i Norge lenge før mars er jeg ikke i tvil om.

PS: Fastlegen min, som først overså min lungebetennelse, deretter ga meg feil type antibiotika i feil dose (sykehuslegen sa dette til meg) har blitt behørig skiftet ut.

Verdt å kikke på dette innlegget fra Admin igjen, det ser ut til å være meget tidlig Corona ut fra symptomene. Det meldes om at en senvirkning kan være nevrotiske skader, og forstyrrelser i smak-sansen er vel typisk for dette. f.eks. kan man ved parese (lammelse i ansikt pga.nerve-skade) oppleve både det og andre sterke utslag i sanseapparatet, som følelse av varme der det beviselig ingen varme er.

Her en sterk historie om en av de hardest rammede pasientene, og som overlevde:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/holdt-pa-a-do-av-korona-_-na-er-anne-_66_-pa-beina-igjen-1.15121772

Også i Tyskland skjer det nå en mobilisering mot Corona-restriksjonene:

The COVID 19-pandemic has led the German public to grow weary and distrustful of the “follow the science” mantra and to realize that it means losing liberty and fundamental rights.

Political shifts and public opinion changes are afoot in Germany as libertarians and conservatives become every more disenchanted with the restrictions.

https://notrickszone.com/2020/08/08/tide-change-more-germans-saying-nein-to-follow-the-science-losing-liberty/

Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 18.08.2020, 16:07:21
Det er litt interessant å se bakover, om hvor man var da Norge stengte ned den 12. mars, og hva man tenkte i ukene etterpå.

Jeg har lett fram en ganske omfattende artikkel fra ABC Nyheter den 25. mars. Fordi dette var dagen etter at regjeringen bestemte å gå vekk fra å bremse coronaepidemien i Norge, og istedenfor å prøve å stanse den. Man antok med dette at den nye strategien ville lette byrden for helsevesenet, men samtidig var man klar over at dette kunne få negative ringvirkninger for resten av samfunnets funksjoner.

Jeg syns denne artikkelen ga en bra oppsummering på sin tid, og man kan saktens undre om vi er blitt så mye klokere etter dette?
Corona-pandemien er rett og slett ikke lett å definere entydig, noe denne artikkelen også spiller rundt.

Link: https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2020/03/25/195662401/forskjellene-mellom-regjeringens-nye-og-gamle-corona-strategi
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 18.08.2020, 16:20:54
Mye rart den gangen ja. Som å trekke frem Kina som ideal på Corona-bekjempelse. Er vel ikke mange som tror på  den slags eventyr i dag.

Regjeringens nye strategien ble diskutert på Debatten NRK1 tirsdag. Der deltok lege Gunnar Hasle, som blant annet har jobbet for Leger uten grenser under ebola-epidemien i Vest-Afrika. Han er uenig med Folkehelseinstituttets analyse av undertrykk-strategien på flere punkter: At den kanskje ikke er mulig å gjennomføre, og at den vil føre til at epidemien kan vare i 1,5 år eller mer.

– Vi vet at det er mulig. Kina har vist oss at det er mulig. De startet med strenge tiltak 22. januar, og 20. februar kunne vi se at det bare var etterslukking igjen. Det er ikke noe tvil om at det er mulig å stoppe dette viruset, sa Hasle under sendingen.


Har lest gjennom hele tråden nå, og det er en fin dokumentasjon på en dramatisk periode.
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 20.08.2020, 18:17:19
Overlege Halvor Næss har en god artikkel på Resett idag om Corona. Han mener at epidemi-fasen nå er over, og at viruset kan sies å være endemisk, altså tilstedeværende  (mer eller mindre permanent) men uten sterk spredning og dødelighet. Forskjellen er langt mer enn rent medisinsk, for i en epidemi har myndighetene rett til å innførte strenge tiltak, men ikke når det er snakk om den endemiske fasen. Det er vel liten tvil om at makten til å regulere folkets liv og leveforhold er noe eliten setter pris på, og som de gjerne i størst mulig grad vil beholde. Corona-endemi truer denne makten.

