Klimadebatt

Klimadebatt => Ny forskning => Topic started by: Emeritus on 07.02.2020, 11:35:28

Title: Det falske konsensusnarrativet
Post by: Emeritus on 07.02.2020, 11:35:28
Klima"skeptikere" har i mange år forsøkt å lage et falskt bilde av mainstream klimavitenskap der det hevdes at denne "konsensusen" tilsier en eller annen form for katastrofe i nær fremtid. Dette får slike utslag som at undertegnede som bare bygger mitt klimasyn på alminnelig anerkjent fysikk som tilsier at mer klimagasser i atmosfæren vil lede til en eller annen oppvarming blir benevnt "alarmist" eller "CO2 - hode," og at de som ikke mener dette, fremstiller seg selv som personer som har selvstendighet og innsikt til ikke å la seg lure av "klimaindustrien."

Gang på gang viser det seg at dette narrativet kort og godt er feil, og at der er et vidt spillerom innenfor den del av klimavitenskapen som ikke forutsetter at man må utvise slike patologiske utslag av manglende selvinnsikt at en i fullt alvor mener seg i posisjon til å sette på plass med Max Planck, eller å latterliggjør banebrytende vitenskapelige arbeider publisert i Nature med hjemmesnekrede gutteromsgrafer der det eneste som mangler er logoen fra Sesame Street.

Her er et eksempel på et slikt stykke arbeid der den fremadstormende Zeke Hausfather sammen med den norske klimaforskeren Glenn Peters gir en kraftig korreks til klimakrisehysteriet som har preget debatten de par siste år:

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00177-3Title: Re: Det falske FN - narrativet
Post by: Emeritus on 08.02.2020, 05:48:46
Et annet narrativ som markedsføres bl.a. her på KD.com er at "klimakrisen" er et FN påfunn pønsket ut av noen sleipe sosialister for å skaffe seg verdensherredømme. Denne teorien kombineres gjerne med en påstand om at AGW hypotesen plutselig dukket opp en gang rundt 1990 og at klimavitenskapen før den tid kun var bekymret for en ny istid.  At der var klimaforskere på 70 - tallet som fryktet en ny istid benekter jeg ikke. Men det de som pusher denne myten glemmer, er at frykten for en ny istid ikke var bygget på en vesentlig annen fysikk enn det dagens klimavitenskap baserer seg på, og at disse istidsscenariene hadde liten støtte generelt i klimavitenskapen. Frykten for en ny istid var begrunnet i helt uhemmede utslipp av aerosoler i perioden fra ca. 1945 og tiårene utover, et problem som gradvis ble adressert utover 60 og 70 -tallet bl.a. med Clean Air Act of 1963 i USA, og tilsvarende lover i Europa og andre deler av verden, bl.a. i Japan som begynte å regulere dette allerede på 50 - tallet.

Men fra hvor kommer AGW "hysteriet?" Her har vi et lite gullkorn:

https://science.sciencemag.org/content/162/3859/1308

Deputy Assistant Secretary Fred Singer i det amerikanske innenriksdepartementet skriver her en innledning til en kommende konferanse der bl.a. disse problemene skal drøftes:

Quote
One classic example, well-documented, is the rise in the concentration of atmospheric carbon dioxide produced by the intensive burning of fossil fuels during the past few decades. The buffering action of the ocean has not been able to keep up with the increased rate of production, and we now find the C02 content increased by about 10 percent and still rising. But while there is little argument concerning the existence of such an increase, there is no agreement as to the consequences of this increase on the radiation balance of the earth and, therefore, on world climate.

Singer avslutter slik:

Quote
Man's relation to the environment is surely one of the most important problems facing society today. Yet these changes are still of limited public concern and have been given insufficient attention, especially by natural and social scientists. Improved public understanding is essential, for successful methods of preventing great and perhaps irreversible damage to the environment will often require public financing and public acceptance, and may require changes in law or in social customs or institutions.

Og dette var i 1968.

Resultatet av denne konferansen ble en bok på over 200 sider fullspekket med artikler som adresserer enkelttema som senere har blitt egne grener innen klimavitenskapen.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-010-3290-2

Et av de mer kjente er denne artikkelen skrevet av Syukuro Manabe;

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-010-3290-2_4
Quote
Numerical computations using a radiative, convective equilibrium model of the atmosphere predict an increase of 0.8 °C in temperature of the earth’s surface by the end of this century, based on the anticipated increase in CO2.Title: Re: Det falske FN - narrativet
Post by: translator on 08.02.2020, 11:58:05
Et annet narrativ som markedsføres bl.a. her på KD.com er at "klimakrisen" er et FN påfunn pønsket ut av noen sleipe sosialister for å skaffe seg verdensherredømme. Denne teorien kombineres gjerne med en påstand om at AGW hypotesen plutselig dukket opp en gang rundt 1990 og at klimavitenskapen før den tid kun var bekymret for en ny istid.

