Klimadebatt

Klimadebatt => Energi og miljø => Topic started by: Telehiv on 13.11.2019, 08:38:42

Title: IEA World Energy Outlook: Verden vil trenge enda mer olje i mange tiår til
Post by: Telehiv on 13.11.2019, 08:38:42
Mens svermerne særlig i MDG, SV og Venstre roter rundt i sine selvskadingsvisjoner for norsk økonomi (der deres ønsker om nedlegging av norsk oljeindustri i tillegg bare vil forverre det globale miljøaspektet for fossil energi ved å åpne for skitnere leverandører), kan det være nyttig å ta en titt på Det internasjonale energibyråets (IEA) siste rapport, som ut fra energitekniske og realpolitiske analyser ser økt etterspørsel etter olje i mange tiår framover.
- Kun ved et såkalt "sustainable development"-scenario der Paris-målet innregnes som nådd, angir man energiforbruket i 2040 til å være identisk med 2030-nivået (som i praksis da vil være en nedgang i energibruk pr. hode, jfr. økt befolkning). 

(https://presizely.finansavisen.no/1280x%2Cdsu%2Car%3A16%3A9%2Csh%3A1.2%3A1.2%3A1.2%2Cq65%2Cprog/https://hegnar.fotoware.cloud/fotoweb/cache/5001/Folder%20127/jSL-CYZmOJo.t5dcb9698.m2400.xjLkAIiEi.jpg)
Verden vil trenge disse yrkesgruppene i mange tiår til

I stated policies-scenarioet (ny definisjon, se videre) i 2019-utgaven av IEAs World Energy Outlook-rapport publisert i dag gjør det internasjonale energibyråets (IEA) en rekke oppjusteringer:
- IEA ser nå en global oljeetterspørsel på 105,4 millioner fat pr dag i 2030, stigende til 106,4 millioner i 2040.
- I 2018 var nivået på 96,9 millioner fat pr dag.

Framtidsscenarier med og uten politiske mål og ambisjoner
Byrået har i årets World Energy Outlook-utgave endret navnet til new policies-scenarioet til stated policies-scenarioet.
Merk derfor at i 2018-utgaven av rapporten - som da var basert på IEAs new policies-scenario - ventet byrået en oljeetterspørsel på 102,4 millioner fat pr dag i 2025, stigende til 106,3 millioner fat i 2040.
- Forskjellen er dermed at det nye stated policies scenarioet inkluderer eksisterende politiske mål og ambisjoner uten at man forsøker å anslå hvordan disse planene kan endre seg i fremtiden.

Stated policies-scenariet
Videre anslår energibyrået nå (i stated policies-scenariet) en oljepris regnet i 2018-priser på 88 dollar pr fat i 2030, stigende til 103 dollar i 2040, sammenlignet med anslaget på 88 dollar pr fat i 2025 og 112 dollar pr fat i 2040 fra 2018-rapporten.

Current policies-scenariet
Under «current policies»-scenariet, som gir anslag på hva som skjer hvis verden fortsetter som nå, anslår nå IEA at global oljeetterspørsel vil være på 111,5 millioner fat pr dag i 2030, og 121,0 millioner fat i 2040.
Tilbudet i scenarioet ventes tilsvarende til henholdsvis 111,5 millioner og 121,0 millioner fat pr dag.

Current policies-scenariet gir både økt forbruk og økte priser ifht "stated policies"
I stated policies-scenariet anslås det en oljepris regnet i 2018-priser på 88 dollar pr fat i 2030, stigende til 103 dollar i 2040, sammenlignet med anslaget på 88 dollar pr fat i 2025 og 112 dollar pr fat i 2040 fra 2018-rapporten.
- Under «current policies»-scenariet anslår nå IEA at global oljeetterspørsel vil være på 111,5 millioner fat pr dag i 2030, og 121,0 millioner fat i 2040.
- Tilbudet i scenariet ventes til henholdsvis 111,5 millioner og 121,0 millioner fat pr dag.

