Global warming: 3 nye studier angir 40% UHI-effekt, solen forklarer resten

Started by Telehiv, 06.09.2023, 11:09:06

Previous topic - Next topic

Telehiv

Den stadig bredere kritikken av IPCCs enøyde CO2-hypotese begynner etter hvert å svi godt i stumpen for det klimaindustrielle kompleks:

1. En stor gruppe kjente sol- og klimaforskere (37 forskere fra 18 land) publiserte 28. august 2023 denne peer-reviderte studien i tungt renommerte Climate: "The Detection and Attribution of Northern Hemisphere Land Surface Warming (1850–2018) in Terms of Human and Natural Factors: Challenges of Inadequate Data".
 
Denne nye studien er et sterkt angrep på IPCCs CO2-hypotese: Også i den siste IPCC-rapporten fortsetter IPCC-miljøet å redusere solens betydning for klimavariasjoner til "ubetydelig", og anslår samtidig at "urban warming" (UHI-effekten; Urban Heat Islands) står for mindre enn 10% av global oppvarming. Denne nye studien anfører imidlertid at opp til 40% av registrert oppvarming siden 1850 skyldes UHI, og at solvariasjon er en sentral forklaring for resten. Sagt på en annen måte: I denne nye studien blir IPCCs CO2-hypotese som ensidig forklaringsmodell for global oppvarming kraftig utfordret.

Her et bildeeksempel på UHI-effekten:


Medforfatter i studien Prof. Ana Elias, Direktør for Laboratorio de Ionosfera, Atmósfera Neutra y Magnetosfera (LIANM) ved Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, er bitende klar i talen: "This analysis opens the door to a proper scientific investigation into the causes of climate change."
 
Lenke: https://www.mdpi.com/2225-1154/11/9/179

2. Lignende konklusjoner trekkes i et annet paper ledet av Dr. Ronan Connolly og publisert i anerkjente Research in Astronomy and Astrophysics, med tittelen:
"Challenges in the Detection and Attribution of Northern Hemisphere Surface Temperature Trends since 1850".

I denne andre studien ser vi en litt annen innfallsvinkel til årsaksanalysen for "climate change", ved bruk av 25 ekstra estimater for solaktivitet og tre ekstra temperaturestimat-sett. Men samme problem angripes: "the detection and attribution of Northern Hemisphere surface temperatures".
Og disse to studiene lander på omtrent samme konklusjon; anslagsvis samme økte effekt av UHI (ca. 40%), samt solens langt større betydning for klimavariasjon enn hva IPCC angir.

Lenke: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4527/acf18e

3. En tredje fersk studie er Katata et al. (2023) publisert i tunge Journal of Applied Meteorology and Climatology, som gransker det samme "urbanization bias" og herunder den relaterte utfordringen å korrigere for "non-climatic biases in the temperature data". Studiens tittel er:
"Evidence of Urban Blending in Homogenized Temperature Records in Japan and in the United States: Implications for the Reliability of Global Land Surface Air Temperature Data".

Lenke: https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/62/8/JAMC-D-22-0122.1.xml

Sluttkommentar:
Det er bare å notere at det bygger seg opp stadig større miljøer som ikke lenger vil underkaste seg den stadig mer feilende CO2-hypotesen, og i stedet publisere egne funn basert på reell falsifiserbar vitenskap.


 

Telehiv

Nå har Klimarealistene lagt ut en omtale av de samme studiene:
Lenke: https://klimarealistene.com/ny-studie-antyder-global-oppvarming-er-bare-et-storbyproblem/

Artikkelen gir en oppdatert intro til debatten som har fulgt i kjølvannet av de tre artiklene jeg presenterte i trådstarten her, herunder det høyst forventede angrepet fra portvokterne i 5-manns banden i bloggen RealClimate.org.*
Det er heller ikke uventet at det er Gavin Schmidt som her kjører et skikkelig skittent stråmannsangrep på disse studiene:
Lenke: https://www.realclimate.org/index.php/archives/2023/09/as-soon-as-possible/

*Bloggen RealClimate.org ble startet i 2004 som et rent propagandaskrift for CO2-hypotesen og AGW-aktivismen. For tiden drives bloggen av Gavin Schmidt, Michael Mann, Rasmus Benestad, Stefan Rahmstorf og Eric Steig, sentrale i klikken som kalles "the usual suspects" (jfr. Climategate) når det skal drives forsvar for feilende kokkelimonkeforskning og ikke minst skitne angrep på kritisk forskning.

Tilsvaret til angrepet fra RealClimate org.
Forskerne bak de tre studiene har rimeligvis tatt kraftig til motmæle mot det de kaller et pseudovitenskapelig stråmannsangrep, i en artikkel jeg absolutt anbefaler å lese fordi den gir et svært informativt innblikk i meningsfrontene:
Lenke: https://www.ceres-science.com/post/reply-to-erroneous-claims-by-realclimate-org-on-our-research-into-the-sun-s-role-in-climate-change

Som sagt, vil man sette seg mer inn i frontene i solforskningen er denne debatten gefundenes fressen!


Telehiv

Quote from: Telehiv on 09.09.2023, 10:03:23Det er heller ikke uventet at det er Gavin Schmidt som her kjører et skikkelig skittent stråmannsangrep på disse studiene:
Lenke: https://www.realclimate.org/index.php/archives/2023/09/as-soon-as-possible/

Dette blir stadig skitnere: WUWT kan nå fortelle at NASA GISS sin direktør Gavin Scmidt trapper opp sine angrep med å kreve "investigation" av alle forskerne bak studien: "a FOIA action to research whether any employees of the Federal Government used government time or resources to correspond with Dr. Willie Soon, and other authors of the controversial studies". Intet mindre....

Som man kan se blir dermed de to kjente norske solforskerne Humlum og Solheim også dratt med i angrepet:
 


Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/09/15/are-you-or-have-you-ever-published-the-work-of-a-climate-skeptic/