Synes du det er dette jeg skriver om i denne tråden? Er ikke påstandene dine her en smule utdatert?

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg11152#msg11152
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: Emeritus on 08.02.2020, 13:15:08
Sitat Translator:


Quote
Synes du det er dette jeg skriver om i denne tråden? Er ikke påstandene dine her en smule utdatert?

Det "du" skriver synes å være sitater fra en splitter pine gal svenske som forsøker å trekke enkelthendelser sammen til en røre der Rockefeller skal stå bak "klimahysteriet". Det siste du har linket inn til er dette:

Quote
FNs miljøkonferanse resulterte i Stockholmsdeklarasjonen, The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Det innebar at FNs miljøprogram UNEP startet opp, med Maurice Strong som leder, og et System-wide Earthwatch-program under UNEP "for å overvåke store globale forstyrrelser i miljøet og gi tidlige varsler om problemer som krever internasjonale tiltak". Dessuten påbegynte man datainnsamling om klimaet gjennom samarbeid mellom FN-organisasjonene UNEP, WMO og ICSU. Planen hadde gått i lås. (s. 102)

Her har du en link til den aktuelle deklarasjonen:

http://webarchive.loc.gov/all/20150314024203/http%3A//www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid%3D97%26articleid%3D1503

Vis meg (ved sitater)

1. Hvordan du kan hevde at "klimakrisen" er noe sentralt element i denne erklæringen, ja er det omtalt i det hele tatt?
2. Hvordan og på hvilken måte "Planen hadde gått i lås." Og ikke minst hvilken plan som hadde gått i lås.

Er du for øvrig politisk uenig i noe av det som fremkommer av den aktuelle erklæring? Er dette noe som i ettertid bør kritiseres eller gjøres til gjenstand for inn til margen syke konspirasjonsteorier, eller er det uttrykk for en genuin bekymring for uhemmet industrialisering uten å ta hensyn til miljøet samt en forsvarlig forvaltning av naturresursene?
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: PetterT on 09.02.2020, 11:57:19
Komisk at alias Emeritus bruker prof. Fred Singer som sannhetsvitne for AGW basert på en artikkel fra 1968.
Singer er nå en av klimarealistenes sterkeste kort, se bio her: https://www.heartland.org/about-us/who-we-are/s-fred-singer
Det er tydelig at Singer har gransket AGW-dogmet til IPCC grundig og kommet til at det ikke er noen fare for klimakrise.
Det samme kom tidl. statsminister i UK, Margareth Thatcher, til etter først å ha trodd på AGW, men siden tatt avstand fra det i sin siste bok.   
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: translator on 09.02.2020, 12:28:40
Sitat Translator:


Quote
Synes du det er dette jeg skriver om i denne tråden? Er ikke påstandene dine her en smule utdatert?

Det "du" skriver synes å være sitater fra en splitter pine gal svenske

Jeg har ennå ikke begynt å diskutere innholdet i denne boken, først vil jeg bli ferdig med den selv. Men jeg tror mange her har interesse av hva jeg skriver etter hvert som jeg leser boken. På samme side som det står om Stockholmsdeklarasjonen er det tatt med et bilde av Maurice Strong fra Dagens Nyheter i 1972 med overskriften: Vi har tio år på oss at hejda katastrofen" Hørt det før?
https://samtiden.nu/2018/10/vi-har-tio-ar-pa-oss-idag-liksom-1972/10ar-dn/

Jeg konstaterer også at ingen anmeldere i Sverige har kommet med noen saklig negativ kritikk av boken. Derimot er det svært mange positive kritikker. Med sin fortid som medlem av det svenske Miljøpartiet er det heller ingen grunn til å betvile at Nordangård har et ekte engasjement for miljøet, men at han nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at den såkalte klimakrisen var av en helt annen type krise enn den i utgangspunktet så ut til å være. Når boken kommer ut på engelsk (og det gjør den) kommer det virkelig til å bli oppmerksomhet rundt den.

Så til påstandene dine: "sosialister som vil skaffe seg verdensherredømme" Nei, ifølge Nordangård er de sosialistiske partiene og organisasjonene infiltrert, ja egentlig styrt av finansinstitusjoner knyttet til Rockefeller-familien. Et sted kommer pengene deres fra.

"AGW-hypotesen dukket opp rundt 1990". Helt feil, da tankene om at mennesket påvirker klimaet har røtter helt tilbake til 1938 da den britiske oppfinneren og ingeniøren G. S. Callendar utviklet Arrhenius' ideer om menneskenes forbrenning av fossil energi ga opphav til oppvarmingen man hadde observert siden 1880.
https://no.wikipedia.org/wiki/Guy_Stewart_Callendar
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: Emeritus on 09.02.2020, 16:25:45
Som vanlig svarer du ikke på de utfordringer du får, du bare fortsetter med nye innlegg og linker som heller ikke omtaler hva vi bare har ti år igjen til.

