Innspill mot omdanning av Tekna til AGW-aktivistorganisasjon

Started by Amatør1, 30.07.2014, 22:28:35

Previous topic - Next topic

Amatør1

De som har fulgt litt med i debatten i de siste månedene fikk kanskje med seg (eller kanskje nettopp ikke ?) at det nå i det stille gjøres forsøk på å omdanne fagforeningen Tekna til en AGW-aktivistorganisasjon, ved å omskrive det såkalte "politikkdokumentet" på en slik måte at man i ly av Teknas mange ingeniører og realister skal føre AGW-politikk omtrent som et politisk parti.

Dette dokumentet er behendig "sluppet" like før sommerferien, og med en høringsfrist like etterpå (1. September). Dette er ikke akurat fair play, for å si det slik, hverken metoden man undergraver Tekna med eller måten man synes å dekke seg bak medlemmenes faglige troverdighet, uten at disse behøver å være klar over hva som skjer.

Alle skeptikere som føler seg kallet bes gi tilbakemelding til Tekna om disse spørsmålene, slik de ber om - innen fristen 1. September. Dokumentene er å finne på tekna sine sider, følg linken i boksen under.

QuoteHøring - Teknas politikkdokument om energi- og klima

Politikkdokumentene angir innhold og retning for Hovedstyrets politiske arbeid, og bygger på Teknas foreningspolitiske mål. Revisjonen av politikkdokumentene skjer med formål om å gjøre Tekna til en aktuell og tydelig politisk stemme i samfunnsdebatten. Tekna skal gjøre en forskjell i arbeidet med å løse samfunnets utfordringer, slik Hovedstyret tidligere har vedtatt gjennom strategien Tekna 2020.

Hovedstyret har vedtatt å revidere Teknas politikkdokumenter. Organisasjonen inviteres til å komme med innspill til nytt politikkdokument. Innspillene vil danne grunnlaget for Hovedstyrets behandling av politikkdokumentet i september 2014.

Fristen for innspill til høringen er 1. september 2014.


Innspill til høringen

Vi inviterer organisasjonen til å komme med innspill på følgende spørsmål:

    Reflekterer dokumentet den politikken Tekna bør føre pÃ¥ omrÃ¥det?
    Gir dokumentet tydelige nok svar pÃ¥ politisk aktuelle og relevante spørsmÃ¥l?
    Er formen pÃ¥ dokumentet hensiktsmessig?
    Har du/dere forslag til konkret innhold, tekst og struktur til et revidert policydokumentet?Se vedlegg (øverst til høyre i denne artikkelen):

    Høringsnotat (1)
    Utkast til nytt politikkdokument om energi og klima (nytt, utkast 2014) (2)
    Utdrag fra Regjeringsplattformen 2013-2017: Energi- og miljø (3)
    Policydokument om energi og miljø (gammelt, revidert 2011) (4)


Innspillene sendes til thor.egil.braadland@tekna.no. Spørsmål til thor.egil.braadland@tekna.no, / Thor Egil Braadland, tlf. 911 83 088Fristen for innspill til høringen er 1. september 2014.


Baseballstick

Har aldri vært organisert, men vurderte Tekna grunnet støtteordning for etterutdanning for noen år tilbake. Jeg har stått på en mail-liste og mottatt div info og tilbud et par ganger årlig i etterkant av dette.

Sendte dem en epost i våres der jeg ba om å bli slettet fra enhver liste jeg måtte stå på hos Tekna, siden jeg ikke ønsket å bli asossiert med propaganda-organisasjoner i klimamenigheten. Har ikke hørt fra dem i ettertid, så de tok seg faktisk ikke bryderiet med å benekte saken.

Ingen grunn til å betale avgift der, altså.

Amatør1

Enhver må gjøre sin egen vurdering. Selv er jeg Tekna-medlem, men under sterk tvil. Jeg har hatt nytte av noen av deres tilbud, men disse er perifere i forhold til hva jeg oppfatter som primæroppgaven (fagforeningsarbeid for ingeniører og andre teknisk utdannede arbeidstakere).

Dersom denne omdanningen blir gjennomført, vil jeg personlig ta opp mitt medlemskap til ny vurdering.