Våger ikke myndighetene å stanse taxi-kriminaliteten?

Started by Telehiv, 10.11.2023, 09:37:53

Previous topic - Next topic

Telehiv

Taxi-kriminaliteten: 10.000 til Gardermoen, 2500 for bagasje
Taxibransjen er i stor grad blitt overtatt av utenlandske kriminelle elementer, eller rettere: Flere er norske statsborgere, men nesten alle med utenlandsk bakgrunn. I hovedsak fra MENA-landene, Somalia, Pakistan, og Øst-Europa.
Solberg-regjeringen slapp djevelskapet løs, mens dagens regjering i beste woke-ånd tillater disse å fortsette å bedrive den svindel de finner for godt, uten tegn til å gripe nødvendig inn.Som vanlig er det Høyres naive tro på markedets usynlige hånd som står bak djevelskapet:
1. november 2020 ga Solberg-regjeringen frislipp av drosjeløyver, det ble ikke lenger krav om å tilhøre en taxisentral, og det ble lettere å kjøre drosje som sidejobb. Kommunene fikk heller ikke sette tak på hvor mange drosjer de skal ha. Solberg-regjeringen fjernet også behovsprøvingen som frem til da begrenset antallet aktører i markedet. Hensikten var å la markedet styre drosjenæringen.

Alarmerende overskrift i Dagens Næringsliv viser hva som er virkeligheten nå:

"Flytoget slår alarm om kjemperegninger på taxi fra Oslo til Gardermoen: – Ren svindel"
Flytoget forteller om krav på inntil 10.000 kroner for å kjøre fra Oslo til Gardermoen. En annen sjåfør krevde 2500 kroner ekstra for bagasje.

https://www.dn.no/samferdsel/drosjemarkedet/taximarkedet/flytoget/flytoget-slar-alarm-om-kjemperegninger-pa-taxi-fra-oslo-til-gardermoen-ren-svindel/2-1-1544581

Støre-regjeringens forsøk på å stanse denne vanvittige utviklingen er foreløpig til å gråte av, men de har jo dristet seg til å fremme krav om taklampe, og dokumentasjonskrav på at taksameteret er godkjent - som om denne gjengen bryr seg om sånt når offeret er alene og hjelpeløst!
I fjor hevdet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding at "Regjeringen skal stoppe frislippet i drosjenæringen". 

Åja?!? Så langt har de bare politikerpratet hele veien. Å ta tak i den systematiske kriminaliteten og loppingen av eldre og forsvarsløse taxikunder er fremdeles helt i det blå. Regjeringen ytret f.eks. at de ønsket seg også krav om fagkompetanse for løyvehaver. Et slikt krav forutsetter imidlertid en lovendring, og Samferdselsdepartementet har ennå ikke sendt inn forslag om lovendring til Stortinget. Men tenk, dere: Dette har departementet planer om å gjøre.

– Vi trenger et krav om kompetanse for løyvehavere. Det er i dag ingen kompetansekrav til disse, kun til sjåfører. Det er problematisk. Hvilke krav som stilles til løyvehavere, har avgjørende betydning for å sikre at vi har seriøse aktører i næringen. Vi ønsker å få dette på plass så tidlig som mulig i 2023, sa samferdselsminister Nygård tidligere i år.
Og status? Please report de som vet.

For egen del er det selvsagt ikke snakk om å nærme seg en taxi i Osloområdet. Til Gardermoen er det kun Flytoget som kan brukes. I Bergen har jeg også funnet det nødvendig å stanse bruk av taxi, ikke minst det reinspikka krim-foretaket Norgestaxi der sjåførene knapt vet hvor de kjører, og prøver seg på alle slags betalingstricks. Verre dess mer forsvarsløs kunden virker.
Konkurrenten Bergen Taxi har en del norske sjåfører som ikke synes å bedrive kriminell virksomhet, men det kan man ikke vite sikkert der heller før tur og betaling er avsluttet.