Omhandler Stockholmsdeklarasjonen fra 1972 klima?

Og i så fall ikke faller jo hele historien din rett i dass.

Sitat Translator:

Quote
Jeg konstaterer også at ingen anmeldere i Sverige har kommet med noen saklig negativ kritikk av boken.

Og jeg konstatere at Translator later som om han har lest alle anmeldelser i svensk presse, men konstatere samtidig at han bare bløffer og neppe har lest en eneste anmeldelse fra seriøse svenske presseorganer.

Hva har eksempelvis Dagens Nyheter på lederplass sagt om dette "verket?"
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet og Singer som er enig med meg
Post by: Emeritus on 09.02.2020, 19:47:40
Sitat Petter T:

Quote
Komisk at alias Emeritus bruker prof. Fred Singer som sannhetsvitne for AGW basert på en artikkel fra 1968.

Det var ingen tilfeldighet at jeg nettopp limte inn Fred Singer. Fred Singer er i dag en herremann på 96 år og ja , han har fremsatt en del uforståelige påstander i det siste og det sier vel mer om Heartland enn om Singer at de ikke kan finne noe friskere blod enn en person som har vært pensjonist i en mannsalder.

Og Petter T. her skal du få en liten nugget til. Fred Singer er en teoretiker som er plantet trygt i mainstream klimavitenskap, han har ingen problemer med karbonsyklusen, han har ingen problemer med AGW teorien om at mer klimagasser i atmosfæren vil lede til oppvarming. Tvert i mot han har en serie meldinger til en rekke av de "teorier" som florerer her på bloggen.

Climate Deniers Are Giving Us Skeptics a Bad Name


https://www.independent.org/news/article.asp?id=3263

Her om den 2. termodynamiske lov som en del her på forumet sliter med (ikke Petter T.)

Quote
Now let me turn to the deniers. One of their favorite arguments is that the greenhouse effect does not exist at all because it violates the Second Law of Thermodynamics—i.e., one cannot transfer energy from a cold atmosphere to a warmer surface. It is surprising that this simplistic argument is used by physicists, and even by professors who teach thermodynamics. One can show them data of downwelling infrared radiation from CO2, water vapor, and clouds, which clearly impinge on the surface. But their minds are closed to any such evidence.

Her om karbonsyklusen:

Quote
Then there is another group of deniers who accept the existence of the greenhouse effect but argue about the cause and effect of the observed increase of atmospheric carbon dioxide. One subgroup holds that CO2 levels were much higher in the 19th century, so there really hasn’t been a long-term increase from human activities. They even believe in a conspiracy to suppress these facts. Another subgroup accepts that CO2 levels are increasing in the 20th century but claims that the source is release of dissolved CO2 from the warming ocean. In other words, they argue that oceans warm first, which then causes the CO2 increase. In fact, such a phenomenon is observed in the ice-core record, where sudden temperature increases precede increases in CO2. While this fact is a good argument against the story put forth by Al Gore, it does not apply to the 20th century: isotopic and other evidence destroys their case.

Så har han en beskjed til de som mener at "CO2 er jo så bitte lite at det kan da umulig bety noe:."

Quote
Another subgroup simply says that the concentration of atmospheric CO2 is so small that they can’t see how it could possibly change global temperature. But laboratory data show that CO2 absorbs IR radiation very strongly. Another subgroup says that natural annual additions to atmospheric CO2 are many times greater than any human source; they ignore the natural sinks that have kept CO2 reasonably constant before humans started burning fossil fuels. Finally, there are the claims that major volcanic eruptions produce the equivalent of many years of human emission from fossil-fuel burning. To which I reply: OK, but show me a step increase in measured atmospheric CO2 related to a volcanic eruption.

Vi kan i hvert fall være enige om at Fred Singer er faen til kar.
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: translator on 10.02.2020, 00:26:43

Og jeg konstatere at Translator later som om han har lest alle anmeldelser i svensk presse, men konstatere samtidig at han bare bløffer og neppe har lest en eneste anmeldelse fra seriøse svenske presseorganer.

Hva har eksempelvis Dagens Nyheter på lederplass sagt om dette "verket?"

Dagens Nyheter og andre msm vil nok unngå å omtale boken overhodet så lenge de kan. Men du kan jo selv sjekke, her:

Quote
Nordangård skriver mycket sakligt och utan moraliserande. I boken förs inte just någon diskussion om eugenik, befolkningsfrågan och klimatfrågans relevans och sanning i sig. Det skulle inte förvåna mig om mången miljökämpe som läst boken kan falla på knä och utbrista: ”All makt åt Rockefeller – vår befriare!”

Jacob Nordangård litar på att läsaren förstår sammanhangen och kan dra egna slutsatser.

