Klimadebatt

Klimadebatt => Energi og miljø => Emne startet av: Telehiv på 07.10.2018, 15:22:27

Tittel: Enorme støttebehov for CO2-rensing: Samsvar mellom kostnad og effekt?
Skrevet av: Telehiv07.10.2018, 15:22:27
"CO2-rensing" er klimagalskapens mest ressursødende påfunn noensinne. Etter hvert som vitenskapen finner at CO2 har mindre og mindre betydning som temperaturdriver i dagens atmosfæriske konstellasjon, øker mengden rabiate renselsespåfunn i andre enden.
Jeg legger ut denne linken bare som en bitteliten illustrasjon på hvor langt et (foreløpig) steinrikt land er villig til å gli ut i øding av verdier som f.eks. kunne gått til reelt og udiskutabelt dokumentert og nødvendig MILJØ-arbeid:

"Trenger 15 milliarder i støtte: Tror fortsatt på CO2-fangst
Statlige Gassnova og selskapene Norcem og Fortum har fortsatt troen på at staten vil sette av rundt 15 milliarder kroner på CO2-rensing i Brevik og på Klemetsrud"


(https://img.gfx.no/2293/2293736/taf18fb4.300x169c.jpg)

https://e24.no/energi/klima/trenger-15-milliarder-i-stoette-tror-fortsatt-paa-co2-fangst/24458128
 
Tittel: Sv: Enorme støttebehov for CO2-rensing: Samsvar mellom kostnad og effekt?
Skrevet av: Petter B08.10.2018, 06:55:36
Jer er uenig med det i at CO2 har / ikke har påvirkning som temperaturdriver.

Men jeg er veldig enig med deg at å bruke 15 milliarder på renseanlegg ikke er helt ok... Man kan dele ut en god del el-biler gratis til folket for en slik sum. Da sparer man (ørlite) globalt miljø, og gjør lokalt miljø bedre i form av mindre utslipp og mindre lyd.

"CO2-rensing" er klimagalskapens mest ressursødende påfunn noensinne. Etter hvert som vitenskapen finner at CO2 har mindre og mindre betydning som temperaturdriver i dagens atmosfæriske konstellasjon, øker mengden rabiate renselsespåfunn i andre enden.
Jeg legger ut denne linken bare som en bitteliten illustrasjon på hvor langt et (foreløpig) steinrikt land er villig til å gli ut i øding av verdier som f.eks. kunne gått til reelt og udiskutabelt dokumentert og nødvendig MILJØ-arbeid:
 
Tittel: Sv: Enorme støttebehov for CO2-rensing: Samsvar mellom kostnad og effekt?
Skrevet av: Telehiv08.10.2018, 10:31:00
Jer er uenig med det i at CO2 har / ikke har påvirkning som temperaturdriver.

Først, jeg sier ikke at CO2 under gitte forutsetninger ikke har påvirkning på atmosfærisk temperatur (logaritmisk virkningsgrad tilsier at evt. oppvarmingseffekt uansett er langt lavere på høyere CO2-nivåer enn på lavere).

Dernest, jeg siterer derfor bare et faktum fra utviklingen i IPCCs rapporter, når jeg skriver at "vitenskapen finner at CO2 har mindre og mindre betydning som temperaturdriver i dagens atmosfæriske konstellasjon".

Sagt på en annen måte: CO2 klimasensitivitet har måttet bli nedjustert i takt med at modellene har vist støtte og større avvik fra målte data.
Tittel: Sv: Enorme støttebehov for CO2-rensing: Samsvar mellom kostnad og effekt?
Skrevet av: Petter B08.10.2018, 11:06:37
Nå var innlegget mitt ment som at vi kan være enige om noe, det var det som var meningen :-) Og vi er enige i at medisinen uansett er helt på trynet

Jer er uenig med det i at CO2 har / ikke har påvirkning som temperaturdriver.

Først, jeg sier ikke at CO2 under gitte forutsetninger ikke har påvirkning på atmosfærisk temperatur (logaritmisk virkningsgrad tilsier at evt. oppvarmingseffekt uansett er langt lavere på høyere CO2-nivåer enn på lavere).

Dernest, jeg siterer derfor bare et faktum fra utviklingen i IPCCs rapporter, når jeg skriver at "vitenskapen finner at CO2 har mindre og mindre betydning som temperaturdriver i dagens atmosfæriske konstellasjon".

Sagt på en annen måte: CO2 klimasensitivitet har måttet bli nedjustert i takt med at modellene har vist støtte og større avvik fra målte data.
Tittel: Sv: Enorme støttebehov for CO2-rensing: Samsvar mellom kostnad og effekt?
Skrevet av: Telehiv08.10.2018, 11:13:08
PetterB,
helt Ok det.
Tittel: Sv: Enorme støttebehov for CO2-rensing: Samsvar mellom kostnad og effekt?
Skrevet av: Telehiv09.10.2018, 13:15:18
Her er en DN-artikkel som, riktignok ufrivillig, viser at motivet for de fleste aktørene rundt CO2-potten er banal og kunnskapsløs opportunisme og ikke reell miljøforståelse:
https://www.dn.no/klima/norge/fns-klimapanel/gassnova/-alt-vi-gjor-i-norge-er-et-svar-pa-det-fns-klimapanel-papeker/2-1-437926