PS: Mitt oppgraderte fokus på denne elendigheten nå, skyldes nok at jeg forleden snakket med en offentlig ansatt i arbeidsmyndighetene (det får være tilstrekkelig presisjonsnivå), og hun sa at hovedgrunnen til at myndighetene ikke griper inn er at taxiyrket er omtrent det eneste de aller fleste av disse kjeltringene vil drive med uten at de går direkte over på fulltids NAV for å bli der. Men faktum er, sa hun, at mange likevel drar utbetalinger fra NAV mens de samtidig kjører svart taxi. Uansett: Myndighetene lukker øynene også for dette, og håper rett og slett at dette "innvandreryrket" ("et av de mest velegnede integreringsyrker" som en entusiastisk SV-er hevdet forleden) kan fortsette i stor stil, men da helst med litt mindre kriminalitet. "Ordne opp" betyr altså bare å flikke på elendigheten.
Offentlighetspersonen som opplyste dette ønsket selvsagt ikke å bli navngitt. 

Affen

"Taxibransjen er i stor grad blitt overtatt av utenlandske kriminelle elementer....."
Bare sånn apropos:  Jeg har nettopp lest boken "Klanerna.  Den systemhotande brottsligheten". 
Boken beskriver hvordan familieklaner og andre banditter har klarte å infiltrere seg i viktige posisjoner og ut fra det bidrar til storstilt svindel.

Etter å ha lest boken, kan jeg ikke skjønne hvordan Sverige skal klare å komme ut av dette på noen som helst måte.  Her har Sverige virkelig skaffet seg ut alvorlig problem.

Boken anbefales på det sterkeste.

"I en rapport fra skattevesenet i Sverige heter det at ikke bare staten, men også regioner og kommuner nå angripes av omfattende svindel. Med personlige assistenter, omsorgssentraler, bofellesskap, verneboliger og familiehjem. Samtidig svindles det med legeerklæringer og falske resepter på legemidler."

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/de-kommer-til-a-bli-skremt-vettskremt-slik-jeg-ble/o/5-95-1387577

https://www.adlibris.com/no/bok/klanerna-den-systemhotande-brottsligheten-9789180022804Telehiv

Quote from: Affen on 12.11.2023, 11:56:12"Taxibransjen er i stor grad blitt overtatt av utenlandske kriminelle elementer....."
Bare sånn apropos:  Jeg har nettopp lest boken "Klanerna.  Den systemhotande brottsligheten". 
Boken beskriver hvordan familieklaner og andre banditter har klarte å infiltrere seg i viktige posisjoner og ut fra det bidrar til storstilt svindel.

Etter å ha lest boken, kan jeg ikke skjønne hvordan Sverige skal klare å komme ut av dette på noen som helst måte.  Her har Sverige virkelig skaffet seg ut alvorlig problem.

Boken anbefales på det sterkeste.

"I en rapport fra skattevesenet i Sverige heter det at ikke bare staten, men også regioner og kommuner nå angripes av omfattende svindel. Med personlige assistenter, omsorgssentraler, bofellesskap, verneboliger og familiehjem. Samtidig svindles det med legeerklæringer og falske resepter på legemidler."

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/de-kommer-til-a-bli-skremt-vettskremt-slik-jeg-ble/o/5-95-1387577

https://www.adlibris.com/no/bok/klanerna-den-systemhotande-brottsligheten-9789180022804


Det jeg beskriver er en sterk utvikling mot det samme syndromet her til lands. Som våre politikere dessverre bare fortsetter å styre oss feigt og unnlatende inn i.
Mens mange saklige observatører - utenfor våre klamme politiske miljøer - allerede har våget å ytre tydelig hvilken vei dette bærer:
- Om 10-15 år er vi der Sverige er nå. Kanskje før.
Å hevde noe annet er ren kvasiradikal posering.

PS: Kjekt å høre fra deg igjen, Affen!