Boken är med nödvändighet något tungläst. Det är många namn och referenser. Boken stödjer sig på offentligt tillgängliga fakta, inte minst Rockefellerfondernas årsrapporter. Det är egentligen inga konspiratoriska hemligheter som avslöjas. Ändå är det omvälvande att så här få allt på ett bräde.

Nordangårds utredning borde vara en given utgångspunkt för den som vill gräva djupare. Låt Rockefeller – En klimatsmart historia vara ett av dina referensverk för att förstå den moderna världen.
https://www.nyatider.nu/rockefeller-en-klimat-smart-historia/?fbclid=IwAR2hTLcTvufzyYoJPFimJHd2X0RIRUuDcniU8cIt2yyFNj_O8P3tuOAZia4

Quote
“Jacob’s research into the impact of Rockefeller philanthropy on public policy is the best I have seen in a long career of profiling the power elite in factual terms, not in conspiracy theory terms. Research into the Rockefeller non-profits is exceptionally difficult because the literature is cluttered with lunatic fringe claims by writers with no direct contact or experience with any Rockefeller leaders and scant of direct, verifiable, fact-checked material. Jacob has found much of the latter and ignored all of the former. He generously allowed me to examine an in-work manuscript (publication pending) that displayed thorough literature searches and new research findings that will certainly work their way into the top ranks of reliable, highly cited published Rockefeller research findings. Very impressive.” (Ron Arnold)

”Jacob Nordangårds bok är spännande som en deckare och samtidigt en av decenniets viktigaste böcker. Bör läsas av våra politiker, forskare och journalister för att förstå drivkrafterna i den ”Gröna” rörelsen” (Staffan Wennberg, Ordförande i WTA, World Taxpayers Associations 2014-2016)
https://www.frihetsportalen.se/2019/04/rockefeller-och-nordangard/

Og flere anmeldelser kan finnes her (anmeldelse heter recension på svensk):

https://www.google.com/search?q=nordang%C3%A5rd+rockefeller+recension&sxsrf=ACYBGNQOgo9lNyEzToC9GVsBnLSeYmlNPw:1581290249235&ei=CZNAXoPXDYTsrgSs0IGwAQ&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjD_92czcXnAhUEtosKHSxoABYQ8NMDegQICxBB&biw=1368&bih=770
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: Emeritus on 10.02.2020, 08:31:38
Sitat Translator:

Quote
Jeg konstaterer også at ingen anmeldere i Sverige har kommet med noen saklig negativ kritikk av boken.

Dette kan kun oppfattes slik at du har full oversikt over hva svenske medier har uttalt om dette makkverket. Og det du svarer med er et par innlegg fra noen blogger, ikke svenske aviser som eksempelvis Dagens Nyheter.

Har Dagens Nyheter omtalt denne boken? Har den vært debattert i eksempelvis Dagens Nyheter, og har eksempelvis Roger Pielke jr. uttrykt meninger i Dagens Nyheter om denne boken?


Tillegg kl.13.00.

Sitat Translator:
Quote
Dagens Nyheter og andre msm vil nok unngå å omtale boken overhodet så lenge de kan. Men du kan jo selv sjekke, her:

Så da sjekket jeg selv, og hva er det Translator linker inn til?

Jo en kommentar fra bloggen Nye Tider, et organ som er etablert av tidligere svenske nynazister til høyre fra Sverigedemokratene i de tider de også hadde vansker med slike spørsmål. Organet sprer bl.a. vaksinasjonskonspirasjoner og er selvsagt "klimaskeptiske"

Den andre linken er til bloggen "Frihetsportsalen" som på bloggens førsteside har ett av få tema de beskjeftiger seg med benevnt "Klimatbluffen."

Og dette skal være bakgrunnen for at:

Quote
Jeg konstaterer også at ingen anmeldere i Sverige har kommet med noen saklig negativ kritikk av boken. Derimot er det svært mange positive kritikker.

De eneste positive kritikker du fant var blant nynazister og vaksinasjonskonspirasjonister? Hva tror du Anders Bering Breivik mener om denne boken?


Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: translator on 10.02.2020, 16:31:47
Du får fortsette å lukke øynene for virkeligheten, Emeritus. God natt og sov godt. Når du våkner igjen er det ikke sikkert du synes verden er like hyggelig.

Quote
Sedan tidigare kände jag till att John D. Rockefeller, som på 1800-talet grundade Standard Oil, uttalade att han ville ha monopol på världens olja. Det var också en anledning till att han manövrerade ut familjen Nobel från Baku. Hans imperium var också anledningen till USA i början på 1900-talet införde stränga antitrustlagaroch tvingade honom att splittra Standard Oil och sälja av delar. Lagar som han sedan rundade och köpte tillbaks det han ville ha.

Vad jag här fick veta är att han inte bara ville ha monopol på oljan, det var bara ett medel, inte ett mål. Han ville ha makt att styra hela världen enligt sin stränga kristna övertygelse. Därför startade han, med lärdom från antitrustlagarna sina stiftelser för att få sin vilja igenom på andra sätt.