Sustainable development-scenariet
I scenariet «sustainable development» faller energiforbruket til 2040 selv om verdens befolkning øker, og klimamålene fra Paris blir nådd.
- Her ser IEA en oljeetterspørsel i verden på 87,1 millioner fat pr dag i 2030, mot et tilbud på 87,1 millioner fat pr dag.
- I 2040 anslås det en etterspørsel på 66,9 millioner fat pr dag, mot et tilbud på 66,9 millioner

Linker:
For liebhaberne, her kan du kjøpe IEA-rapporten: https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2019
Nyhetsbyrået TDN Direkt har gjort et utdrag, som gjengitt her bla. i Finansavisen:
https://finansavisen.no/nyheter/bors/2019/11/13/7471913/iea-ser-okende-global-etterporsel-etter-olje

Title: Re: IEA World Energy Outlook: Verden vil trenge enda mer olje i mange tiår til
Post by: Telehiv on 13.11.2019, 13:59:51
Denne grafen illustrerer de tre scenariene IEA kjører på i sin siste rapport:

(https://smp.vgc.no/v2/images/406dceae-a8ef-45df-9dbb-a96e55c3c6a0?fit=crop&h=408&w=689&s=ce6d5ad5cfa35f734832b93680ad8438ab8b6e65)

IEA venter altså at etterspørselen øker:
Som man ser, «Stated Policies»-scenariet legger til grunn eksisterende planer for global energi- og klimapolitikk, og forutsetter en oppgang i global energibruk på én prosent årlig til 2040.
Scenariet legger også til grunn at globale CO2-utslipp fortsetter å stige frem til 2040, og at Parisavtalen brytes.

Bærekraftsscenariet (Sustainable Development Scenario) legger til grunn at klimamålene nås. Slår det til, vil det kunne føre til at Norges olje- og gassproduksjon utvikler seg annerledes. Byrået lager imidlertid ikke egne anslag for Norge for dette scenariet, men bærekraftsscenariet legger til grunn at global gassproduksjon faller fra 3.937 milliarder kubikkmeter i 2018 til 3.854 milliarder kubikkmeter i 2040.

Slik det ligger an nå, vil globalt oljeforbruk trolig stige fra dagens 97 millioner fat per dag til rundt 106 millioner fat per dag i 2040, drevet av fortsatt oppgang i USAs produksjon av skiferolje, jfr. det sentrale «Stated Policies»-scenariet.


De norske framskrivningene i IEAs siste rapport:

(https://smp.vgc.no/v2/images/19f9427c-ca5d-4b9f-9923-03065c2f7f79?fit=crop&h=800&w=1200&s=4e3f7d81d6afcd065a3ba67e5d8a19021ffa867c)
Det nyeste norske storfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen vil bidra til et oppsving i norsk oljeproduksjon de neste årene, ifølge anslag fra Det internasjonale energibyrået (IEA). Først etter 2025 venter IEA at norsk oljeproduksjon skal falle videre.

«Produksjonen i Norge øker frem til 2025, da store prosjekter som Johan Sverdrup kommer i produksjon: dette prosjektet alene står for mer enn en fjerdedel av totalproduksjonen i 2025», skriver IEA. «Til tross for noen nye oljeutbygginger og utvidelser, faller totalproduksjonen med rundt to prosent i snitt mellom 2025 og 2040», legger byrået til.

Gassproduksjonen i Norge anslås å falle noe tidligere enn oljen, og allerede før 2025.
- I snitt skal norsk gassproduksjon falle med 1,3 prosent i året de neste to tiårene, til 95 milliarder kubikkmeter i 2040, ifølge IEA.

Norsk gassproduksjon
Norsk gassproduksjon er denne gang løftet fra tidligere anslag. For eksempel anslo IEA i 2016 at norsk gassproduksjon ville være på 98 milliarder kubikkmeter i 2025, mens anslaget for samme år nå er på 120 milliarder kubikkmeter.

Dette er IEAs anslag for norsk gassproduksjon:

2000: 53 milliarder kubikkmeter
2018: 126 milliarder kubikkmeter
2025: 120 milliarder kubikkmeter
2030: 108 milliarder kubikkmeter
2035: 97 milliarder kubikkmeter
2040: 95 milliarder kubikkmeter

Jeg har hentet en del av utdragene fra e24s oppslag i dag, men e24 har noen forsøk på egne tolkninger bl.a. om norsk framskriving som ikke helt passer med den forståelse jeg tror er mest korrekt. Uansett, det er veldig bra at IEAs rapport vises fram i norsk presse nå, mens de livsfjerne klimaposørene jobber med å undergrave norsk økonomi på det mest stupide og selvskadende vis.
IEA søker jo å beskrive de faktiske, realpolitiske energibehov verden må løse i mange år tiår framover ved hjelp av fossil energi. Det er bare så synd at det enøyde klimafokuset i media og i politikken hindrer den nødvendige innsats mot de reelle miljøvernbehovene. Du kutter ikke forurensning med å flysende 30-40.000 klimaignoranter for å spise snitter i Rio og i Madrid.

Link: https://e24.no/energi/i/aweQL4/iea-om-norsk-olje-og-gass-venter-oljefall-etter-2025