Prosessene mot Trump - hvor vil dette ende?

Started by Telehiv, 31.05.2024, 10:53:06

Previous topic - Next topic

Telehiv

En uvanlig hurtig arbeidende jury dømte altså Trump skyldig på alle 34 tiltalepunkter. Vi må anta at dommen blir anket, og at noen endelig avklaring derfor ikke foreligger før presidentvalget i november.

Skyldig eller ikke er ikke viktigst
Hvorvidt, og i hvilken grad, Trump er skyldig i anklagene er for de fleste politiske analytikere ikke det sentrale. Derimot hva slags konsekvenser denne og de andre anklageprosessene kan få for USA videre:
- vil dommen føre til en omfattedne folkereisning til støtte for Trumps påstand om "rigged case"?
- vil Trump helst ha saken ute av verden, og gå videre i valgprosessen?
- vil dommen motivere hans motstandere til å presse på for å få flere saker reist mot ham?
- osv.

NTB har lagt ut disse kommentarene fra noen av våre norske observatører:
"USA-ekspert Sofie Høgestøl er ikke sikker på om dommen mot Donald Trump vil svekke ham. Hun tror en mild dom vil være politisk spiselig for Trump-velgerne.
USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke sier til Nettavisen at han er overrasket over kjennelsen mot Donald Trump og over at juryen ble enige så raske.
– Denne dommen blir nok anket, og jeg tror det er begrenset hvilken innflytelse den vil få. Men nå er vi inne i ukjent farvann, skriver Løkke i en melding til avisen kort tid etter dommen.
– Dommeren kan velge å gi Trump en bot eller en betinget dom. Han er jo ikke straffedømt fra tidligere.
Hvis han får en mild dom, så tror jeg at denne dommen kan bli mer politisk spiselig for Trump-velgerne, sier USA-ekspert Sofie Høgestøl.
Hun tviler på om Trump vil bruke tid på å få omgjort en mild dom han ikke taper på politisk.
– Da er jeg heller ikke sikker på om han anker dommen. Da tror jeg han betaler boten og heller fokuserer på andre ting, sier hun."Kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene mener at det amerikanske folket er fornærmet av kjennelsen mot Trump. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

VG har notert seg at flere profilerte republikanere har gått ut mot kjennelsen.
Partikollega Marjorie Taylor Greene sier f.eks. at kjennelsen vekker mer sinne blant velgerne enn det som gjenspeiles i mediene:
– Jeg har ikke sett ett eneste intervjuobjekt på de store kanalene som på en god måte uttrykker det amerikanske folkets sinne og avsky over Trumps kjennelse. Dere vet ikke hva folk faktisk føler om dette, skriver hun på X.
– Det amerikanske folket er fornærmet av dette og alle involvert. Og de er mest fornærmet av alle som står på sidelinjen og ser på uten å gjøre noe for å stanse det, legger hun til.


Vi ser vel et stadig tydeligere bilde her: Den store mengden av vanlige amerikanere som tilslutter seg at prosessen mot Trump er politisk, rigget og peker mot vanskeligere rettslige forhold for samfunnskritiske aktører i framtiden. Her er vanlige amerikanske folk - sorte som hvite, med ferske minner fra forsøk på protester mot McCarthyismen, raseskillet, Vietnamkrigen, osv. - mer paranoide enn de fleste synes å forstå her på berget.

Jeg har skrevet det her før; hvis dette forsterkes og oppleves enda mer tydelig for store, frustrerte og ofte nyfattige velgerskarer, kan dette ende i en sosial oppløsning og landsomfattende revolt som vil savne sidestykke i amerikansk historie siden borgerkrigen 1861-65.

Hadde vært interessant å høre hva andre mener om dette også her på forumet?

stjakobs

#1
Babylon Bee har følgende kommentar til rettssaken: "Kangaroos Ask People To Stop Unfairly Comparing Them To U.S. Justice System"

Se også https://babylonbee.com/news/kangaroos-ask-people-to-stop-unfairly-comparing-them-to-us-justice-system

Jeg vil tro at velgerne holder seg avventende frem til valgdagen. Om det så kommer til å vise seg at Trump ikke blir erklært som vinner, tenker jeg reaksjonen ikke blir helt fredelig.

Jeg ser for meg to mulige alternativer:

1 - opptøyer som kan ende opp som en revolusjon.

2 - flere stater vil forsøke å rive seg løs og bli selvstendige.