Nu har familjen flera stiftelser och de är flera personer som i generationer styrt och ställt. Med sina pengar skaffar de inflytande över utbildning, forskning och politisk rådgivning. Med det inflytandet utövas makt. Makten brukas till att ge försprång i affärer, mer pengar, mer makt.

Boken avslöjar flera kopplingar till Sverige som jag inte kände till. Det går en direkt linje av utbildning (lärare-elev) och tro på koldioxiden som en växthusgas från Svante Arrhenius, via Carl-Gustaf Rossby och Bert Bolin till Johan Rockström. Rossbys verksamhet i USA finansierades av Rockefeller och han satt med i en del av deras styrelser. Bolin var bästis med Olof Palme som ordnade stockholmskonferensen 1972. Köp boken eller låna på bibliotek, läs den!

Rockefellers har varit rådgivare i miljöfrågor till flera amerikanska presidenter. Främst naturligtvis Laurance Nelson Rockefeller som en kort tid också var vicepresident i efterdyningarna av Nixons avgång. Vad som inte står att finna i boken är en koppling till John F. Kennedy. Var Rockefeller inblandad i mordet på honom?

Andra kända ledande personer och organisationer med kopplingar till Rockefellers, finansierade av dem eller med plats i olika styrelser, är: familjen Ford, Henry Kissinger, Michail Gorbatjov, familjen Rotschild, George Soros, Maurice Strong, bröderna Koch, Bill och Hillary Clinton, Al Gore, Christiana Figueres, Emmanuel Macron, flera FN-organ.

Det som dessa monopolkapitalister har gemensamt med monopolsocialisterna är alltså en gemensam önskan om monopol, globalt monopol. Det är väl inte så svårt att begripa och med dessa pengar och kontakter finns möjligheten att driva en konspiration.

Därutöver finns det andra som inte deltar i själva konspirationen, men ser möjligheter att sko sig på att följa i dess spår. Det är andra företagare, politiker, forskare, NGOs med flera.

Självklart noterar den som är vaken ett oerhört stort antal nyttiga idioter som lider av klimatångest och kräver omedelbara totalitära åtgärder för att rädda planeten. Varför önskar alarmisterna så intensivt en totalitär värld?

https://www.frihetsportalen.se/2019/09/rockefeller-en-klimatsmart-historia/
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet og heldigvis har vi PST
Post by: Emeritus on 10.02.2020, 17:36:32
Sitat Translator:

Quote
Du får fortsette å lukke øynene for virkeligheten, Emeritus. God natt og sov godt. Når du våkner igjen er det ikke sikkert du synes verden er like hyggelig.

Du skal faen meg ikke få definere virkeligheten her inne på forumet. Omtrent alt du skriver er udokumenterte fantasier der du ikke greier å svare på ett eneste kritisk spørsmål:

- fra hvor har du at CO2 ikke har noen virkning over 150 ppm? Du har fått spørsmålet fem ganger, jeg har aldri sett påstanden fremsatt tidligere, ingen andre på forumet synes å være kjent med påstanden, ikke en link, ikke en kilde, INGENTING FAENS TING, BARE FANTASIER

- omhandler Stockholmsdeklarasjonen klima? Du har fått spørsmålet to ganger - du holder absolutt kjeft.

- du hevder at "alle" anmeldelser i svenske medier av den svenske crackpotten er positive, når jeg spør hva svenske kjente aviser som Dagens Nyheter sier om temaet stikker du av og snakker det hele bort og svarer med linker til nynazistiske svenske blogger

- du synes i fullt alvor å ville spre en fantasi om at Island i flere år lå midt inne i Polarisen, og dette skal gjelde en nasjon som er særlig godt kjent for å ha rike historiske opptegnelser

Du er Klimadebattens svar på Fjordmann som totalt ansvarsløst sprer dritten din med den totale forakt for begreper som sannhet, dokumentasjon og hvilke uheldige følger all denne feilinformasjonen kan få.

PST uttalte nylig at de anser risikoen for høyrekstrem terror som omtrent like stor som terror fra IS - celler i Europa. Vi har allerede ferske eksempler på at crackpots som leser seg opp på nettet - herunder den type blogger du så stolt og ukritisk limer inn til - og danner seg fantasier som gjør at de må ta saken i egne hender.

Når får vi den første terroraksjon fra en fjott som har lest seg opp på det vrøvlet du formidler der han i fullt alvor har latt seg bille inn at hele klimaspørsmålet er en bløff der alle politikere, vitenskapsmenn, offentlige ansatte, journalister og store deler av miljøbevegelsen vet at dette er en bløff, men at de later som at det er alvor nettopp for å lure bl.a. folk som deg som sluker dette vrøvlet rått?

