Skrantesjuke - Panisk slakting av villrein?

Started by Water, 30.03.2017, 18:14:21

Previous topic - Next topic

Water

Er det bare meg som stusser på man vil slakte masse villrein for å unngå skrantesjuke?

QuoteRåda frå fagmiljøa er brutale og eintydige: Skal vi klare å unngå fleire tilfelle av den dødelege dyresjukdomen skrantesjuke, så må ein heil villreinstamme utryddast.
Kilde: https://www.nrk.no/sognogfjordane/ber-styresmakter-og-jegerar-forebu-seg-pa-masseslakt-1.13451889


Er det virkelig så enkelt?

QuoteSmitteoverføringen ved CWD kan skje gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (beite, infiserte kadaver). Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra smitta (syke) dyr. Prionene er svært resistente mot fysiske og kjemiske påvirkninger, og beite hvor syke dyr har oppholdt seg kan være smittefarlig i flere år.

QuoteTiden fra et dyr blir smittet til sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden) er lang, trolig rundt to år, og sykdommen opptrer oftest hos 3-5 år gamle dyr.

QuoteForekomsten og betydningen av denne sykdommen i norske hjorteviltpopulasjoner er så langt ukjent.

QuotePrevalensen (antall smittede dyr i populasjonen) av CWD i Nord-Amerika er vist å variere sterkt fra område til område, fra ca 0,5-5 % til ca 30% i noen hjorteviltbestander.
Kilde:http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

Min magefølelse sier at det allerede er for sent å gjøre noe og at man helt unødvendig ødelegger verdifullt genmateriale. Hvorfor ikke la naturen gå sin gang?

Water

Fra gårsdagens papirutgave av Aftenposten

Water

Mattilsynet vil slakte:
Quoteâ?? Det finnes ingen ferdig plan for hvordan dette skal gjøres, men vi prøver etter fattig evne Ã¥ ta et ansvar i denne vanskelige saken, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.
https://www.nrk.no/buskerud/vil-ha-rask-nedslakting-av-rein-1.13482830

Det skal bli interessant å se hva de "etter fattig evne" faktisk gjør i denne saken.


Telehiv

#4
Water,
du tar opp en viktig forvaltningssak men som synes å gå under den ordinære (nasjonale) politiske radar, og som dessverre ikke engasjerer så mange andre enn lokale bygdefolk/fjellfolk/jegere og andre med jordnære og kunnskapsbaserte meninger rundt vår gjenværende villmark og fauna. 
De to mill borgere som vegeterer rundt i det utvidede oslofjordbotngryteuniverset og som i korrekt utstyr sprader rundt i den reinløse Nordmarka av og til, er dessverre tyngste loddet mht. å bestemme riksmedienes daglige agenda, men vet omtrent like mye om villrein som de vet om klima: Bare de som "føler" noe spesielt engasjerer seg og inntar ulike posørroller, om de forstår noe i saken eller ikke. Og til slutt blir dette føleriet nasjonal politikk....

Dermed risikerer vi, som Steigan og andre bekymrer seg for, at styresmaktene igjen drar en ny totalrassia (denne gang mot villreinen) uten å synes å ha klare tanker om de endelige konsekvenser.
Man kan, som enkelte insinuerer, se tegn til samme tro på egen vurderingsevne som i selvskadingen overfor "klimakrisen" (sic).

ConTrari1

Quote from: Telehiv on 25.06.2021, 12:42:47

De to mill borgere som vegeterer rundt i oslofjordbotngryta og som i korrekt utstyr sprader rundt i den reinløse Nordmarka av og til, er dessverre tyngste loddet mht. å bestemme riksmedienes daglige agenda, men vet omtrent like mye om villrein som de vet om klima: Bare de som "føler" noe spesielt engasjerer seg og inntar ulike posørroller, om de forstår noe i saken eller ikke. Og til slutt blir dette føleriet nasjonal politikk....


Døh...hvordan kan jeg stole på min Joika-kake dersom villreinen på vidda ikke utryddes?
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 25.06.2021, 12:44:47
Quote from: Telehiv on 25.06.2021, 12:42:47

De to mill borgere som vegeterer rundt i oslofjordbotngryta og som i korrekt utstyr sprader rundt i den reinløse Nordmarka av og til, er dessverre tyngste loddet mht. å bestemme riksmedienes daglige agenda, men vet omtrent like mye om villrein som de vet om klima: Bare de som "føler" noe spesielt engasjerer seg og inntar ulike posørroller, om de forstår noe i saken eller ikke. Og til slutt blir dette føleriet nasjonal politikk....


Døh...hvordan kan jeg stole på min Joika-kake dersom villreinen på vidda ikke utryddes?

Vet ikke om det engang er farlig å spise skrantesyk rein?
Vi får spørre Rotevatn & de

ConTrari1

Quote from: Telehiv on 25.06.2021, 12:46:22

Vet ikke om det engang er farlig å spise skrantesyk rein?
Vi får spørre Rotevatn & de

Hva har det med saken å gjøre? Hvis jeg føler meg ukomfortabel med en potensiell trussel mot Joika-kakenes perfekte trygghet, da er min komfortsone krenket. Bare ordet "skrante" er et uakseptabelt angrep på min Blindern-gitte rett til å leve et tolerant, inkluderende og bobleplast-beskyttet liv. Alle som har litt kjennskap til kritisk rein-rase teori (nei, ikke "ren rase") vet dette.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Hehe, når ting ble for jævlige også i de gode gamle dager, hadde de gamle vestlendingene (som skjønte best hvilken vei det bar til slutt) en lakonisk kommentar:
"Nei, no er det kanskje best å få sleppe...."