Jeg tror alternativ nr. 2 er det mest sannsynlige, der Texas og Florida kan tenkes å lede vei. Interessant og spennende blir det uansett.
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

#2
Quote from: stjakobs on 31.05.2024, 17:05:20Babylon Bee har følgende kommentar til rettssaken: "Kangaroos Ask People To Stop Unfairly Comparing Them To U.S. Justice System"

Se også https://babylonbee.com/news/kangaroos-ask-people-to-stop-unfairly-comparing-them-to-us-justice-system

Jeg vil tro at velgerne holder seg avventende frem til valgdagen. Om det så kommer til å vise seg at Trump ikke blir erklært som vinner, tenker jeg reaksjonen ikke blir helt fredelig.

Jeg ser for meg to mulige alternativer:

1 - opptøyer som kan ende opp som en revolusjon.

2 - flere stater vil forsøke å rive seg løs og bli selvstendige.

Jeg tror alternativ nr. 2 er det mest sannsynlige, der Texas og Florida kan tenkes å lede vei. Interessant og spennende blir det uansett.

stjakobs,
synes som vi deler en felles uro rundt dette.
Det jeg syns er mest sørgelig rundt amerikansk politikk nå, er at det faglige INNHOLDET - hva som er hovedmålet med de to kandidatenes politikk, og hvorfor det skal være bra for USA - forsvinner i en opphetet personstrid om hvem som er den største og mest uansvarlige idioten.
Det er et meget usunt og lite konstruktivt utgangspunkt for arbeidet med å bedre USAs framtid, herunder løfte opp de store svake gruppene til et mer funksjonelt nivå.
La oss derfor se om Trump, uavhengig av det ytre bråket rundt ham, har noen ideer og planer som kan forbedre det amerikanske samfunn for folk flest:

HVA ER TRUMPS POLITISKE PROGRAM?
Dette finner vi på Trumps egen nettside, under Agenda47 (han vil bli den 47. president om han vinner til høsten).
Bla. AP har omtalt Agenda47 på sine sider:
Lenke: https://apnews.com/article/trump-policies-agenda-election-2024-second-term-d656d8f08629a8da14a65c4075545e0f

NB: Av letthetshensyn for å levere en lettlest norsk versjon, har jeg plukket fra VGs opplisting - vær derfor obs på at VGs holdninger, der jeg har direkte hentet deres ordlyd, flere ganger tydelig reflekteres i hvordan de omtaler disse punktene:

Utdanning
Han vil gi foreldre rett til å stemme frem rektorer på skoler.
- Trump vil også opprette et sertifiseringsorgan for å sertifisere lærere som «omfavner patriotiske verdier og støtter den amerikanske levemåten».
- Lærere bør også få lov til å gå med skjulte skytevåpen, og føderale skattepenger bør brukes på å ansette trente våpeneiere som vakter ved skoler.
- «Bråkmakere» skal ut av klasserommene og inn i reformskoler og institusjoner, under Trumps plan for sin andre presidentperiode.
- Trump vil også åpne det han kaller «American Academy». Pengene skal komme fra å skattlegge private universiteter, som han mener gjør studentene til «kommunister og terrorister», sitat:
- Vi skal ta milliarder og atter milliarder av dollar som vi vil samle inn ved å skattlegge, bøtelegge og saksøke overdrevent store private universitetsfond.

Klima
Trump vil trekke USA fra Parisavtalen.
- Han vil øke fossil utvinning på amerikansk jord, og sende ut et team av «krigeradvokater» for å «jakte ned alle unødvendige føderale regler som stanser innenlandsproduksjon». Målet er å få drivstoff- og energikostnader ned.
– Dette store arbeidet vil også bidra til å gjenopprette håp og ambisjoner til Amerikas unge mennesker, i stedet for å være irrasjonelt skremt av politiske spådommer om en klimaapokalypse, sier Trump om egne planer.

Statsborgerskap
I USA får man statsborgerskap om man blir født der.
- I sin Agenda47 lover Trump umiddelbart å stanse dette. Barn født i USA må ha minst én forelder med amerikansk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse for å kunne bli amerikaner, i hans plan.
- Han lover også å umiddelbart stanse det han påstår er ulovlige stønader og bidrag til innvandrere uten oppholdstillatelse, som matkuponger og andre programmer.
– På den første dagen av min nye administrasjon, vil vi stenge ned denne parodien og forsvare velstanden til hardtarbeidende middelklassefamilier, skriver Trump.