Kan du virkelig akseptere at befolkningen og skattebetalerne blir utsatt for et slikt nasjonalt svik, er det ikke på tide at ansvarlige samfunnsborgere griper inn. Politikk hjelper jo ikke, til og med Fremskrittspartiet - den siste bastion - har nå blitt med på dette landssviket og skal vi bare sitte å se på at Norge hjelpeløst blir overlatt Maurice Strong og David Rockefeller? Hva med å bombe Cicero og Nansen senteret, er ikke det en liten men nødvendig pris for å redde nasjonen?

Jeg påstår ikke at Translator blir klimasakens svar på Anders Bering Breivik, men jeg tør påstå at det han formidler og den totale mangel på ansvarlighet han utviser, kan bidra til å trigge en ny tulling av samme kaliber.
 
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: PetterT on 10.02.2020, 19:44:39
Sitat Emeritus:
Quote
Og Petter T. her skal du få en liten nugget til. Fred Singer er en teoretiker som er plantet trygt i mainstream klimavitenskap, han har ingen problemer med karbonsyklusen, han har ingen problemer med AGW teorien om at mer klimagasser i atmosfæren vil lede til oppvarming. Tvert i mot han har en serie meldinger til en rekke av de "teorier" som florerer her på bloggen.

Intervju med professor Fred Singer, 2011

The Father of Global Warming Skepticism: An Interview with S Fred Singer
https://www.nas.org/blogs/article/the_father_of_global_warming_skepticism_an_interview_with_s_fred_singer

Utdrag:

NAS:  Do you dispute the claims that increases of CO2 in Earth’s atmosphere are raising global temperatures? Do you dispute the idea that emissions of CO2 from human activities are a significant cause of global warming?

Singer: The basic answer to both questions is yes. It is based on the evidence that the observations do not show the characteristic “fingerprints” that one would expect from a global warming produced by greenhouse gases. This conclusion derives directly from IPCC data. We have published it in 2004 and in 2007 in peer-reviewed journals; it forms the centerpiece of the 2008 NIPCC summary report (published by the Heartland Institute).

NAS:  If global warming is occurring, is it bad for life on Earth?

Singer: My reading of the work of leading economists is that a modest warming would increase GNP and raise the standard of living of much of the world’s population. Conversely, expending huge sums to “combat climate change” would slow economic growth, diminish standards of living, and increase poverty—in addition to being completely ineffective and wasting resources.

I rest my case  8)
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: Emeritus on 10.02.2020, 20:40:13
Sitat Petter T:

Quote
I rest my case

Ikke fullt så raskt:

https://web.archive.org/web/20160913232902/http://www.americanthinker.com/articles/2015/06/the_climate_warming_pause_goes_awol.html

Quote
One can certainly argue about whether the NCDC results are correct –and I expect many months of back-and-forth.So, has global warming really stopped?We will know for sure in just a few years.

Dette sa han i 2015. Hva sier han i dag:

(https://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_January_2020_v6.jpg)
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet og heldigvis har vi PST
Post by: ConTrari1 on 12.02.2020, 09:48:52


Jeg påstår ikke at Translator blir klimasakens svar på Anders Bering Breivik, men jeg tør påstå at det han formidler og den totale mangel på ansvarlighet han utviser, kan bidra til å trigge en ny tulling av samme kaliber.
 

Dette må være noe av et verste svineriet Tussen har begått på dette forumet, selv om konkurransen er stor når det gjelder hans "bidrag". Nå legger han skylden på  eventuelle terrorhandlinger direkte på meningsmotstandere. Det er avskyelig. Jeg forstår ikke at dette tolereres her. Skal man følge denne logikken, er Tussen medansvarlig dersom  Extinction Rebellion eller andre grønne gærninger begår lovbrudd.
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet og Tufsens trang til sensur
Post by: Emeritus on 12.02.2020, 13:43:59
Sitat Tufsen:

Quote
Dette må være noe av et verste svineriet Tussen har begått på dette forumet, selv om konkurransen er stor når det gjelder hans "bidrag". Nå legger han skylden på  eventuelle terrorhandlinger direkte på meningsmotstandere. Det er avskyelig. Jeg forstår ikke at dette tolereres her. Skal man følge denne logikken, er Tussen medansvarlig dersom  Extinction Rebellion eller andre grønne gærninger begår lovbrudd.

Som vanlig mangler Tufsen nyanser og dypere forståelse for det han omtaler.

Jeg blir ofte benevnt "alarmist" her på forumet og har gang på gang bedt de som påstår dette å linke til hva jeg har uttalt som fortjener denne betegnelsen, og som vanlig er det ingen som svarer.

