I Kinaland der kan alt gå an, tjo hei! sier CICERO Alfsen

Started by ConTrari1, 14.03.2021, 17:36:28

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Man må ikke komme her og komme her og kritisere verdens største co2-utslipp nasjon Kina. Noen kunne bli støtt på mansjettene, og hvor skal laksen vår bli spist da? Noen må ha hvisket et par sannhetsord i øret på Kristin Halvorsen:

Seniorforsker Knut H. Alfsen ved Cicero har i en årrekke vært rådgiver for Kina i klimaspørsmål.

– På en måte er vedtaket skuffende fordi det er «business as usual» i Kina. I lys av utsagnet om karbonnøytralitet kunne man håpe på at de hadde skjerpet målene, sier Alsen til NRK.

Likevel mener Alfsen at Kinas mål er mer ambisiøse enn mange ser.


Landet skal bygge masse ny atomkraft (ingen kritisk kommentar fra NRK om det), og alle de nye kullkraftverkene har visst ikke Alfsen oppdaget ennå. Så, om noen år, eller tiår, eller hundreår, vil kanskje Kina nå sin egen definisjon av karbon nøytralitet.

For det er jo så mye usikkerhet i verden, så da må man ha forståelse for at Kina ikke skjerper utslippsambisjonene:

Han viser også til at det er stor usikkerhet om fremtiden akkurat nå, med pandemi og det forverrede forholdet mellom Kina og USA.

– Forholdet til USA er jo særdeles uklart, for å si det mildt. Det gjør det risikofylt for Kina å skjerpe klimamålsettingene akkurat nå, sier Alfsen.


"Take a knee", for BLM og Beijing.

https://www.nrk.no/urix/kina-skjerper-ikke-co_-malene-1.15407648
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.