Innvandring
Innvandrere får ikke tilgang til velferdsstaten i president Trumps Agenda47.
- Det skal også opprettes et Nasjonalt kontrollsenter som skal føre kontroll med utenlandske statsborgere. I tillegg skal grensekontrollen bli hardere.
Trump har lagt frem en rekke kategorier mennesker han vil nekte innreise til USA:
- De som blir «en økonomisk byrde» for helsevesenet
- Ikke-essensielle utenlandske arbeidere
- Gjeninnføring av innreiseforbudet til USA.

Skeives rettigheter
Trump vil umiddelbart fjerne alle rettigheter til kjønnskorrigerende behandling som president Biden har innført.
- Han vil også at skoleansatte som snakker med barn om kjønn skal straffes hardt.
- I hans Agenda47 skal sykehus eller helsepersonell som gir kjønnskorrigerende behandling til barn miste lisensen.
- I likhet med Russlands president Vladimir Putin skal Trump løfte frem «kjernefamilien», og «feire ulikhetene» mellom menn og kvinner».
- Han vil også be Kongressen om å fastslå at det kun finnes to kjønn, og at det er kjønnet man blir tildelt ved fødsel.

Kriminalitet og rettssystem
Menneskesmuglere kan bli dømt til dødsstraff om Trump får det som han vil.
- Trump vil overhale Justisdepartementet og FBI, og ansette 100 «juridiske krigere» som skal kjempe mot kriminalitet og «kommunistisk korrupsjon».

Utenriks
- Hvis Trump vinner høstens presidentvalg, kan den amerikanske støtten til Ukraina iht. Agenda47 bli kraftig redusert – om ikke fjernet helt.
- Han vil også kreve at Europa tilbakebetaler USA for kostnadene de har med å gjenoppbygge arsenalet som er sendt til Ukraina.

Helse
For å oppnå det han kaller «total uavhengighet fra Kina», vil Trump innføre avgifter og importrestriksjoner på medisiner. Målet er at produksjonen skal tas opp i USA.
VG har prøvd å sjekke hva han mener i abortsaken, men har ikke funnet noe konkret om hva Trump mener om det i Agenda47, men til Fox News sier han at han ennå ikke har bestemt seg for ved hvilken uke abort skal bli forbudt. Det skriver The Hill.
- Trump lover å opprette en kommisjon som skal se nærmere på kroniske sykdommer og årsakene bak.
- Han vil også at det skal opprettes et program som nær familie kan benytte seg av dersom de må ta fri fra jobben for å ta vare på et familiemedlem som jobber med å bli rusfri.
-------------------------

Vel, som alle kan se: Dette er ikke lett å putte inn i tydelige politiske båser slik vi tenker her i Norge.
Noen av Trumps planer kunne glidd inn i både venstre- og høyresiden her hjemme; han er f.eks. ikke ensidig høyredreid slik våre MSM-medier ynder å fremstille det. Men hovedbildet er uansett at svært mange av hans planer er konfliktladede/konfronterende og vil på ulike måter utfordre alle sider i amerikansk politikk.
Et annet trekk ved Trumps politiske utspill er at han konstant og aggressivt utfordrer de tradisjonelt liberale/etablerte politiske miljøene (les: demokratene), og blir slik svært truende mot deres egne langt mindre handlekraftige agendaer, og skaper frykt for at stadig nye og viktige støttegrupper i deres velgermasser vil hoppe over til Trump.


Affen

Om saken mot Trump er rigget, eller ikke, kan man jo lure på, b.a. når man leser følgende:

"Dommeren i President Trumps sak skulle velges tilfeldig blant 24 dommere ved Supreme Court of NY, Supreme Civil & Criminal domstol i Manhattan.

Det ble han/hun ikke.
Saken ble tildelt Juan Merchan som er dommer i domstolen Court of Claims. Denne domstolen håndterer saker av langt mindre alvorlighetsgrad enn en sak mot en tidligere president.

De seperate sakene til Steve Bannon og Trumps CFO Allen Weisselberg skulle også utnevnes blant denne gruppen av 24 dommere. De fikk alle Juan Merchan."

Så hva er sjansen for at et slikt valg skal kunne skje ?