Jeg har hørt om Extinction Rebellion men vet knapt mer om de enn at de har antydet eller direkte uttalt at "klimakrisen" rettferdiggjør udemokratiske virkemidler, jeg har aldri uttalt meg om de. Derimot har jeg uttalt meg om et opprop - eller hva det var - der en del norske kulturpersonligheter i Aftenposten i fjor høst tok til orde for å benytte virkemidler som i et demokratisk perspektiv var tvilsomme, jeg har også utalt meg om andre linker som har vært limt inn her på KD.com. Bl.a. en artikkel som var gjengitt på KR der forfatteren ville innføre kvalifiseringskrav for politikere og andre forslag som åpenbart er helt fremmed i et demokrati. Jeg står således trygt plantet i en demokratisk tradisjon og forsvarer bl.a. ytringsfriheten.

Og nå kommer vi til det sentrale. Jeg tar ikke til orde for å forby det vrøvlet bl.a. Translator formidler, jeg angriper det med de midler ytringsfriheten tillater, og jeg merker meg at Tufsen skriver at:

Quote
Jeg forstår ikke at dette tolereres her.

Hadde det vært opp til Tufsen hadde dette med andre ord blitt sensurert bort.

Jeg har solid støtte i terrorforskningen for at høyreradikale som tar saken i egne hender uten unntak har en historie der de har forlest seg på ulike nazi eller lignede sider på nettet. Dette gjelder bl.a. både Philip Manshaus og Brenton Tarrant på New Zeeland. Dette er personer som i utgangspunktet av en eller annen grunn er svekket og mangler sperrer, men der de blir inspirert og trigget av den type nettsider som sprer hemningsløse konspirasjonsteorier av den type Translator formidler, og der han endog linker inn til svenske nynazistiske blogger. Man lager et fiendebilde der "alle" egentlig er en del av en større konspirasjon, dette kan eksempelvis være at "alle" legger opp til en politikk der Europa skal tas over av muslimene, eller der "alle" er klar til å overgi den norske nasjonalstaten til Maurice Strong og FN, og at dette har kommet så langt at det ikke lar seg stoppe ved demokratiske virkemidler.

I motsetning til Tufsen som også synes å ha et frynsete forhold til ytringsfriheten, vil jeg ikke forby disse meningene, jeg påpeker bare det totalt uansvarlige ved å formidle dette vrøvlet og at det i verste fall kan få konsekvenser ved at det trigger en ny Manshaus.
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: ConTrari1 on 12.02.2020, 14:46:39
Bare hold kjeft, for faen. Det du skriver hører ikke hjemme på et sivilisert nettsted:

"Du skal faen meg ikke få definere virkeligheten her inne på forumet. Omtrent alt du skriver er udokumenterte fantasier.."

"INGENTING FAENS TING, BARE FANTASIER"

"Du er Klimadebattens svar på Fjordmann som totalt ansvarsløst sprer dritten din med den totale forakt for begreper som sannhet, dokumentasjon og hvilke uheldige følger all denne feilinformasjonen kan få."

"Når får vi den første terroraksjon fra en fjott som har lest seg opp på det vrøvlet du formidler..."

"Jeg påstår ikke at Translator blir klimasakens svar på Anders Bering Breivik, men jeg tør påstå at det han formidler og den totale mangel på ansvarlighet han utviser, kan bidra til å trigge en ny tulling av samme kaliber."

Du har nådd et tipping point for bedriten oppførsel. Du må nå komme med en uforbeholden beklagelse overfor translator.
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet og sensurtrangen
Post by: Emeritus on 12.02.2020, 15:56:37
Sitat Contrari1

Quote
Du har nådd et tipping point for bedriten oppførsel. Du må nå komme med en uforbeholden beklagelse overfor translator.

Det eneste jeg beklager er at bl.a. du ikke ser eller evner å se hvilken fare de ikke redaktør styrte fora representerer som inspirator for alle former for terror enten det er muslimsk terror, høyreekstrem terror eller andre former. Dette har vært problematisert av terrorforskere, PST, FBI og alle etater som arbeider med spørsmålet i mange år, og du må faktisk gå inn å se hva som skrives og hevdes bl.a. om ulike konspirasjoner knyttet til klima. Sett utenfra for folk som ikke er inne i debatten fremstår mye av det som påstås som like inntil margen sykt som det som leses på de mest rabiate muslimske eller høyreekstreme blogger. Jeg for min del har sett så mye av det at jeg har sluttet å reagere, men der går faktisk en grense som den totalt forstyrrede Nordangård klart har overskredet.

Dette er et faktum selv om du ikke liker det. Du synes tvert i mot å forsvare at Translator FEILINFORMERER om hvordan svensk presse har mottatt denne boken og det i den hensikt å renvaske grisen for å få galskapen til å se normalt ut. På samme måte lar du være å reagere når Translator sammen med Nordengård forsøker å få Stockholmserklæringen til å dreie seg om klima.

Og at jeg skal beklage noe, er like skjønnsomt som at et ransoffer skal beklage overfor raneren at der var lite penger i lommeboken.
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: translator on 12.02.2020, 18:22:32
Nå begynner du å høre ut som advokaten til mullah Krekar, Emeritus.
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet og sensur
Post by: Emeritus on 12.02.2020, 19:02:23
Sitat Translator:

Quote
Nå begynner du å høre ut som advokaten til mullah Krekar, Emeritus.

