Klimadebatt

Klimadebatt => Generelt => Topic started by: PetterT on 14.03.2019, 09:23:08

Title: Brev til statsminister
Post by: PetterT on 14.03.2019, 09:23:08
BREV TIL DEN DANSKE STATSMINISTER fra prof. em. Johannes Krüger. Medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd.
MÅ LESES!!!!!!!!!!!!!
Lignende brev vil bli sendt til norske og svenske regjeringer også. Fantastisk god oppsummering.
https://www.dropbox.com/s/yxp521fhxn7294i/Brev%20til%20den%20danske%20statsminister.pdf?dl=0&fbclid=IwAR23Pjnd0xXcHNqTDB4NGfh9SCzn27e6frgwShC07BQCmBkfVj_lV7Yg328
Title: Re: Brev til statsminister
Post by: Telehiv on 14.03.2019, 11:36:49
BREV TIL DEN DANSKE STATSMINISTER fra prof. em. Johannes Krüger. Medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd.
MÅ LESES!!!!!!!!!!!!!
Lignende brev vil bli sendt til norske og svenske regjeringer også. Fantastisk god oppsummering.
https://www.dropbox.com/s/yxp521fhxn7294i/Brev%20til%20den%20danske%20statsminister.pdf?dl=0&fbclid=IwAR23Pjnd0xXcHNqTDB4NGfh9SCzn27e6frgwShC07BQCmBkfVj_lV7Yg328

Petter T,
takk for at du legger ut dette brevet!
Bare litt trist at det fremdeles stort sett bare er de gamle faghøvdinger (i.e. emerituser o.l. som ikke kan stenges ute fra videre karriere) som tør å ta bladet fra munnen og peke mot keiserens nye klær.
Dette er et must å lese for alle (sannhetssøkende) klimainteresserte, og utfyller/oppdaterer de empiriske observasjonsargumentene i Humlums bredt orienterende artikkel fra 2008 som Bebben fortjenstfullt la ut nylig: http://www.climate4you.com/Text/KlimaTankekors%20version20081026.pdf
Title: Re: Brev til (dansk) statsminister + den norske finansminster
Post by: Telehiv on 14.03.2019, 12:59:30
Det er flere som prøver å snakke fornuft til villedede politikere for tiden:
I samme brev-til-overordnet-myndighet-gate har Klimarealistene nå lagt ut sitt høringssvar til NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi
Høringssvaret er forfattet av Stein Bergsmark, Rögnvaldur Hannesson, Martin Hovland, Hans Konrad Johnsen, Morten Jødal og Kjell Stordahl, alle tilknyttet Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

(https://cdn-images-1.medium.com/max/619/1*3E-g4DNHxtoBzNiHRakV-w.jpeg)

Bakgrunn for Klimarealistenes høringssvar
Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi, ledet av siviløkonom Martin Skancke.
Utvalget leverte 12. desember sin rapport til finansminister Siv Jensen.

Klimarealistene finner at "Klimariskoutvalgets arbeid hviler på meget tvilsomt grunnlag"
Klimarealistenes faggruppe med de nevnte 6 personer har vurdert utvalgets rapport. Klimarealistenes faggruppe "konstaterer at scenariene som danner utgangspunkt for Klimariskoutvalgets arbeid hviler på meget tvilsomt grunnlag, der ingen gode fysiske forklaringer eller sannsynligheter ligger til grunn for de scenariene en risikovurderer ut fra. Dette ligger nærmere tankeeksperimenter enn risikovurderinger."

Her er et sammendrag for høringssvaret:
Link: https://www.klimarealistene.com/2019/03/13/horingssvar-til-nou-201817-klimarisiko-og-norsk-okonomi/

Hele høringssvaret finner dere i teksten på samme link