Dette er hva en av kommentarene sier:

"For å beregne sannsynligheten for at en bestemt dommer blir valgt tre ganger på rad ut av 24 mulige dommere, kan vi bruke sannsynlighetsteori. Her er trinnene:

1. Totalt antall dommere: 24
2. Antall ganger en bestemt dommer blir valgt: 3

Hver gang en dommer skal velges, er sannsynligheten for å velge en bestemt dommer 1/24

Når vi skal beregne sannsynligheten for at samme dommer blir valgt tre ganger på rad, multipliserer vi sannsynligheten for hver enkelthendelse:

Sannsynligheten for at en bestemt dommer blir valgt tre ganger på rad ut av 24 mulige dommere er (1/24)*(1/24)*(1/24), det vil si omtrent 0.0072%.
Det er en god grunn til å påstå at rettssaken til Trump ble rigget."


Ikke vet jeg, men jeg antar at det er mange i USA som ikke har særlig mye "reint mel i posen" etter alt man leser og hører.
Hvilket utfall valget den 5. november vil få, gjenstår å se, men spennende blir det i alle fall.

https://www.document.no/2024/06/01/statistisk-sammenfall-at-merchan-far-alle-saker-mot-maga/

Telehiv

Quote from: Affen on 02.06.2024, 12:31:54Ikke vet jeg, men jeg antar at det er mange i USA som ikke har særlig mye "reint mel i posen" etter alt man leser og hører.
Hvilket utfall valget den 5. november vil få, gjenstår å se, men spennende blir det i alle fall.

https://www.document.no/2024/06/01/statistisk-sammenfall-at-merchan-far-alle-saker-mot-maga/

Hei Affen,
ja, man kan virkelig undres hvor langt demokrati og rettsvesen skal testes i USA under de rådende omstendigheter.
Mye av årsakene kan trolig spores til det sosio-økonomiske forfallet:
- en skremmende stor del av den tidligere samfunnsbærende middelklassen er jo i en rekke stater redusert til en slags ny "arbeiderklasse", og har ikke lenger råd å sende barna sine til høyere kvalitetsutdanning (disse studieplassene er i stor grad kjøpt av rike asiater og europeere nå; og de virkelig rike amerikanerne sender sine barn like gjerne til eliteuniversiteter i Europa).
- Den tidligere service- og tungindustrifunderte arbeiderklassen er splittet opp og kjørt ned i ulike former for "ny-proletariat", om de ikke er blitt permanent arbeidsledige, da.
- de tradisjonelle poor whites og svarte statene har havnet i et vanvittig rushelvete, der zombie-dopede stakkarer kan skues overalt. 
 
Først og fremst må det jo være en strøm av illusjoner om USA som det forjettede land som brister der borte nå: Tenk om vi hadde hatt en slik situasjon gående her hjemme nå? Hva hadde det norske folk følt og tenkt?


translator

#5
Quote from: Telehiv on 31.05.2024, 10:53:06Hadde vært interessant å høre hva andre mener om dette også her på forumet?

Må nesten bidra litt her jeg også, selv om tiden ikke strekker til (og med fint vær bruker jeg fritiden utendørs og prøver å få lest litt bøker).

Hele denne saken mot Trump er oppkonstruert og er utelukkende laget for å gjøre det vanskelig for ham (å bli valgt) og dommen var bestemt på forhånd; det skjønner vi utfra blant annet de detaljene som Affen nevner over her. Jeg hørte også at et av medlemmene av juryen var byttet ut, antagelig fordi vedkommende ikke ville stemme for at Trump er skyldig på kommando fra aktoratet og dommeren.

Når det gjelder hva Trump vil gjøre som president så anbefaler jeg å lytte til hans taler fremfor å lese hva VG mener. For øvrig var det da Trump trakk USA fra Paris-avtalen at jeg begynte å endre mening om ham, til det positive. For Elon Musk var det visstnok motsatt; han brøt med Trump pga. Paris-avtalen, men nå ser det ut til at de har funnet hverandre igjen.
https://www.document.no/2024/06/02/elon-musk-kan-bli-radgiver-for-donald-trump-etter-valget/

I 2016 syntes jeg det var en tragedie at Trump vant; på den tiden var jeg fortsatt altfor influert av NRK, Aftenposten osv.

Som nevnt er det mye boklesing på meg for tiden. Jeg har blant annet lest en bok som forklarer hvordan USA er blitt slik det er i dag. Her litt om hvorfor denne boken interesserte meg. Det begynte med dette innlegget på Document:

QuoteTorque Wrench for 34 minutter siden edited
De bekjemper Viktor Orbán så intenst, fordi han er en av de få som ikke lar seg kue av den massive og totalitære psykologiske krigføring som globalistene og venstresiden fører mot egne befolkning, på bred front i hele den vestlige verden. Og særlig da ved å bruke woke-bevegelsens kulturrevolusjonære identitetspolitikk, for alt hva det er verdt til å bryte ned viktige tradisjonelle fellesskapsinstitusjoner som familie og nasjonalstat, som står i veien for globalistenes utopiske agenda.
Christopher F. Rufo innleder sin nye bok America's Cultural Revolution med å fortelle hvordan han har opplevd denne psykologiske krigføringen på kroppen.