Tusen takk! Advokat Brynjar Meling har utført en meget kompetent jobb for Krekar. De som forstår seg på dette, inkludert meg selv, har faktisk lagt merke til hvor rakrygget han har vært, og nektet å bøye seg for en rekke tilfeller av forsøk på politisk press. Han har også gitt blaffen i en rekke ubehagelige anonyme henvendelser, hvorav mange av de har vært utilslørte trusler.

Særlig personer med ekstreme oppfatninger bør være glade for at det finnes slike advokater som Meling, dette er advokater som forakter oppfatningene og meningene til de personene de skal forsvare, men like fullt greier å utføre oppdraget på en kraftfull og overbevisende måte.

Når det er sagt forstår jeg ikke sammenligningen, jeg har ikke i noen sammenhenger her på forumet forsvart noe annet enn det liberale demokrati, og viktigheten av at politiske og andre beslutninger fattes med basis i fakta som tåler å bli etterprøvd, og at "fakta" som er bygget på de rene fantasier og det åpenbare sprøyt blir imøtegått og stemplet som det de er. Hvorfor skulle jeg ellers uttrykke bekymring for all dritten som ligger på nettet og som bl.a. ekstremister som Krekar drar store veksler på? 
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet og sensurtrangen
Post by: ConTrari1 on 13.02.2020, 14:56:42
Sitat Contrari1

Quote
Du har nådd et tipping point for bedriten oppførsel. Du må nå komme med en uforbeholden beklagelse overfor translator.

Det eneste jeg beklager er at bl.a. du ikke ser eller evner å se hvilken fare de ikke redaktør styrte fora representerer som inspirator for alle former for terror enten det er muslimsk terror, høyreekstrem terror eller andre former. Dette har vært problematisert av terrorforskere, PST, FBI og alle etater som arbeider med spørsmålet i mange år, og du må faktisk gå inn å se hva som skrives og hevdes bl.a. om ulike konspirasjoner knyttet til klima. Sett utenfra for folk som ikke er inne i debatten fremstår mye av det som påstås som like inntil margen sykt som det som leses på de mest rabiate muslimske eller høyreekstreme blogger. Jeg for min del har sett så mye av det at jeg har sluttet å reagere, men der går faktisk en grense som den totalt forstyrrede Nordangård klart har overskredet.

Dette er et faktum selv om du ikke liker det. Du synes tvert i mot å forsvare at Translator FEILINFORMERER om hvordan svensk presse har mottatt denne boken og det i den hensikt å renvaske grisen for å få galskapen til å se normalt ut. På samme måte lar du være å reagere når Translator sammen med Nordengård forsøker å få Stockholmserklæringen til å dreie seg om klima.

Og at jeg skal beklage noe, er like skjønnsomt som at et ransoffer skal beklage overfor raneren at der var lite penger i lommeboken.

En feig faneflukt av Tussen. Jeg siterer hans bedritne personkarateristikker. Jeg kan  forstå at noen har personlighetsforstyrrelser som gjør at man er henfallen til denslags oppførsel, men det er i så fall noe man bør søke profesjonell hjelp for å bekjempe.
Title: Re: Det falske konsensusnarrativet
Post by: Emeritus on 13.02.2020, 15:14:19
Sitat Tufsen:

Quote
En feig faneflukt av Tussen. Jeg siterer hans bedritne personkarateristikker. Jeg kan  forstå at noen har personlighetsforstyrrelser som gjør at man er henfallen til denslags oppførsel, men det er i så fall noe man bør søke profesjonell hjelp for å bekjempe.
Du bare tyter. Vet du hva "faneflukt" betyr? Der er ikke et snev av "faneflukt" i mine innlegg, tvert i mot, jeg opprettholder absolutt alt jeg har uttalt.

Og det er ingen som har behov for profesjonell hjelp her. Du kommer langt med selvhjelp slik som å lese deg opp på elementær logikk og argumentasjonslære. Du kan begynne med noen enkle øvelser:

- hvorfor skal Emeritus bli medansvarlig for hva Extinction Rebellion gjør når han aldri har utalt seg om, og enda mindre støttet de synspunkter de står bak, men tvert i mot tatt avstand fra udemokratiske virkemidler i klimaspørsmålet?
- hvorfor ikke gå inn i kjernen av argumentasjonen til Emeritus, er han helt på bærtur når det hevdes at terrorister erfaringsmessig lar seg inspirerer av den type blogger Translator beviselig har linket inn til?
- og når det gjelder helt alminnelig allmennkunnskap; hvorfor skal Afrika begynne å produsere elektrisitet med kull når Afrika har de desidert største og lavthengende fornybarresursene - bl.a. vannkraft -  i hele verden, og hvorfor er det "avskyelig" å påpeke dette?