Politisk er det et skille mellom epidemier og endemiske infeksjoner ved at kollektive tiltak (som nedstengning, karantene, munnbind for alle med mer) kan bli pålagt befolkningen ved epidemier mens ved endemiske infeksjoner er det individet selv som har ansvar for å søke behandling (eller ikke) og hindre smitte av andre.

Jeg mener det er grunn til å oppfatte coronaviruset nå som endemisk og ikke lenger epidemisk i Norge (og i mange andre land) av flere grunner. For det første viser statistikkene at det har vært en markert nedgang i antall nye tilfeller fra toppen rund 1. april fram til i dag i Norge. Antall dødsfall har også falt markant fra midten av april og fram til nå. Fra midten av mai har både antall nye tilfeller og dødsfall vært svært lave. Fortsetter det slik er vi nå over i en endemisk fase.


Det er vanlig at virus blir mindre farlige ettersom en epidemi skrider fram og tall fra for eksempel Italia har vist at dødeligheten blant coronasyke har falt. Grunnen til at virus med tiden blir mindre farlige, er mutasjoner og Darwinistiske prinsipper.  Mindre farlige mutasjoner sprer seg lettere i befolkningen enn farlige mutasjoner som utkonkurreres.

Et viktig argument for myndighetenes tiltak i mars var å spre epidemien ut i tid slik at helsevesenet ikke skulle overbelastes. Denne overbelastningen skjedde ikke (heller ikke i Sverige), og argumentene for kollektive tiltak er ikke lenger å beskytte helsevesenet. Det synes gradvis å ha sneket seg inn en allmenn oppfatning at målet nå er eliminering av coronaviruset. I hvert fall synes denne oppfatningen å ligge mellom linjene i journalistenes skriverier og intervjuer. Myndighetene og befolkningen (og til min skuffelse mange leger) lar seg påvirke at dette. Eliminering av viruset impliserer kollektive tiltak og myndighetene stiller velvillig opp. Men eliminering er mest sannsynlig umulig.
https://resett.no/2020/08/20/overlege-coronaviruset-er-blitt-endemisk-vi-kan-leve-med-det/
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 20.08.2020, 19:27:41
Denne artikkelen i Aftenposten forsterker inntrykket av at Norge ikke er inne i, eller på vei mot, et nytt stort utbrudd. Betalingsmur, men ingressen sier det meste:

Da smitten brøt ut i flere kommuner i starten av august, fant helsetoppene ut at det var på tide å heve stemmen. Budskapet var tydelig: Nå måtte folk forstå at pandemien langt fra er over, og at situasjonen igjen kan bli alvorlig.

Det var en reell bekymring for at smittespredningen kunne havne ut av kontroll. Men det betydde ikke at den allerede var ute av kontroll.

Aftenposten har sett nærmere på hvordan bildet ser ut nå. Flere tall underbygger at Norge er langt unna en ny smittebølge.


https://www.aftenposten.no/norge/i/e82Gry/Norge-er-langt-unna-en-ny-koronabolge-Her-er-tallene-som-viser-hvorfor

Title: Tenk på et tall. I dag er det 20.
Post by: ConTrari1 on 24.08.2020, 00:16:39
20 er tallet som åpner og lukker grenser, reisemuligheter, familiebesøk. Stiger smittetallet over 20 (Per 100.000 pax), så skifter virus-trafikklyset til rødt. Går tallet under 20, så skifter det til gult. Dette trafikklyset har avskaffet grønt, for det kan gi signaler om en farlig optimisme. Ser ut som landestengerne har blitt inspirert av klima-alarmismens fargebruk.