Og det skremmende er at propagandaen virker. På få år har har de lykkes i å skape oppslutning i befolkningen om mange av disse doktrinene, og om sensur av disse doktrinenes kritikere.

https://www.document.no/2023/07/24/orban-eu-har-avvist-kristendommen-driver-lhbtq-kampanje-og-skifter-ut-egen-befolkning/

Nå har jeg selv lest boken, etter å ha bestilt den på Amazon:
https://www.amazon.com/Americas-Cultural-Revolution-Conquered-Everything/dp/0063227533

Det er flere likhetstrekk med Maos kulturrevolusjon. De som står bak er kommunister (make no mistake about it!) og mens Mao ledet den lange marsjen gjennom Kina, beskriver Rufo den lange marsjen gjennom institusjonene. Dvs. først prøvde de den voldelige måten med terrorgrupper som The Weather Underground, Black Panther osv., men da de lyktes dårlig med dette, infiltrerte de først universitetene og skolene, deretter statlige institusjoner med det vi på norsk kaller kritisk raseteori (godt beskrevet i utdraget over) som skulle utvikle seg til DEI (Diversity, Equity, Inclusion) i bedrifter og det private næringsliv. Boken følger fire personer (Herbert Macuse, Angela Davis, Paulo Freire og Derrick Bell) som har bidratt til "tankegodset", men det er en annen mann som har sørget for at DEI er blitt styrende for omtrent alt som skjer i USA i dag, både offentlig og privat. Kort sagt: it's ALL Obama! Dette blir min neste bok:

https://www.amazon.com/Racism-Revenge-Ruin-Its-Obama/dp/1958682063
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#6
Quote from: translator on 04.06.2024, 00:45:17...men det er en annen mann som har sørget for at DEI er blitt styrende for omtrent alt som skjer i USA i dag, både offentlig og privat. Kort sagt: it's ALL Obama! Dette blir min neste bok:

https://www.amazon.com/Racism-Revenge-Ruin-Its-Obama/dp/1958682063

Interessant at du nevner Obama (president 2009-17) som en underliggende problemstilling for mye av dagens sosiale utfordringer i USA. Opposisjonen i Kongressen kritiserte ham fra 2009 særlig for ikke å gjøre nok med USAs voksende budsjettunderskudd og utenlandsgjeld, resulterende i økonomiske nedgangstider og høy arbeidsledighet.

Trump kunne fram til presidentvalget i 2016 i tillegg bygge mye av sin valgkampretorikk på den manglende håndteringen av ulovlige innvandrere fra Sør-Amerika. Du må nesten være norsk journalist for ikke å forstå hvilken belastning dette er på den amerikanske forvaltningen, for befolkningsveksten av latinamerikanske amerikanere har lenge vært dramatisk økende:
- Allerede i 2010 var 50,5 millioner amerikanere av latinamerikansk avstamning, hvorav 64 % av meksikansk avstamning
- Mellom 2000 og 2010 økte landets latinamerikanske befolkning med 43 %, mens resten av befolkningen økte med 4,9 %.
- Mye av denne veksten er på grunn av innvandring fra Sør-Amerika.
- 12,6 % av den amerikanske befolkningen var utenlandskfødte, hvorav 54% av disse var født i Latin-Amerika.

Obama gjorde i praksis ingen ting med de ulovlige grensekrysningene, og under Bidens famlende håndtering har dette eskalert videre til manges store misnøye. Slik at Biden de siste dagene har begynt å snakke om å sette inn mer håndfaste virkemidler av de typer Trump har snakket om hele tiden siden det nevnte innvandringsbildet ble slått alvorlig alarm rundt for 15-20 år siden.

Tragikomikken er at når Trump har sagt det samme har norske journalister stemplet ham med språkets verste betegnelser. Nå er de allerede i gang med å finne noe mer passende for snille Biden  ;D                                                             

translator

#7
Quote from: Telehiv on 04.06.2024, 09:53:44
Quote from: translator on 04.06.2024, 00:45:17...men det er en annen mann som har sørget for at DEI er blitt styrende for omtrent alt som skjer i USA i dag, både offentlig og privat. Kort sagt: it's ALL Obama! Dette blir min neste bok:

https://www.amazon.com/Racism-Revenge-Ruin-Its-Obama/dp/1958682063

Interessant at du nevner Obama (president 2009-17) som en underliggende problemstilling for mye av dagens sosiale utfordringer i USA. Opposisjonen i Kongressen kritiserte ham fra 2009 særlig for ikke å gjøre nok med USAs voksende budsjettunderskudd og utenlandsgjeld, resulterende i økonomiske nedgangstider og høy arbeidsledighet.

Trump kunne fram til presidentvalget i 2016 i tillegg bygge mye av sin valgkampretorikk på den manglende håndteringen av ulovlige innvandrere fra Sør-Amerika. Du må nesten være norsk journalist for ikke å forstå hvilken belastning dette er på den amerikanske forvaltningen, for befolkningsveksten av latinamerikanske amerikanere har lenge vært dramatisk økende:
- Allerede i 2010 var 50,5 millioner amerikanere av latinamerikansk avstamning, hvorav 64 % av meksikansk avstamning
- Mellom 2000 og 2010 økte landets latinamerikanske befolkning med 43 %, mens resten av befolkningen økte med 4,9 %.
- Mye av denne veksten er på grunn av innvandring fra Sør-Amerika.
- 12,6 % av den amerikanske befolkningen var utenlandskfødte, hvorav 54% av disse var født i Latin-Amerika.

Obama gjorde i praksis ingen ting med de ulovlige grensekrysningene, og under Bidens famlende håndtering har dette eskalert videre til manges store misnøye. Slik at Biden de siste dagene har begynt å snakke om å sette inn mer håndfaste virkemidler av de typer Trump har snakket om hele tiden siden det nevnte innvandringsbildet ble slått alvorlig alarm rundt for 15-20 år siden.

Tragikomikken er at når Trump har sagt det samme har norske journalister stemplet ham med språkets verste betegnelser. Nå er de allerede i gang med å finne noe mer passende for snille Biden  ;D                                                           


Det er blitt hevdet at Obama er den som egentlig styrer USA og at han nå er inne i sin 4. periode. Ting som kan tyde på dette er at han, i motsetning til alle tidligere avgående presidenter, aldri reiste hjem (til Chicago) og det ryktes at han har et avlyttingssikkert "kontor" like ved Det hvite hus. En annet tegn er et klipp jeg så for et par år siden av ham i Det hvite hus der Biden (presidenten) ble gående betydningsløs i bakgrunnen, mens Obama sto i sentrum.

Jeg er enig i at innvandringen og dens konsekvenser var nøkkelen til Trumps valgseier i 2016 og særlig 2020 (hvis ikke valget hadde blitt kuppet!) der Trump økte stemmetallet med over ti millioner ifølge de offisielle tallene og fikk flere stemmer fra svarte og latinamerikanere enn noen republikaner før ham (med unntak av Reagan i 1984?). Den vesentligste grunnen til dette er at uten det stadig "påfyllet" av nye immigranter, ble det lettere å få/beholde en jobb med en lønn man kunne leve av. Nesten alle amerikanere fikk bedre økonomi i de fire årene Trump var president.

Jeg synes også det bør nevnes at blant alle disse immigrantene kommer det også inn store mengder narkotika, ikke minst fentanyl. Mye av dette stoffet fremstilles i Kina og smugles inn med immigrantene.

Fentanyl er 50 ganger sterkere enn heroin. Ifølge amerikanske myndigheter er stoffet nå den ledende dødsårsaken for personer mellom 18 og 49 år i landet. Hva er sammenhengen og hvor skyldig er Biden-regimet? Blood Money! Også denne skal leses i løpet av sommeren:

https://www.amazon.com/Blood-Money-Powerful-Blind-Americans/dp/0063061198
https://www.document.no/2024/02/26/kina-styrer-fentanyl-produksjonen-fra-a-til-a/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

Quote from: translator on 05.06.2024, 20:23:30Det er blitt hevdet at Obama er den som egentlig styrer USA og at han nå er inne i sin 4. periode. Ting som kan tyde på dette er at han, i motsetning til alle tidligere avgående presidenter, aldri reiste hjem (til Chicago) og det ryktes at han har et avlyttingssikkert "kontor" like ved Det hvite hus. En annet tegn er et klipp jeg så for et par år siden av ham i Det hvite hus der Biden (presidenten) ble gående betydningsløs i bakgrunnen, mens Obama sto i sentrum.