Se bare på dette historiske værkart tilbakeblikket hos NTZ; det er helt sykt å hvordan en normal grønn-gul-lysebrun temperatur markering (og det med temperatur på inntil 36+) på bare 11 år er endret til rent infernorødt.

https://notrickszone.com/2020/08/15/german-tv-propaganda-now-forecast-charts-for-regular-summer-weather-made-to-look-like-images-of-hell/

Men har vi fått noen grundig faglig forklaring på hvorfor akkurat dette smittenivået skal få bestemme så mye over så mange menneskers hverdag? Hvorfor 20, hvorfor ikke 30? Ville Corona-katastrofen kommet over oss dersom tallet var 50? Jeg blir stadig mindre imponert over det våre "fag"myndigheter steller i stand, deres makt er altfor vilkårlig. På dette tidspunktet burde det komme en bredt sammensatt offentlig høring om tiltak og effekt, risiko og skader som følge av inngrepene i samfunnslivet. Men det smaker nok altfor mye av demokrati.

Heldigvis har vi en statsminister som på mirakuløst vis kan fjerne smittefaren. Så sterk er hennes helbredende kraft at selv ikke 15.000 King Oscar brisling-pakkede demonstranter var i noen som helst  Corona-fare foran Stortinget. Hun sa det var trygt. Kom det er smerteskrik fra FHI? Nei, de pudlet seg pent inn under Ernas skjørtekant. Så fatt mot venner! Nirvana er nær; alt du trenger å gjøre for å være helt trygg på Systembolaget i Strømstad er å puste dypt inn og rope:
HARRY MOT RASISME!
og intet virus kan gjøre deg noe vondt.

Karantene? Bare fortell politiet at statsministeren vet best.
Title: Re: Corona igjen
Post by: Administrator on 24.08.2020, 14:00:19
Den NTZ-artikkelen har et dementi øverst.
Title: Re: Corona igjen
Post by: ConTrari1 on 24.08.2020, 14:34:55
Den NTZ-artikkelen har et dementi øverst.

Ja, det er kommet en korreksjon fra en leser. Men 2020 kartet er like fullt i den ekstreme enden av nyhetsformidling.
Title: Re: Corona igjen
Post by: Energisk on 01.09.2020, 22:04:25
Kan denne "Dry Tinder" teorien ha noe substans ? I tilfelle kan vel nedstenging og "meteren" ha mindre betydning for utbredelsen av Covid-19 ?


https://www.zerohedge.com/medical/swedens-high-covid-death-rates-among-nordics-dry-tinder-other-important-factors
Title: Re: Corona igjen
Post by: translator on 02.09.2020, 00:12:08
Men noen gamle travere har svaret, som vanlig:

Quote
Uansett hvilken vitenskap som fornektes, er regien den samme: interessegrupper med mye penger støtter pseudovitenskap som igjen blir formidlet til allmennheten på en måte som til forveksling ligner vitenskap.

https://www.nrk.no/ytring/pandemier-av-kunnskapsloshet-1.15136429

Snakk om å snu saken på hodet!

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg11430#msg11430
Title: Re: Corona igjen
Post by: Telehiv on 02.09.2020, 08:59:02
Men noen gamle travere har svaret, som vanlig:

Quote
Uansett hvilken vitenskap som fornektes, er regien den samme: interessegrupper med mye penger støtter pseudovitenskap som igjen blir formidlet til allmennheten på en måte som til forveksling ligner vitenskap.

https://www.nrk.no/ytring/pandemier-av-kunnskapsloshet-1.15136429

Snakk om å snu saken på hodet!

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg11430#msg11430

Hehe, det er d'herrer Hygen og Benestad (HB) som er ute og rir igjen.
Og når de skriver om "pandemier av kunnskapsløshet" så er de for en gangs skyld presise - om seg selv.

PS: Ikke glem at HB er et sterkt stoff som ved overdreven bruk kan gi de mest bisarre hallusinasjoner og vrangforestillinger. F.eks. klimadelirium.