Boken Racism, Revenge and Ruin - It's ALL Obama åpner faktisk med nettopp denne scenen:

QuoteCHAPTER 1: HE IS STILL IN CHARGE

On April 15, 2022, Barack Obama visited the White House for the first time in more than five years, and what is most telling is what it showed about his supposed successor.

To say Obama was welcomed like a conquering hero hardly does the extraordinary scene justice. Surrounded by gleeful White House staff and invited Democrat pols, he was like an emperor, honoring his adoring subjects with his mere presence, offering a word to this one, a smiling nod to that one, a touch of the royal hand to the next.

Make that, an emperor/rock star, since the women among the invited guests - think Senator Amy Klobuchar (D-Minn.) and an even-giddier than-usual Kamala Harris - mobbed him like young girls at a Harry Styles concert.

The purported president? In the video of the event, Joe Biden can be seen wandering at the edge of the throng, trying, and failing, to catch Obama's notice, before wandering off, vacant-eyed. When Obama finally deigns to acknowledge his presence, Biden exults in this, saying seeing him "brings back so many good memories." Then, in his eagerness to please, he refers to himself as "Joe Biden, Barack Obama's vice president."

Less kindly, Obama responds by calling him "Vice President Biden," before smirking and saying, "That was a joke."

When the video went viral, even Democrats recalled Obama's assessment of the sitting president - "Don't underestimate Joe's ability to fuck things up" - and only then did Obama tweet some mild pretend respect for his successor. "Always great catching up with @POTUS. Thanks for all you're doing to help even more Americans get access to quality, affordable healthcare."

But this wasn't fooling anyone. It was already abundantly clear to millions that Biden's presidency was a sham, and the doddering dunce of a man a mere puppet.

And that the true power in Washington lay not in the White House, but in Barack and Michelle's lavish home in the fashionable Kalorama section of town.

https://www.amazon.com/Racism-Revenge-Ruin-Its-Obama/dp/1958682063
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Affen

#9
" En annet tegn er et klipp jeg så for et par år siden av ham i Det hvite hus der Biden (presidenten) ble gående betydningsløs i bakgrunnen, mens Obama sto i sentrum."

Her er klippet hvor Obama er "stjernen", mens Biden går forvirret rundt i bakgrunnen og også fortvilet prøver å få kontakt med Obama, til ingen nytte.
 
Biden eller ei;  det gjør direkte vondt å se denne mannen ( "verdens mektigste" ? ) virre rundt, tilsynelatende helt bortkommen og helt oversett av alle andre, uten å få kontakt med noen.

https://www.youtube.com/watch?v=QGRxVITBGOA

translator

#10
Quote from: Affen on 16.06.2024, 12:06:40" En annet tegn er et klipp jeg så for et par år siden av ham i Det hvite hus der Biden (presidenten) ble gående betydningsløs i bakgrunnen, mens Obama sto i sentrum."

Her er klippet hvor Obama er "stjernen", mens Biden går forvirret rundt i bakgrunnen og også fortvilet prøver å få kontakt med Obama, til ingen nytte.
 
Biden eller ei;  det gjør direkte vondt å se denne mannen ( "verdens mektigste" ? ) virre rundt, tilsynelatende helt bortkommen og helt oversett av alle andre, uten å få kontakt med noen.

https://www.youtube.com/watch?v=QGRxVITBGOA

Takk Affen, jeg fant ikke igjen det klippet, men her er iallfall scenen hvor Obama sier visepresident Biden ("That was a joke") fra talerstolen til latter fra publikum.

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Quote from: translator on 16.06.2024, 20:24:52
Quote from: Affen on 16.06.2024, 12:06:40" En annet tegn er et klipp jeg så for et par år siden av ham i Det hvite hus der Biden (presidenten) ble gående betydningsløs i bakgrunnen, mens Obama sto i sentrum."

Her er klippet hvor Obama er "stjernen", mens Biden går forvirret rundt i bakgrunnen og også fortvilet prøver å få kontakt med Obama, til ingen nytte.
 
Biden eller ei;  det gjør direkte vondt å se denne mannen ( "verdens mektigste" ? ) virre rundt, tilsynelatende helt bortkommen og helt oversett av alle andre, uten å få kontakt med noen.

https://www.youtube.com/watch?v=QGRxVITBGOA

Takk Affen, jeg fant ikke igjen det klippet, men her er iallfall scenen hvor Obama sier visepresident Biden ("That was a joke") fra talerstolen til latter fra publikum.


Ett spørsmål trenger seg kanskje mest fram når det gjelder det kommende presidentvalget i verdens mektigste nasjon:
- hvordan i alle dager kan demokratene sitte passivt og se på at en sluttkjørt Biden likevel akter å stille for nye 4 år, og kanskje til og med vinne hvis systemet hans bistår som sist?

Et bedre bevis på at velgerne er kjørt av banen er vel ikke lett å finne?


Telehiv

#12
I natt gikk altså den første debatten mellom Biden og Trump av stabelen.
Debatt og debatt, kan man spørre - jeg satt oppe i natt og så på hendelsen, og kan ikke fatte annet enn at demokratene finner at de må gripe inn og skaffe seg en ny kandidat. Bidens framtreden var bare tragisk, og selvsagt alarmerende for hvordan verdens største supermakt kan risikere å se ut på den internasjonale scene de neste årene.Amerikanske medier har gjennomgående konkludert med å stemple Joe Bidens innsats som en «katastrofe».
67 prosent av de som så debatten mente at Trump vant.

Nå rettes blikket mot demokratenes landsmøte i august: Vil Biden trekke seg frivillig før landsmøtet, eller vil partiet velge ham ut da? Da er spillereglene at visepresident Harris vil tre inn i stedet som førstekandidat. Men det trenger slett ikke å redde valget for demokratene; Harris er enda mindre populær enn Biden. Det blir derfor spennende å følge hvilke redningsaksjoner partiet vil kjøre de neste ukene.

Men siden dette er en tråd om prosessene mot Trump:
Kanskje demokratene finner ut at beste forsvar er å intensivere anklagene og rettsprosessene mot Trump på bred front i stedet for å fortsette en ordinær valgkamp der Biden styrer mot et nederlag?stjakobs

#13
Scott Adams on X:

Watching Democrats wake up to how badly their own team has been gaslighting them about Biden is the entertainment of the decade.

If I were Trump, I would remind Democrats their own side lied to them to the point of generational party destruction.

And not just lies about Biden.

We've been living in a Democrat-made hoaxocracy for at least 7 years. Fine People Hoax, Drinking Bleach Hoax, J6 insurrection hoax, "Suckers and losers" hoax, and so much more.

Trump is a "salesman." His hyperbole is designed to be productive, as in getting to a deal.

Democrat persuasion is a different animal. Gaslighting is pure evil. We need to stop comparing "fact checks" by counting the NUMBER of them. Instead, compare the TYPE.

Trump might say his economy was better than you remember. But Biden tells you Hitler is rising.

Those are not equivalents. One is selling. The other is gaslighting.

449246291_10226166275887570_7910466066462560324_n.jpg
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

#14
Quote from: stjakobs on 30.06.2024, 12:04:22Scott Adams on X:

Forstår jeg den godeste Adams riktig mener han at Trumps skryt av egne bravader ikke er så farlig/skadelig for det amerikanske samfunn/demokrati som Biden-fløyens mer grunnleggende løgnforsøk på å forvrenge hva som er de reelle truslene i dag?

Dette gir meg litt ubehagelige assosiasjoner til ryktene om et panisk Støre-valgapparat som sies å ville satse på en tilskitning av Erna-pakken fram til neste stortingsvalg framfor å fronte egen politikk, noe som ligner svært på Bidens like paniske strategi mot Trump.PS: Ikke desto mindre lekkes det nå at Erna underhånden har invitert Støre til en "koalisjon" om å banke gjennom EUs fjerde energipakke i stortinget. Nå var det derfor rett før jeg skrev "pakket" både om Erna-pakken og energipakken. For dette betyr i så fall at det ikke spiller noen rolle hva folk stemmer på ved neste stortingsvalg, folkemeningen overstyres uansett. For folkemeningen er jo klart mot EUs fjerde energipakke, men er det noen av de styrende partier som bryr seg med plagsomme velgere lenger, da? Alle ender jo med FN/EU og WEF-kryping etter de er valgt, uansett.
Og formelt erklært EU-motstander Sp blir nok med så lenge de får fortsette i regjering. For en gjeng!
Nå mangler vi snart bare Krfs analyse om at det er guds vilje at Norge bør underkaste seg både Jomfru Maria (i dag ved vararep von der Leyen) og EU.
 
Lenke: https://www.document.no/2024/06/29/solberg-inviterer-ap-til-energipakke-flertall-for-valget/